Jocuri educaţionale

Liliacul somnoros
Ordinea operaţiilor
Matematica Clasa a III-a

La loc pe hartă
Harta administrativă a României
Geografie Clasa a IV-a

Încurcatura geografică
Harta fizică a României. Puzzle
Geografie Clasa a VIII-a

Concurs Județean “MAGIA CRĂCIUNULUI”

Sărbătoarea Crăciunului este un moment unic în care ne încălzim sufletele cu iubire şi bucurie. Crăciunul ne face să fim mai buni, să oferim iubire şi mici surprize persoanelor care ne fac viaţa mai frumoasă. Ne simţim mai buni, mai liniştiţi, mai frumoşi pentru că primim şi dăruim iubire. Oferiţi în dar un gând frumos celor dragi vouă, amintiţi-le cât de mult înseamnă pentru voi aceste persoane printr-un cadou (desen, pictura sau colaj), zugrăvind aceasta în picturi şi colaje dăruite de copii pentru copii. Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului, talentul copiilor în domeniul creaţiei artistico -plastice și al cadrelor didactice sunt motivele care ne-au îndemnat să lansăm chemarea noastră către toţi preşcolarii şi îndrumătorii lor de a participa la concurs.

Nume proiect: “MAGIA CRĂCIUNULUI”

Organizatori: Grădiniţa P.P. “Furnicuţa”Arad, în colaborare cu ISJ Arad, CCD Arad, CCJ Arad şi Liceul de Arte Plastice Arad vă invită să participaţi la concursul județean “MAGIA CRĂCIUNULUI”, care se va desfăşura în data de 14.12.2016 la grădini

Condiţii de participare: SECŢIUNILE CONCURSULUI: SECŢIUNEA I - PENTRU CADRELE DIDACTICE: Scenete, dramatizări, poezii, sau scurte obiceiuri populare referitoare la obiceiuri sau ritualuri, referate cu ocazia sărbătorii Crăciunului; acestea fiind creaţii proprii

Perioadă înscriere: 11.11.2016 - 12.12.2016

Perioadă desfăşurare: 14.12.2016

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 1. Înscrierea  participanţilor:

Se  face  până  la  data de 10 12 2015 prin  completarea  fişei  de  înscriere  anexată şi trimiterea în două exemplare a acodului de parteneriat.

Fișa se expediază împreună cu un plic A4 timbrat şi autoadresat prin poştă, destinatar:

Grădiniţa P.P. ”Furnicuţa” Arad, Strada Constantin Brâncuşi, F.N., Arad, Cod poştal 310410, cu precizarea: Pentru Concursul Județean  “Magia Crăciunului” - în atenţia d-nei prof. Dronca Elena - Cristina.

Pentru secțiunea I  taxa e de 27 lei doar pentru cartea cu ISBN.

Pentru secțiunea a II - a nu există taxă de participare!

 1. Redactarea  lucrărilor

Cerinţe de tehnoredactare: format A4; titlul se scrie pe primul rând, cu majuscule, font Times New Roman, size 14 Bold; pe rândul următor se va scrie autorul (autorii) şi instituţia ( fără prescurtări), tot cu majuscule, cu font Times New Roman, size 12, Bold; textul se va scrie la două rânduri de instituţie; tehnoredactarea textului: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12, Normal, la un rând jumate, margini egale de 20 mm, text aliniat bloc.

 1. Depunerea lucrărilor

Pentru fiecare grădiniţă se va completa câte un acord de parteneriat care se află în Anexa 2 şi se va trimite în plic odată cu lucrările şi taxa de participare. Acordul de parteneriat va fi trimis în două exemplare, semnate şi ştampilate de către directorul grădiniţei sau a şcolii de care unitatea aparţine ca structură.  Un exemplar va fi returnat (semnat şi ştampilat de unitatea noastră) odată cu diplomele şi adeverinţele de participare.

Se poate participa la o singură secţiune sau la amândouă. Cadrele didactice vor trimite materialele pentru publicare pe email-ul: dronca_cristina@yahoo.com, sau prin poştă în format electronic cât şi listat. Aceştia vor primi un exemplar din lucrarea editată care va avea cod ISBN.

 1. Expedierea  lucrărilor:

În colţul din dreapta al fiecărei lucrări executate de copii se va specifica:
titlul lucrării, numele şi prenumele preşcolarului sau elevului cu CES, respectiv: grupa/clasa, îndrumătorul,  unitatea şcolară, localitatea, judeţul.

Se poate participa cu maxim 3 lucrări până la data de 10 12 2015, pe adresa:

Grădiniţa P.P. ”Furnicuţa” Arad, Strada Constantin Brâncuşi, F.N., Arad, Cod poştal 310410, Localitatea Arad, județul Arad cu precizarea: Pentru Concursul Județean „Magia Crăciunului” - în atenţia d-nei prof. Dronca Elena - Cristina.

NUMELE COPILULUI /ELEVULUI...............................

GRUPA/CLASA:.............................................................

LOCALITATEA .............................................................

JUDEŢUL:......................................................................

CADRU DIDACTIC  ÎNDRUMĂTOR........................... ……………………….........................................

Model de etichetă :

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare nivel de clasă/grupă şi diplome de participare.

Se vor descalifica lucrările care nu respectă tematica concursului.

Se vor acorda diplome cadrelor didactice coordonatoare.

 

Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii!!!

Răspunderea privind realizarea lucrărilor metodice şi îndrumarea lucrărilor  practice revine autorilor şi/îndrumătorilor.

Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări, format A4 (bloc mic de desen) la secţiunile pictură şi colaj.

Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic ( anexa 1 ) şi acordul de parteneriat - unul pentru fiecare grădiniţă participantă ( anexa 2 ) vor fi completate şi trimise odată cu lucrările copiilor. În fişă se va specifica adresa pentru trimiterea diplomelor. Acestea vor fi semnate şi ştampilate de directorii unităţilor.

Diplomele şi acordul de parteneriat în dublu exemplar vor fi expediate până la data de 31 ianuarie 2016.

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 14.12.2015,  Grădiniţa P.P. ”Furnicuţa”, Strada Constantin Brâncuşi, F.N., Arad, Cod poştal 310410, Localitatea Arad, județul Arad

EVALUAREA LUCRĂRILOR  se face pe secţiuni astfel:

Scenetele şi dramatizările vor fi evaluate de un juriu, în funcţie de următoarele criterii:

 • Respectarea temei concursului,
 • Demersul de documentare şi bogăţia informaţiilor oferite,
 • Claritatea şi corectitudinea exprimării,
 • Complexitatea, originalitatea și inovaţia.

Se vor acorda de asemenea diplome tuturor participanţilor care au respectat condiţiile regulamentului.

Felicitări tuturor participanţilor la concurs pentru ideile ingenioase şi creative şi pentru modul în care au implicat copiii în activităţi atractive şi interesante.

Lucrările vor fi jurizate de către o comisie de evaluatori și specialişti în domeniu. Se vor elibera diplome pentru locul I, II, III şi menţiune, copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
PERSOANE DE CONTACT:

 • Cristina Dronca - Prof. înv. preșc. la Grădiniţa P.P.   Furnicuţa”Arad

Telefon: 0742437267

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEŢEAN

MAGIA CRĂCIUNULUI

2015

Numele şi prenumele cadrului didactic participant......................................................

Funcţia:.......................................................................................................................

Unitatea şcolară/grădiniţa...........................................................................................

Adreasa unit. şcolare (localitatea, strada, nr., judeţul, cod poştal)...............................

…………………………………………………………………………………………….

Telefon.........................................Fax............................................................................

Adresa cadrului didactic participant..............................................................................

......................................................................................................................................

E-mail............................................................................................................................

Telefon fix.................................................mobil............................................................

Doresc să particip la:

SECŢIUNEA I: Scenete şi dramatizări care cuprind serbarea cu ocazia sărbătorii Crăciunului.

NR.

CRT.

NUMELE  ŞI  PRENUMELE

GRUPA

 

TITLUL LUCRĂRII

SECŢIUNEA A II-A: Pictură şi colaj

NR.

CRT.

NUMELE  ŞI  PRENUMELE

GRUPA

 

TITLUL LUCRĂRII

DIRECTOR ,                                                                ÎNDRUMĂTOR,

Grădiniţa P.P. Furnicuţa Arad                                                                                 Gradinita...........…………………..

Strada Constantin Brâncuşi, F.N.                                                                                 Adresa ………………………….

Jud. Arad                                                                                                                 ………………………………………..

Tel: 0257/274448                                                                                     Tel:  ………………………………..

E-mail                                                                                                       E-mail

Nr. ________ din ______________________                                               Nr. ________ din _______________________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi, ......................................

 

 

 

 1. Părţile contractului:

• GRĂDINIŢA P.P. ,,FURNICUŢA” ARAD, reprezentată de prof. Cismașiu Mariana, în calitate de director şi coordonator al Concursului Județean ”Magia Crăciunului”.

şi

GRĂDINIŢA……......................................................., reprezentată de ........................................................, în calitate de director şi............................................... în calitate de parteneri ai Concursului Județean ”Magia Crăciunului” care au convenit următoarele:

 1. Scopul parteneriatului:

Realizarea obiectivelor Concursului Județean ”Magia Crăciunului” şi cultivarea, precum şi valorificarea potenţialului creator al copiilor preşcolari, al copiilor cu CES  şi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar de stat şi privat,  atragerea acestora în desfăşurarea de activităţi extraşcolare.

3. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare.

Grup ţintă:Copii preşcolari, copii cu CES  şi cadre didactice din învăţământul preşcolar de stat şi privat.

4. Obligaţiile părţilor:

Coordonatorul se obligă să presteze următoarele servicii:

- Să informeze unităţile preșcolare despre organizarea concursului;

- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite în locațiile stabilite;

- Să emită şi să distribuie diplomele de participare ale preşcolarilor și adeverințelor cadrelor didactice îndrumătoare;

- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma concursului;

- Să respecte termenul de desfăşurare al expoziției.

Partenerul se obligă:

- Să mediatizeze expoziția în unitatea de învățământ;

- Să pregătească copiii pentru secțiunile alese;

- Să selecteze şi să expedieze lucrările care participă la organizarea expoziției;

- Să respecte regulamentul de desfăşurare al expoziției;

- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea expoziției.

5. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării expoziției și până la primirea diplomelor și adeverințelor din partea organizatorului.

6. Clauze finale ale acordului:

Concursului Județean ”Magia Crăciunului” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii, descentralizarea învăţământului românesc.

Prezentul document a fost redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

Grădiniţa P.P. ,,Furnicuţa” Arad                                    Grădiniţa………………………………

Director,                                                                           Director,

Prof. Cismașiu Mariana ............................

 

 

 

 

Propus de: droncaelena | 11.11.2016 10:45 | 1354 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Joaca independenta a copilului

Independenta
Jocuri si jucarii

Parentingul pozitiv in perioada pandemiei

Comunicarea parinte - copil

Cum afecteaza rusinea parintii

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 10 evenimente

«AUGUST 2020»
LuMaMiJoViSaDu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Si noi suntem copii

Propus de: ramona_stefania_popescu

Sondajul zilei

Care dintre scenariile de începere școlii, propuse de guvern, este potrivit la școala dvs.?

596 voturi | 21 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Cum veți începe școala? Votați!