Jocuri educaţionale

Provizii
Factor comun
Matematica Clasa a III-a

La loc pe hartă
Harta administrativă a României
Geografie Clasa a IV-a

Testoasa
Elemente intuitive de geometrie. Forme plane
Matematica Clasa a III-a

Concurs Judeţean-“SFINTELE SĂRBĂTORI PASCALE ÎN OCHII COPIILOR”

Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Prin prezentul proiect ne dorim să exprimăm cât mai intens că Iisus este o prezenţă permanentă şi că elevii pot să valorifice potenţialul spiritual personal prin lucrări artistice care se regăsesc în modul în care ne îmbogăţesc sufletul.

Nume proiect: “SFINTELE SĂRBĂTORI PASCALE ÎN OCHII COPIILOR”

Organizatori: Scoala Gimnazială Nr.3 Rovinari - Director: prof. Gheorghiţă-Schipor Laura-Maria Coordonatori: - Prof. Negomireanu Glicheria-Irina - Prof. Adam Delia

Condiţii de participare: - elevii din ciclul preşcolar - elevii din ciclul primar - elevii din ciclul gimnazial - cadrele didactice

Perioadă înscriere: 25.01.2017 - 03.04.2017

Perioadă desfăşurare: 20.10.2016 - 16.06.2017

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 ROVINARI

ARGUMENT

Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos.

Sărbătoarea mântuirii prin jerta lui Hristos este aşteptată de creştinii ortodocşi cu smerenie şi rugăciune. Paştele este asociat în general cu primăvara şi reînvierea naturii, aducând în suflet, pe lângă multitudinea florilor, dragostea infinită a lui Dumnezeu care ne-a dăruit viaţă pe pământ şi viaţă veşnică.

Este foarte important să găseşti pârghii educative care să-i facă pe elevi să conştientizeze importanţa lui Iisus în viaţa noastră născut la Crăciun şi răstignit în Vinerea Mare pentru a învia în Duminica de Paşte. Altfel, sărbătoarea Învierii rămâne nemarcată religios, însemnând doar o perioadă de vacanţă.

Prin prezentul proiect ne dorim să exprimăm cât mai intens că Iisus este o prezenţă permanentă şi că elevii pot să valorifice potenţialul spiritual personal prin lucrări artistice care se regăsesc în modul în care ne îmbogăţesc sufletul.

SCOPUL:

Însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre sărbătorile de  Paşte si păstrarea  unor   tradiţii  şi obiceiuri legate  de  aceste sărbători redate prin lucrări artistico – plastice şi creaţii literare.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

Realizarea de creaţii literare şi artistice legate de tema proiectului;

Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă între instituţii de învăţământ, cadre didactice şi elevi;

Cultivarea creativităţii, a sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi dezvoltarea personalităţii copiilor;

Dezvoltarea spiritului de competiţie;

Dezvoltarea simţului estetic  şi practic;

Dezvoltarea libertăţii de exprimare a copiilor;

Promovarea  imaginii şcolii în comunitatea  locală.

GRUPUL TINTA:

 

- elevii din ciclul  preşcolar

- elevii din ciclul primar

- elevii din ciclul gimnazial

- cadrele didactice

 

INITIATORI:

Scoala Gimnazială Nr.3 Rovinari

-          Director: prof. Gheorghiţă-Schipor Laura-Maria

Coordonatori:

-          Prof.  Negomireanu Glicheria-Irina

-          Prof. Adam Delia

ECHIPA DE PROIECT:

-          Prof. Mihăilescu Delia

-          Prof. Ioniţă Delia

-          Prof. Sorici Alina

-          Prof. Dolcescu Nadia

-          Prof. Spânu Maria

-          Prof. Gheorghiţă Laura

-          Prof. Popescu Adrian

PARTENERI:

Prof. Iriza Cristina

Prof. Marcela Cosacu

Prof. Stoican Mihaela

Prof. Flitan Alina

RESURSE MATERIALE:

spatiu de desfăşurare a activităţilor, materiale specifice realizării activităţilor, CD-uri, aparat foto, calculator, camera de filmat, panouri;

SECŢIUNILE   CONCURSULUI:

 1. Lucrări  artistico – plastice
 2. Felicitări
 3. Obiecte decorative
 4. Creaţii literare

REGULAMENtUL  CONCURSULUI:

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI…………………………………........

CLASA.............................................................................................

SECŢIUNEA ......................................................................................

TITLUL  LUCRĂRII.............................................................................

CADRUL DIDACTIC  ÎNDRUMĂTOR ………………………................

UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………………………………...

 

1. Lucrări artistico – plastice: Pentru concurs se vor trimite lucrări ale elevilor doar în format A4 (bloc mic de desen), ținându-se cont de tematica de concurs. Pentru realizarea lucrărilor elevii au libertatea de a-și alege tehnica de lucru, pe spatele lucrării fiind lipită eticheta de mai jos, care conține datele de identificare.

 

2. Felicitări elevii își vor alege o tehnică de lucru, respectând tema, iar pe spatele lucrării va fi lipită eticheta de mai sus.

3. Obiecte decorative – realizate din materiale la alegere (se pot utiliza şi materiale refolosibile).

4. Creaţii literare (compuneri, poezii, eseuri) -   Creaţiile literare – clasele V - VIII - vor respecta tematica propusă şi vor fi tehnoredactate cu caractere Times New Roman 12, titlul de 14 bold. La un rând de titlu se scrie numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul, totul cu diacritice, în Windows 2007. Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs maxim 3 lucrări, creaţii literare  ale elevilor. Acestea pot fi: compuneri, eseuri, poezii pe tema dată.

Expedierea lucrărilor se va face până la data de 03 aprilie 2017, prin poştă la adresa: Şcoala Gimnazială Nr.3 Rovinari, str. Muncii, nr.1, judeţul Gorj, cod poştal: 1140

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pentru fiecare secţiune. În plicul cu lucrările artistico – plastice şi creaţiile literare ale elevilor se va pune un plic A4 autoadresat şi timbrat (necesar pentru expedierea diplomelor), acordul de parteneriat (Anexa 2), în două exemplare, completate şi ştampilate de către unitatea dumneavoastră şcolară şi fişa de înscriere. Precizăm că un exemplar din acordul de parteneriat va fi returnat împreună cu diplomele. Nu este obligatorie participarea la toate cele 4 secţiuni ale concursului.

Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi pe clase, urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru elevi. Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului. Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor primi diplome şi adeverinţe de participare.

Rezultatele aŞteptate ca urmare a implementĂrii proiectului:

ü  Dezvoltarea potenţialului artistic-creativ al elevilor;

ü  Descoperirea elevilor cu aptitudini spre creaţii literare şi artistico-plastice;

ü  Dezvoltarea comunicării prin propriile creaţii;

ü  Dezvoltarea personalităţii creatoare, a încrederii în propriile forţe şi a curiozităţii;

ü  Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare.

ModalitĂŢile de monitorizare Şi de evaluare ale proiectului:

ü  Realizarea expoziţiei tematice cu lucrările copiilor participanţi;

ü  Realizarea unui CD cu lucrările  şi fotografii din timpul activităţilor;

ü  Acordarea de premii şi menţiuni pentru cele patru secţiuni;

ü  Acordare de diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice coordonatoare;

ü  Eliberarea de adeverinţe pentru cadrele didactice organizatoare şi evaluatoare.

 

Continuitatea /sustenabilitatea proiectului:

Cadrele didactice implicate în acest proiect vor continua menţinerea vie a interesului elevilor faţă de Sărbătorile Pascale, prin spectacole şi alte proiecte extracurriculare care se încadrează în temă.

PERSOANE  DE  CONTACT:

Prof. NEGOMIREANU GLICHERIA-IRINA

TEL: 0764707404

E-mail: negomireanu.irina@yahoo.com

Prof. ADAM DELIA

TEL : 0721112755

E-mail : deelia2008@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE

“SFINTELE SĂRBĂTORI PASCALE ÎN OCHII COPIILOR”

 

Unitatea  de  învăţământ: …………………………….

Adresa unităţii de  învăţământ ( localitate, judeţ,): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:  ………………………………………………………………………………………………….

Specialitatea: …………………………………………………………………….

Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail cadru didactic: ………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………………………….

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Grupa

Creaţie plastică

Felicitări

Obiecte

decorative

Creaţie literară

compunere

versuri

SCOALA  GIMNAZIALĂ                                                            SCOALA GIMNAZIALĂ

NR.3 ROVINARI                                                       …………………………………...

Director, prof. GHEORGHIȚĂ-SCHIPOR                      Director, prof.

LAURA-MARIA

NR. ……… / …………….

NR. ……. / ……………….

 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT

1) Părţile contractului:

 

A) Şcoala Gimnazială Nr.3 Rovinari, reprezentată de prof. Gheorghiță-Schipor Laura-Maria în calitate de director şi de prof. Negomireanu Glicheria-Irina, prof. Adam Delia în calitate de coordonatoare ale Proiectului Judeţean “SFINTELE SĂRBĂTORI PASCALE ÎN OCHII COPIILOR.

şi

B) Scoala Gimnazială …………………………….., loc. ………., jud. …………., reprezentata prin……………………………………………, în calitate de director şi …………………………………………………. în calitate de partener.

2) Obligaţiile părţilor:

-         Aplicantul se obligă:

 • ·                    să informeze şcolile despre organizarea concursului;
 • ·                    să adune lucrările realizate de către parteneri;
 • ·                    să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
 • ·                    să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 • ·                    să  asigure jurizarea lucrărilor;
 • ·         să distribuie diplomele de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
  • ·

-          Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

 • ·         să mediatizeze concursul în şcoală;
 • ·         să pregătească elevii pentru activitate;
 • ·         să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
 • ·         să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului;
 • ·

 

3) Durata parteneriatului:

 

Acordul, încheiat în 2  exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil pe perioada anului şcolar 2016 - 2017.

 

 

Propus de: glicheria88 | 26.01.2017 07:51 | 2065 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Tipuri de singuratate

Echilibrul emotional

Experienta de flow sau flux la copii

Independenta
Metode alternative de educatie

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 15 evenimente

«IULIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Panglici de speranta

Propus de: p_a_m_28

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre inițiativa MEC de secretizare a rezultatelor școlare? Vor fi vizibile ierarhii, fiecare elev își va vedea propriul rezultat. Comentați

242 voturi | 18 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Accesaţi Lecţii online şi împărtăşiţi colegilor ideile dvs.