Şcoala cu
bune practici

50 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Concurs județean- Un fir de mărțișor

Argument: O componentă esenţială a dezvoltării morale, sociale, culturale şi spirituale a copiilor o constituie grija faţă de păstrarea nealterată a tradiţiilor româneşti. Simbol al primăverii, mărţişorul a devenit totodată un prilej de a ne arăta mulţumirea, respectul, preţuirea faţă de persoanele dragi, iar confecţionarea lor a devenit aproape o artă, cerând migală, ingeniozitate şi creaţie. Pe de altă parte, arta ne aduce mai aproape unii de alții, ne face să simțim și să înțelegem ceea ce unește umanitatea, ne ajută să explorăm semnificația de a fi om, incluzând și dimensiunile etice și cele estetice. Dacă știința și tehnologia ne ajută să răspundem la intrebările: „ce?” și „cum?”, arta și științele umaniste ne oferă căi de confruntare cu intangibilul, ne ajută să contemplăm „de ce?-ul”, să ne imaginăm și să creăm. În acest context, vă invităm să descoperim împreună cele mai eficiente metode menite să stimuleze gustul și dragostea pentru frumos, imaginaţia creatoare a copiilor, astfel lucrările artistico-plastice vor putea fi prezentate în cadrul concursului de creaţie pentru copii.

Nume proiect: Proiect educațional interdisciplinar- Un fir de mărțișor

Organizatori: G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR", HOREZU-Inițiator proiect prof. înv. preșcolar Moța Ionela

Condiţii de participare: -participare directă -participare indirectă -înscrieri până la 20 februarie 2017

Perioadă înscriere: 01.01.2017 - 20.02.2017

Perioadă desfăşurare: 01.01.2017 - 01.07.2017

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR HOREZU

CONCURSUL JUDEȚEAN

 

HOREZU

2 MARTIE 2017

CONCURS JUDEȚEAN

LOC DE DESFĂȘURARE:

v G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU

ORGANIZATOR :

G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU

MOȚA IONELA MARINA

 

PARTENERI :

 • Ø  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA
 • Ø  CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA
 • Ø  BIBLIOTECA ORAȘULUI HOREZU
 • Ø  PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU
 • Ø  LICEUL ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ” HOREZU

COORDONATORI :

 • Ø
 • Ø Prof. Luca Adrian, director CCD Vâlcea
 • Ø  Prof. Trăistaru Gabriela, inspector școlar Educație Permanentă, ISJ Vâlcea
 • Ø

CADRE DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROIECT:

 • Ø  Director G.P.P. NR.1 ,,Căsuța Piticilor”, prof. înv. preșcolar Tudor Mădălina
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Pureca Emanuela
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Niculescu Ramona
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Cîndea Nicoleta
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Diaconu Ionela
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Deaconu Carmen
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Mormonea Irina
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Pleașu Andreea
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Viezuină Giorgiana
 • Ø  Educ. Nicolăescu Luminița
 • Ø  Educ. Florescu Florica
 • Ø  Educ. Paraschivoiu Gabriela
 • Ø  Educ. Cozoș Ioana
 • Ø  Prof. Puețu Giorgiana

- G.P.P. NR. 1 ,,CĂSUȚA PITICILOR”, HOREZU

O componentă esenţială a dezvoltării morale, sociale, culturale şi spirituale a copiilor o constituie grija faţă de păstrarea nealterată a tradiţiilor româneşti.

Simbol al primăverii, mărţişorul a devenit totodată un prilej de a ne arăta mulţumirea, respectul, preţuirea faţă de persoanele dragi, iar confecţionarea lor a devenit aproape o artă, cerând migală, ingeniozitate şi creaţie.

Pe de altă parte, arta ne aduce mai aproape unii de alții, ne face să simțim și să înțelegem ceea ce unește umanitatea, ne ajută să explorăm semnificația de a fi om, incluzând și dimensiunile etice și cele estetice. Dacă știința și tehnologia ne ajută să răspundem la intrebările: „ce?” și „cum?”, arta și științele umaniste ne oferă căi de confruntare cu intangibilul, ne ajută să contemplăm „de ce?-ul”, să ne imaginăm și să creăm.

În acest context, vă invităm să descoperim împreună cele mai eficiente metode menite să stimuleze gustul și dragostea pentru frumos, imaginaţia creatoare a copiilor, astfel lucrările artistico-plastice vor putea fi prezentate în cadrul concursului de creaţie pentru copii.

 

 

 

Marcarea zilei de 8 Martie şi promovarea unor experienţe pozitive din activitatea didactică.

Identificarea şi valorificarea potenţialului creativ prin realizarea unor compoziţii artistico-plasice

folosind diverse materiale şi tehnici de lucru.

 

Obiective:

-          cunoașterea sărbătorilor tradiționale românești, respectând obiceiurile și tradițiile locului;

-          organizarea de evenimente culturale, expoziții tematice cu implicarea factorului familie și comunitate acordând o importanță deosebită momentului artistic, valorificând creațiile micilor preșcolari.

-          stimularea creativității copiilor prin realizarea unor lucrări originale.

Impactul proiectului asupra grupului țintă:

-          formarea unor trăsături pozitive de vointă și caracter la copii, în concordanță cu valorile tradiționale;

-          creșterea calității învățământului prin abordarea unor teme extracurriculare, legate de tradiții românești;

-          creșterea implicării părinților și a comunității locale în activitățile grădiniței;

 

 

 • Ø  cadre didactice din învăţământul preuniversitar;
 • Ø  preşcolari;
 • Ø  membri ai comunităţii;
 • Ø  reprezentanţi mass-media.

 

 • Ø  40 de cadre didactice;
 • Ø  100 de preșcolari.

 

 

 • Ø  cadre didactice ;
 • Ø  parteneri ( ISJ Vâlcea, CCD Vâlcea, Biblioteca Orașului Horezu, Primăria Orașului Horezu,

Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu, Televiziunea VTV, alte școli partenere din județ și nu numai);

 • Ø  preşcolari.

 

 

 

 • Ø  calculatoare;
 • Ø  imprimantă;
 • Ø  videoproiector;
 • Ø  consumabile;
 • Ø  panouri de afişaj;
 • Ø  aparat foto, cameră video.

 

1. Proiectul se derulează în perioada: 1 ianuarie 2017 – 1 iulie 2017

2. Elaborarea proiectului şi popularizarea lui: septembrie 2016 - martie 2017

3. Primirea lucrărilor preșcolarilor: până pe 20 februarie 2017

4. Concursul de mărțișoare, felicitări și desene (participare directă) - 9 martie 2017 la :

- G.P.P. NR. 1 ,,CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU

6. Organizarea expoziţiilor, jurizarea lucrărilor şi premierea participanţilor: 24 februarie-9 martie 2017

7. Expedierea materialelor ( diplome ) – până pe 1 iulie 2017.

:

 • Ø  sponsorizări

 

 • Ø  afişe;
 • Ø  mape de prezentare;
 • Ø  diplome;
 • Ø  anunţuri pe internet: www.didactic.ro , site-ul CCD Vâlcea, site-ul ISJ Vâlcea;
 • Ø  mass-media locală.

 

9 martie 2017

SECŢIUNI:

 1. Pictură (tehnici diverse, materiale şi suport la alegere);
 2. Colaj (materiale la alegere).

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 

 1. Înscrierea participanţilor:

Înscrierea la concurs se face completând fişa de înscriere de mai jos, care va fi trimisă prin e-mail la adresa ionela_ionelas@yahoo.ro până la data de 20 februarie 2017. Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la numărul de telefon 0762608230, persoana de contact Ionela Moța. Acordul de parteneriat, completat în două exemplare, va fi trimis în plic alături de lucrări ( fiecare cadru didactic poate înscrie la concurs maxim 3 elevi) si un plic autoadresat, timbrat corespunzător, pentru a primi materialele ( diplomele). Depunerea lucrărilor: până la data de 20 februarie 2017– data poştei - pe adresa:

G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR,,, str. UNIRII, nr. 30, loc. HOREZU, jud. VÂLCEA în atenția doamnei prof. Moța Ionela Marina.

Pe fiecare lucrare a copiilor se va menţiona pe etichetă: titlul lucrării, numele şi prenumele preșcolarului, grupa , îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul. Eticheta se va lipi pe verso, în colţul din dreapta jos al lucrării.

În perioada 24 februarie-9 martie 2017 va fi organizată o expoziţie în cadrul unităţii noastre, urmând ca în data de 9 martie să se desfăşoare concursul cu participare directă, jurizarea şi premierea lucrărilor, pe nivel de grupă, de către reprezentanți ai ISJ VÂLCEA, cadre didactice și reprezentanți ai partenerilor implicați în proiect.

Criteriile de jurizare vor fi:

-originalitatea lucrării;

-inovaţia materialelor folosite;

-gradul de complexitate şi volumul de muncă al copilului.

Pentru o bună desfășurare a activității, rugăm cadrele didactice participante să ne sponsorizeze cu suma de 5 lei, sumă necesară pentru editarea diplomelor. Banii vor fi trimiși în plicul cu lucrări.

Lucrările participante nu se returnează, devenind proprietatea organizatorilor și fiind folosite în scopul popularizării concursului!

Lucrările, care nu îndeplinesc condițiile menționate anterior, nu vor fi înscrise în concurs.

Lipsa fişei de înscriere conduce la eliminarea din concurs.

Modalităţi de prezentare a rezultatelor :- galerie foto

-diplome

Modalităţi de diseminare a rezultatelor la nivelul şcolilor participante şi nu numai :

 

-          pe site-ul grădinței;

-          pe grupul de directori;

-          e- mail la toate unitățile participante;

-          afișe la Grădiniţa P.P. NR.1 ,,Căsuța Piticilor;

-          cercuri pedagogice.

 

PERSOANE DE CONTACT:

-          prof. Moța Ionela – G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR,, HOREZU- 0762608230.

Fiecare cadru didactic îndrumător va primi, până pe 1 iulie 2016 ( pe adresele indicate pe plicul autoadresat şi timbrat cu timbre în valoare de 4 lei) diplomele copiilor, acordul de parteneriat.

ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEȚEAN

UN FIR DE MĂRȚIȘOR

 

Numele îndrumătorului: ……………………………………………

Prenumele îndrumătorului: …………………………………………

Specialitatea: ………………………………………………………...

 

Unitatea de învăţământ: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………

 

Adresa unde se vor trimite diplomele:

Numele si prenumele.........................................................

Strada: ………………………….. Nr. …………………

Localitatea: ………………………. Codul: ……………

Judeţul: ……………tel........................mail.....................

 

Elevi participanţi:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Grupa

Secțiunea

Titlul lucrării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic

 

G.P.P NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR Şcoala ...........................................Judeţul .................

Loc. HOREZU, jud. Vâlcea                                                       Adresa .....................................................................

Str. UNIRII nr. 30

Tel. ...........................................

Nr. .................. din ..........................                                              Nr. ...................... din ...............................

ACORD DE PARTENERIAT

În cadrul Concursului Județean UN FIR DE MĂRȚIȘOR

Horezu, Ediţia I, 2017

Încheiat astăzi, ..................  între:

G.P.P NR.1 CĂSUȚA PITICILOR, HOREZU reprezentat de prof. Tudor Mădălina în calitate de director, prof. Moța Ionela, în calitate de coordonator al proiectului educaţional UN FIR DE MĂRȚIȘOR , Horezu, ediția I, 2017.

Şcoala……..................................................................................................................., reprezentată de ............................................, în calitate de director şi ............................................................în calitate de participant la proiectul educaţional UN FIR DE MĂRȚIȘOR , Horezu, ediția I, 2017.

Derularea proiectului: 1 ianuarie 2017 – 1 iulie 2017.

Şcoala coordonatoare se obligă :

 • ·         Să distribuie regulamentul şcolilor partenere;
 • ·         Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 • ·         Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 • ·         Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 • ·

Şcoala participantă se obligă:

 • ·         Să înscrie elevii în concurs;
 • ·         Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 • ·         Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 • ·         Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile

Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit.

 

G.P.P NR.1 CĂSUȚA PITICILOR                                                 Şcoala ...............................................

Loc. Horezu, Jud. Vâlcea                                                            Loc....................... Jud.......................

Director,                                                                                          Director,                                                                                          .....................................................

Prof. TUDOR MĂDĂLINA

 

COORDONATOR, CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,

Prof. Moța Ionela

……………………………………………………

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR HOREZU

CONCURSUL JUDEȚEAN

 

HOREZU

2 MARTIE 2017

CONCURS JUDEȚEAN

LOC DE DESFĂȘURARE:

v G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU

ORGANIZATOR :

G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU

MOȚA IONELA MARINA

 

PARTENERI :

 • Ø  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA
 • Ø  CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA
 • Ø  BIBLIOTECA ORAȘULUI HOREZU
 • Ø  PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU
 • Ø  LICEUL ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ” HOREZU

COORDONATORI :

 • Ø
 • Ø Prof. Luca Adrian, director CCD Vâlcea
 • Ø  Prof. Trăistaru Gabriela, inspector școlar Educație Permanentă, ISJ Vâlcea
 • Ø

CADRE DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROIECT:

 • Ø  Director G.P.P. NR.1 ,,Căsuța Piticilor”, prof. înv. preșcolar Tudor Mădălina
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Pureca Emanuela
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Niculescu Ramona
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Cîndea Nicoleta
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Diaconu Ionela
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Deaconu Carmen
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Mormonea Irina
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Pleașu Andreea
 • Ø  Prof. înv. preșcolar Viezuină Giorgiana
 • Ø  Educ. Nicolăescu Luminița
 • Ø  Educ. Florescu Florica
 • Ø  Educ. Paraschivoiu Gabriela
 • Ø  Educ. Cozoș Ioana
 • Ø  Prof. Puețu Giorgiana

- G.P.P. NR. 1 ,,CĂSUȚA PITICILOR”, HOREZU

O componentă esenţială a dezvoltării morale, sociale, culturale şi spirituale a copiilor o constituie grija faţă de păstrarea nealterată a tradiţiilor româneşti.

Simbol al primăverii, mărţişorul a devenit totodată un prilej de a ne arăta mulţumirea, respectul, preţuirea faţă de persoanele dragi, iar confecţionarea lor a devenit aproape o artă, cerând migală, ingeniozitate şi creaţie.

Pe de altă parte, arta ne aduce mai aproape unii de alții, ne face să simțim și să înțelegem ceea ce unește umanitatea, ne ajută să explorăm semnificația de a fi om, incluzând și dimensiunile etice și cele estetice. Dacă știința și tehnologia ne ajută să răspundem la intrebările: „ce?” și „cum?”, arta și științele umaniste ne oferă căi de confruntare cu intangibilul, ne ajută să contemplăm „de ce?-ul”, să ne imaginăm și să creăm.

În acest context, vă invităm să descoperim împreună cele mai eficiente metode menite să stimuleze gustul și dragostea pentru frumos, imaginaţia creatoare a copiilor, astfel lucrările artistico-plastice vor putea fi prezentate în cadrul concursului de creaţie pentru copii.

 

 

 

Marcarea zilei de 8 Martie şi promovarea unor experienţe pozitive din activitatea didactică.

Identificarea şi valorificarea potenţialului creativ prin realizarea unor compoziţii artistico-plasice

folosind diverse materiale şi tehnici de lucru.

 

Obiective:

-          cunoașterea sărbătorilor tradiționale românești, respectând obiceiurile și tradițiile locului;

-          organizarea de evenimente culturale, expoziții tematice cu implicarea factorului familie și comunitate acordând o importanță deosebită momentului artistic, valorificând creațiile micilor preșcolari.

-          stimularea creativității copiilor prin realizarea unor lucrări originale.

Impactul proiectului asupra grupului țintă:

-          formarea unor trăsături pozitive de vointă și caracter la copii, în concordanță cu valorile tradiționale;

-          creșterea calității învățământului prin abordarea unor teme extracurriculare, legate de tradiții românești;

-          creșterea implicării părinților și a comunității locale în activitățile grădiniței;

 

 

 • Ø  cadre didactice din învăţământul preuniversitar;
 • Ø  preşcolari;
 • Ø  membri ai comunităţii;
 • Ø  reprezentanţi mass-media.

 

 • Ø  40 de cadre didactice;
 • Ø  100 de preșcolari.

 

 

 • Ø  cadre didactice ;
 • Ø  parteneri ( ISJ Vâlcea, CCD Vâlcea, Biblioteca Orașului Horezu, Primăria Orașului Horezu,

Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu, Televiziunea VTV, alte școli partenere din județ și nu numai);

 • Ø  preşcolari.

 

 

 

 • Ø  calculatoare;
 • Ø  imprimantă;
 • Ø  videoproiector;
 • Ø  consumabile;
 • Ø  panouri de afişaj;
 • Ø  aparat foto, cameră video.

 

1. Proiectul se derulează în perioada: 1 ianuarie 2017 – 1 iulie 2017

2. Elaborarea proiectului şi popularizarea lui: septembrie 2016 - martie 2017

3. Primirea lucrărilor preșcolarilor: până pe 20 februarie 2017

4. Concursul de mărțișoare, felicitări și desene (participare directă) - 9 martie 2017 la :

- G.P.P. NR. 1 ,,CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU

6. Organizarea expoziţiilor, jurizarea lucrărilor şi premierea participanţilor: 24 februarie-9 martie 2017

7. Expedierea materialelor ( diplome ) – până pe 1 iulie 2017.

:

 • Ø  sponsorizări

 

 • Ø  afişe;
 • Ø  mape de prezentare;
 • Ø  diplome;
 • Ø  anunţuri pe internet: www.didactic.ro , site-ul CCD Vâlcea, site-ul ISJ Vâlcea;
 • Ø  mass-media locală.

 

9 martie 2017

SECŢIUNI:

 1. Pictură (tehnici diverse, materiale şi suport la alegere);
 2. Colaj (materiale la alegere).

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 

 1. Înscrierea participanţilor:

Înscrierea la concurs se face completând fişa de înscriere de mai jos, care va fi trimisă prin e-mail la adresa ionela_ionelas@yahoo.ro până la data de 20 februarie 2017. Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la numărul de telefon 0762608230, persoana de contact Ionela Moța. Acordul de parteneriat, completat în două exemplare, va fi trimis în plic alături de lucrări ( fiecare cadru didactic poate înscrie la concurs maxim 3 elevi) si un plic autoadresat, timbrat corespunzător, pentru a primi materialele ( diplomele). Depunerea lucrărilor: până la data de 20 februarie 2017– data poştei - pe adresa:

G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR,,, str. UNIRII, nr. 30, loc. HOREZU, jud. VÂLCEA în atenția doamnei prof. Moța Ionela Marina.

Pe fiecare lucrare a copiilor se va menţiona pe etichetă: titlul lucrării, numele şi prenumele preșcolarului, grupa , îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul. Eticheta se va lipi pe verso, în colţul din dreapta jos al lucrării.

În perioada 24 februarie-9 martie 2017 va fi organizată o expoziţie în cadrul unităţii noastre, urmând ca în data de 9 martie să se desfăşoare concursul cu participare directă, jurizarea şi premierea lucrărilor, pe nivel de grupă, de către reprezentanți ai ISJ VÂLCEA, cadre didactice și reprezentanți ai partenerilor implicați în proiect.

Criteriile de jurizare vor fi:

-originalitatea lucrării;

-inovaţia materialelor folosite;

-gradul de complexitate şi volumul de muncă al copilului.

Pentru o bună desfășurare a activității, rugăm cadrele didactice participante să ne sponsorizeze cu suma de 5 lei, sumă necesară pentru editarea diplomelor. Banii vor fi trimiși în plicul cu lucrări.

Lucrările participante nu se returnează, devenind proprietatea organizatorilor și fiind folosite în scopul popularizării concursului!

Lucrările, care nu îndeplinesc condițiile menționate anterior, nu vor fi înscrise în concurs.

Lipsa fişei de înscriere conduce la eliminarea din concurs.

Modalităţi de prezentare a rezultatelor :- galerie foto

-diplome

Modalităţi de diseminare a rezultatelor la nivelul şcolilor participante şi nu numai :

 

-          pe site-ul grădinței;

-          pe grupul de directori;

-          e- mail la toate unitățile participante;

-          afișe la Grădiniţa P.P. NR.1 ,,Căsuța Piticilor;

-          cercuri pedagogice.

 

PERSOANE DE CONTACT:

-          prof. Moța Ionela – G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR,, HOREZU- 0762608230.

Fiecare cadru didactic îndrumător va primi, până pe 1 iulie 2016 ( pe adresele indicate pe plicul autoadresat şi timbrat cu timbre în valoare de 4 lei) diplomele copiilor, acordul de parteneriat.

ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEȚEAN

UN FIR DE MĂRȚIȘOR

 

Numele îndrumătorului: ……………………………………………

Prenumele îndrumătorului: …………………………………………

Specialitatea: ………………………………………………………...

 

Unitatea de învăţământ: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………

 

Adresa unde se vor trimite diplomele:

Numele si prenumele.........................................................

Strada: ………………………….. Nr. …………………

Localitatea: ………………………. Codul: ……………

Judeţul: ……………tel........................mail.....................

 

Elevi participanţi:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Grupa

Secțiunea

Titlul lucrării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic

 

G.P.P NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR Şcoala ...........................................Judeţul .................

Loc. HOREZU, jud. Vâlcea                                                       Adresa .....................................................................

Str. UNIRII nr. 30

Tel. ...........................................

Nr. .................. din ..........................                                              Nr. ...................... din ...............................

ACORD DE PARTENERIAT

În cadrul Concursului Județean UN FIR DE MĂRȚIȘOR

Horezu, Ediţia I, 2017

Încheiat astăzi, ..................  între:

G.P.P NR.1 CĂSUȚA PITICILOR, HOREZU reprezentat de prof. Tudor Mădălina în calitate de director, prof. Moța Ionela, în calitate de coordonator al proiectului educaţional UN FIR DE MĂRȚIȘOR , Horezu, ediția I, 2017.

Şcoala……..................................................................................................................., reprezentată de ............................................, în calitate de director şi ............................................................în calitate de participant la proiectul educaţional UN FIR DE MĂRȚIȘOR , Horezu, ediția I, 2017.

Derularea proiectului: 1 ianuarie 2017 – 1 iulie 2017.

Şcoala coordonatoare se obligă :

 • ·         Să distribuie regulamentul şcolilor partenere;
 • ·         Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 • ·         Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 • ·         Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 • ·

Şcoala participantă se obligă:

 • ·         Să înscrie elevii în concurs;
 • ·         Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 • ·         Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 • ·         Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile

Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit.

 

G.P.P NR.1 CĂSUȚA PITICILOR                                                 Şcoala ...............................................

Loc. Horezu, Jud. Vâlcea                                                            Loc....................... Jud.......................

Director,                                                                                          Director,                                                                                          .....................................................

Prof. TUDOR MĂDĂLINA

 

COORDONATOR, CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,

Prof. Moța Ionela

……………………………………………………

Învăţământ preşcolar | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: ionela-SAFTOIU | 27.11.2016 23:03 | 1866 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Parentingul constient

Comunicarea parinte - copil

Comentarii (1)

0 0

12.02.2017 15:42 florica29

Felicitari, Ionela! Sunt mandra ca te am colega!

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 15 evenimente

«IULIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

665 voturi | 9 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN