Concurs national de creatie artistica „Pentru o școală nonviolentă”

Proiectul PENTRU O ŞCOALĂ NONVIOLENTĂ s-a desfăşurat în anii 2010-2011 şi 2011-2012 sub forma unor activităţi de informare, documentare şi antrenare a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli, iar în cel de-al treilea an a luat forma unui concurs etapizat, ca indice de evaluare al fiabilităţii proiectului. Expoziţiile realizate în şcolile aplicante pe cele trei secţiuni (afiş, fotografie, eseu) au ilustrat rezultatele muncii educative, dar mai ales atitudinea constructivă a elevilor în direcţia prevenirii violenţei. În anii şcolari 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016 concursul a fost reluat, iar secţiunile desen, poster şi clip, au lărgit aria de implicare a elevilor din şcolile partenere şi au demonstrat deschiderea acestora spre activităţi constructive şi colaborare. Forma propusă dovedindu-se deosebit de atractivă şi numărul de parteneri crescând considerabil, în anul şcolar 2016-2017 propunem o nouă ediţie a concursului „Pentru o şcoală nonviolentă”.

Nume proiect: „Pentru o școală nonviolentă”

Organizatori: Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea

Condiţii de participare: -elevi din ciclul primar și din ciclul gimnazial

Perioadă înscriere: 01.11.2016 - 31.12.2016

Perioadă desfăşurare: 01.01.2017 - 31.05.2017

 

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Inspectoratul Școlar Județean                                               Școala Gimnazială „Elena Doamna”

Tulcea                                                                              loc. Tulcea, jud. Tulcea

Inspector școlar general,                                                                     Director,

Prof. Stroe Mihai                                                                       Prof. Burungiu Vasile

 

 

Inspector școlar,

Prof. Popov Mirela

 

PENTRU O ŞCOALĂ NONVIOLENTĂ

 

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

 

 

 

Coordonatori proiect:

Învățământ primar: prof.Petre Adelina

Învățământ gimnazial: prof.Pavel Vasilica

 

TEMA PROIECTULUI:

NONVIOLENȚA CA STARE DE NORMALITATE A VIEȚII DE ELEV

ARGUMENT

Societatea pentru care ne pregătim în școală este caracterizată de turbulențe, schimbări de ideologii, este un mecanism viu. Ideile promovate în instituția de învățământ se bazează pe TOLERANȚĂ, EMPATIE, ASERTIVITATE, INTERCULTURALITATE - pentru o bună integrare în grupurile de învățare, pentru educarea capacității de adaptare. Eterogenitatea colectivelor este o bună ocazie pentru copii de a cunoaște diversitatea naturii umane.

Proiectul PENTRU O ȘCOALĂ NONVIOLENTĂ a ajuns la a șaptea ediție, iar concursul la a cincea ediție de când e cuprins în CAER/CAEN. Ne încurajează să continuăm efervescența creatoare, schimbul de experiență în plan educațional, optimismul pedagogic al colegilor din țară. Indicii de evaluare au fost atinși, modalitățile de promovare au contribuit la popularizarea proiectului, există colegi în țară care au dat noi dimensiuni ideii de „Școală Prietenoasă”, de „Școală Nonviolentă”. Considerăm ca fiind de bun augur continuarea unui proiect care și-a atins obiectivele, pentru a contribui la formarea unor tradiții frumoase ale școlii.

OBIECTIVE

-prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în rândul elevilor din şcoală;

-adoptarea unui comportament adecvat în vederea reducerii actelor de violenţă în rândul copiilor, a abuzului în şcoală, familie, comunitate;

-reducerea numărului de elevi predispuşi la acte de violenţă;

-participarea şi implicarea efectivă a elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, comunităţii, partenerilor, la acţiuni de informare şi educare privind strategiile de prevenire a fenomenului violenţei.

COORDONATORII PROIECTULUI

-Petre Adelina, responsabil ciclul primar

-Pavel Vasilica, responsabil ciclul gimnazial

-date contact: Școala „Elena Doamna”, nonviolentatl@yahoo.com, tel 0240/ 533037

GRUPUL ŢINTĂ: elevi selectaţi din clasele 0 -VIII dintre care:

- jumătate din elevi au înregistrat un comportament deviant de la regulamentul şcolar;

- jumătate din elevi au manifestat abilităţi de comunicare şi conciliere în colectiv.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE PROIECTULUI:

1. Lansarea oficială a proiectului pentru anul școlar 2016- 2017. Popularizarea regulamentului de organizare a concursului

2. Realizarea lucrărilor. Marcarea prin activități specifice, transmise prin Skype, a Zilei Internaționale a Nonviolenței. Selectarea la nivelul fiecărei școli a lucrărilor pe secțiuni/etapa județeană Tulcea

3.Organizarea jurizării și a expoziției-concurs la școala organizatoare. Acordarea premiilor și a diplomelor de participare

4. Analiza și popularizarea activității de parteneriat educațional

DURATA PROIECTULUI: 7 luni (noiembrie 2016- mai 2017)

DERULAREA PROIECTULUI

La nivel național, proiectul a fost considerat modalitate de evaluare a parteneriatului educațional din anii școlari 2010-2011 și 2011-2012. Bucurându-se de un real succes, devine a cincea ediție a Concursului de creație artistică - desfășurat în anii școlari 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016. El cuprinde următoarele etape, după cum urmează:

I- Etapa de proiectare și popularizare: proiectarea acordului de parteneriat educaţional, încheierea acordurilor de parteneriat, popularizarea acestuia: noiembrie-decembrie, 2016

II- Etapa de desfăşurare: derularea activităţilor: ianuarie-aprilie, 2017

III- Etapa de evaluare şi mediatizare a rezultatelor: mai, 2017

 

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”                             Şcoala..............................................

Loc. Tulcea                                                                    Loc.................................................

Jud. Tulcea                                                                     Jud.................................................

Nr. ......./..............................                                           Nr......./..........................................

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL

,,PENTRU O ŞCOALĂ NONVIOLENTĂ”

EDIȚIA A VII-A

 

 

Încheiat între:

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, str. Babadag nr. 136, Tulcea, cod 820126, telefon 0240/533037, e-mail scoalacincitulcea@yahoo.com reprezentată prin director profesor Burungiu Vasile, profesor învăţământ primar Petre Adelina, profesor Pavel Vasilica.

Şcoala................................................................................................................................., strada.......................................................,nr........cod.................. telefon....................................., email.................................................................localitatea............................................................ judeţul..........................................., reprezentată prin director ..................................................... respectiv...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.

 

Reprezentanţii Şcolii Gimnaziale „Elena Doamna” Tulcea:

-întocmesc documentaţia, coordonează şi monitorizează proiectul la nivel naţional;

-distribuie regulamentul concursului, asigură colectarea lucrărilor, realizarea expoziției, evaluarea de către comisia de jurizare și expedierea diplomelor;

-mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului și rezultatele acestuia prin: reviste, apariţii mass-media, activităţi metodice;

Şcoala.........................................................................................................................

-înscrie elevii în concurs și îi îndrumă în realizarea lucrărilor;

-organizează etapa pe școală a concursului și trimite lucrările selectate școlii organizatoare;

-distribuie diplomele trimise de organizatori;

-mediatizează rezultatele concursului.

Persoanele de contact ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Școala ,,Elena Doamna”                                           Școala....................................................

Tulcea                                                                         ..............................................................

Director,                                                                     Director,

Prof. Burungiu Vasile                                                 ..........................................................

 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE ARTISTICĂ „PENTRU O ŞCOALĂ

NONVIOLENTĂ”

 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

 

 

Avizat,

Inspector şcolar general,

Prof. Mihai Stroe

 

 

Condiţii de participare

Propunătorii proiectului educaţional PENTRU O ŞCOALĂ NONVIOLENTĂ, derulat în anii şcolari 2010-2011 (interjudeţean), 2011-2012 ( poziţia 965 în CAER) şi ai cărui indici de evaluare au fost confirmaţi în cele patru ediţii ale Concursului naţional de creaţie artistică 2012-2013 (poziţia 942 în CAER), 2013-2014 (poziţia 1194 în CAER), 2014-2015 (poziția 26/A10 în CAEN) și 2015-2016 (poziția 11/A10 în CAEN) iniţiază o nouă ediţie a concursului.

Proiectul se adresează elevilor din şcolile gimnaziale care conştientizează fenomenul violenţei în mediul şcolar şi pot utiliza mijloacele de exprimare artistică , pentru a corecta unele probleme şi pentru a contribui la peer-mediation. La concurs pot participa elevi din ciclul primar şi din ciclul gimnazial, pe categorii de vârstă.

Desfăşurarea concursului

Se desfăşoară în perioada noiembrie 2016 - mai 2017 şi cuprinde următoarele etape, după cum urmează:

I Etapa de promovare: noiembrie-decembrie, 2016

În această etapă se va realiza, prin corespondenţa cu şcolile şi instituţiile partenere, pe site-ul didactic.ro precum şi în mass-media, promovarea Regulamentului de desfăşurare a Concursului.

II Etapa de creaţie: ianuarie- martie, 2017

În această etapă se vor organiza ateliere de creaţie pe tema nonviolenţei în mediul şcolar la nivelul fiecărei şcoli partenere şi se vor organiza concomitent activităţi care să marcheze „30 ianuarie- Ziua Internaţională a Nonviolenţei”, urmărite pe Skype de către parteneri (videoconferință).

III Etapa de selecţie şi jurizare: aprilie, 2017

La nivelul fiecărei şcoli înscrise în concurs, se vor organiza expoziţii cu lucrările realizate, se vor juriza şi vor fi selectate lucrările ce vor reprezenta şcoala în etapa naţională. Se vor trimite lucrările la şcoala propunătoare, care le va selecta pe secţiuni, va organiza modalitatea de afişaj şi va decide componenţa juriului.

IV Finalizarea proiectului: mai, 2017

Deschiderea expoziţiei, jurizarea, desemnarea câştigătorilor şi festivitatea de premiere.

Distribuirea diplomelor, promovarea rezultatelor concursului şi relevanţa acestora.

Participanţii vor trimite lucrările prin poştă (Şcoala ELENA DOAMNA Tulcea, str.Babadag, nr.136) sau pe adresa electronică a concursului (nonviolentatl@yahoo.com), menționând în fiecare caz adresa completă a expeditorilor (pentru expedierea diplomelor).

Fiecare şcoală înscrisă va trimite doar lucrările selecţionate şi premiate la etapa pe şcoală, pe nivele de clase/vârstă. Se poate participa cu lucrări pentru ambele cicluri sau doar pentru unul. Un cadru didactic poate fi prezent în concurs cu maxim 3 lucrări.

Pentru ciclul primar: Tema „Colegi dar și prieteni”

-secţiunile desen și afiş- aspecte din viaţa şcolară care să promoveze nonviolenţa

-secţiunea creaţie literară (poezie/proză)- texte cu mesaj prietenos, pacifist

Pentru ciclul gimnazial: Tema„Fără violență!”

-secţiunea fotografie-Școala prietenoasă

-secţiunea clip video-Prevenirea unui conflict

Lucrările vor fi trimise până la data de 30 aprilie, 2017 inclusiv, împreună cu fişa de participare (anexa ), completată cu toate datele solicitate. Se vor acorda premii, mențiuni și premii speciale (maxim trei pentru fiecare premiu /secțiune /clasă).

Se vor anunţa câştigătorii, se vor expedia premiile şi diplomele de participare pâna la 31 mai 2017.

Nu se percep taxe de participare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE ARTISTICĂ

„PENTRU O ŞCOALĂ NONVIOLENTĂ”

EDIŢIA A V-A

 

FIŞĂ DE PARTICIPARE

Unitatea de învăţământ ............................................................................................................

 

Localitatea....................................................Judeţul.................................................................

 

CICLUL PRIMAR

TEMA: „COLEGI, DAR ȘI PRIETENI”

SECŢIUNEA

NUMELE ELEVULUI

CLASA

PROF. INDRUMĂTOR

DESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAŢIE LITERARĂ

(POEZIE/PROZĂ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLUL GIMNAZIAL

TEMA: „FĂRĂ VIOLENȚĂ!”

 

SECŢIUNEA

NUMELE ELEVULUI

CLASA

PROF. INDRUMĂTOR

FOTOGRAFIE

Școala prietenoasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIP VIDEO

Prevenirea unui conflict

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propus de: 2630324364223 | 12.11.2016 09:04 | 2334 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Detasarea emotionala a parintilor

Echilibrul emotional

Abordare versus evitare

Echilibrul emotional
Increderea in sine

Stil de viata sanatos

Educatie pentru sanatate

Comentarii (3)

0 0

23.11.2016 23:07 minerva75

Să înțeleg că trebuie să ne înscriem prin trimiterea pe e-mail a acordului de parteneriat până pe 31.12.2016, apoi să facem selecția lucrărilor pe care le vom trimite până pe 30.04.2017, tot pe e-mail?

0 0

27.11.2016 18:23 2630324364223 - Autor

Participanţii vor trimite lucrările prin poştă (Şcoala ELENA DOAMNA Tulcea, str.Babadag, nr.136) sau pe adresa electronică a concursului (nonviolentatl@yahoo.com), menționând în fiecare caz adresa completă a expeditorilor (pentru expedierea diplomelor). -Vezi Regulamentul

0 0

27.11.2016 18:24 2630324364223 - Autor

Participanţii vor trimite lucrările prin poştă (Şcoala ELENA DOAMNA Tulcea, str.Babadag, nr.136) sau pe adresa electronică a concursului (nonviolentatl@yahoo.com), menționând în fiecare caz adresa completă a expeditorilor (pentru expedierea diplomelor). -Vezi Regulamentul

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 53 evenimente

«MAI 2022»
LuMaMiJoViSaDu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Sărbătorim PAȘTELE!

Propus de: elza

Sondajul zilei

Noua structură a anului școlar (2022-2023)a fost oficializată. Considerați că aplicarea ei va duce la îmbunătățirea activității școlare, comparativ cu cea în semestre?

117 voturi | 4 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: sportiv Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN