Şcoala cu
bune practici

52 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Concurs județean ”Împreună pentru tradiții și obiceiuri”

• Desfăşurarea concursului la secţiunea Muzică Populară: Solişti vocali- Solişti Instrumentişti în data de 13.03.2020. • Desfăşurarea concursului la secţiunea Compunere/Eseu structurat cu tema ”Tradiții europene”: în data de 27.03.2020. • Desfăşurarea concursului la secţiunea Arte Plastice cu tema ,,Simboluri și tradiții populare românești” în data de 15.05.2020. • Primirea fișelor de înscriere pentru secțiunea Muzică Populară: Solişti vocali- Solişti Instrumentişti- 03.02- 09.03.2020; • Primirea lucrărilor- 03.02- 15.03.2020 pentru secțiunea Compunere/Eseu structurat cu tema ”Tradiții europene”; • Primirea lucrărilor- 03.02- 15.05.2020 pentru secțiunea Arte Plastice cu tema ,,Simboluri și tradiții populare românești”; • Desfăşurarea concursului, evaluarea lucrărilor, organizarea expoziţiei- 13.03-15.05.2020;

Nume proiect: ”Împreună pentru tradiții și obiceiuri”

Organizatori: Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, județul Sălaj

Perioadă înscriere: 03.02.2020 - 15.05.2020

Perioadă desfăşurare: 13.03.2020 - 15.05.2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE

 

 

SECŢIUNI:

 

 1. Muzică Populară: Solişti Vocali – Solişti Instrumentişti
 2. Pictură/Grafică;
 3. Fotografie;
 4. Compunere /Eseu structurat

 

 

 1. Secțiunea Muzică Populară: Solişti Vocali – Solişti Instrumentişti.

            Secţiunea este destinată elevilor care posedă voci deosebite sau talent tehnico-interpretativ la un instrument şi fac eforturi pentru a-şi perfecţiona stilul, tehnica şi interpretarea vocal-instrumentală, indiferent dacă sunt sau nu elevii unui liceu vocaţional de muzică sau a unei şcoli populare de artă.

            Scopul acestui concurs şcolar este stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi a competenţelor vocale tehnice şi interpretative; de asemenea se urmăreşte educarea elevilor în spiritul depistării, alegerii repertoriului, interpretării şi promovării valorilor autentice şi reale din muzica populară.

            Concursul „ ÎMPREUNĂ PENTRU TRADIŢII ŞI OBICEIURI”   se va desfăşura în data de 13 martie 2020 la Casa De Cultură din Cehu Silvaniei.

            CATEGORII

            a) CANTO POPULAR

- învăţământ preşcolar (grupa mică-mare, 3-6) o melodie cu acompaniament (NEGATIV).                                                                          

- învăţământ primar (clasele 0-IV,6-10 ani) o melodie cu acompaniament (NEGATIV)

- gimnaziu (clasele V-VIII, 11-14 ani) o melodie cu acompaniament (NEGATIV)

- învăţământ liceal (clasele IX-XII, 15-19 ani) două melodii, prima melodie, va fi prezentată în interpretare liberă, fără acompaniament orchestral, o strofa, iar cea de-a doua melodie va fi prezentată cu suport electronic-negativ      

 

b) INSTRUMENTE POPULARE

- învăţământ primar (clasele 0-IV,6-10 ani) o melodie cu acompaniament (NEGATIV)

- gimnaziu (clasele V-VIII, 11-14 ani) două melodii contrastante (NEGATIV)

- învăţământ liceal (clasele IX-XII, 15-19 ani) două melodii contrastante (NEGATIV)

NOTĂ: Fiecare concurent va avea pe stick negativul propriu pentru piesele cu acompaniament, negativele vor fi trimise electronic şi pentru înscriere. În lipsa negativului participanţii îşi pot asigura acompaniamentul live( au la dispoziţie un pian). Organizatorii nu asigură acompaniamentul orchestral.

 

 

Condiţii de participare - Nu se percepe taxă!

 

            Pentru înscrierea în concurs, participanții de la toate categoriile de vârstă vor trimite până în data de 09.03.2020, la adresa de e–mail: stefanutz_violonistu@yahoo.com următoarele:

            - o piesa, negativ,format MP 3

            - fișă de înscriere completată-ANEXA I

JURIUL CONCURSULUI

            Juriul concursului va fi alcătuit din profesori de specialitate şi interpreţi şi vor urmări următoarele criterii de evaluare:

a)      calităţile vocale-timbru, tehnică, ambitus, susţinere, respiraţie;

b)      intonaţie, acurateţe;

c)      respectarea partiturii;

d)     alegerea pieselor pentru concurs;

e)      interpretare;

f)       dicţie;

g)      personalitatea artistică a interpretului;

h)      omogenitatea interpretării voce-acompaniament

i)        prezenţa scenică

j)        autenticitatea repertoriului

k)      autenticitatea costumului popular.

            Hotărârea juriului este definitivă şi nu poate fi contestată. Nerespectarea regulamentului are ca efect eliminarea din concurs.

 

         Calendarul desfășurării concursului        

Concursul se va desfăşura la Casa de Cultură din Cehu Silvaniei

Data: 13.03.2020

 

Orele 11.00 -12.00 Sosirea participanţilor la scenă

Orele 12.00 -12.15 Deschiderea festivă a Concursului

Orele 12.15 -15.30 Concurs Canto Popular

Orele 15.30 -16.30 Concurs Instrumente Populare

Orele 17.00 Gala Festivă

           

            Premiile Festivalului

            Fiecărei categorii îi revin premii şi distincţii după cum urmează: Premiul I, II, III, Menţiuni şi Premii Speciale.

            Marele Trofeu „Împreună pentru tradiţii şi obiceiuri” se va acorda concurentului care va obţine cea mai mare medie.

 

Contact: Informaţii suplimentare la numerele de telefon: 0754510632 sau pe e-mail la stefanutz_violonistu@yahoo.com sau club_cehu@yahoo.com.

 

 1. Secțiunea: Grafică / Pictură  

 

          Înscrierea în acest concurs oferă artiştilor care sunt la început, oportunităţi prin care aceştia: pot fi descoperiţi, pot înregistra un debut artistic, pot fi promovaţi, pot performa în domeniul vizual-artistic.

          Tema propusă pentru concurs: realizarea de lucrari plastice in care să se evidențieze motive populare traditionale românești. Acestea pot fi de pe ceramica populară românească, costume populare, tradiții populare deosebite, peisaje sau scene în care să se evidențieze bucuria oamenilor în raport cu păstrarea tradițiilor populare din satele românești.

           Pentru secțiunea: desene grafice sau pictură, tehnicile de lucru admise sunt: tempera, acuarelă, culori acrilice, culori de ulei, carioca, culori cerate, cărbune de desen sau creion colorat, realizate pe hârtie/carton/pânză, realizate pe suport format A3 sau A4.

Rolul profesorului coordonator este acela de a superviza procesul de creație, de a oferi o primă verificare privind încadrarea lucrării în tematica de concurs și conformitatea cu specificațiile privind formatul, de a se asigura că lucrarea va fi autentică și va fi o creație proprie

Pe spatele lucrării plastice, se va preciza: secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele participantului, numele şi prenumele profesorului coordonator, şcoala, clasa şi localitatea.

 

Pentru jurizarea lucrărilor plastice, se va lua în considerare următoarele criterii:

 1. Originalitatea creației plastice;
 2. Încadrarea creativă în tema propusă;
 3. Valoarea artistică a posterului;
 4. Impactul creat în raport cu tema propusă (consistența simbolisticii mesajului transmis)

 

Lucrările de creație vor fi trimise prin poștă, până la data de 15.05.2020 la adresa de mai jos cu mențiunea pe plic pentru concursul:,,Simboluri și tradiții populare românești”- prof. Olănescu Diana-Rita. Adresa de mail:rita_art2012@yahoo.com

 

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI

Strada Piaţa Trandafirilor nr. 29,

COD POŞTAL 455100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Secțiunea Fotografie

Lucrările fotografice vor fi realizate pe hârtie fotografică, format A4. Tehnica de realizare alb-negru, color, sepia. Cu mențiunea de a respecta tematica concursului.

 

Tema propusă pentru concurs: realizarea de fotografii în care să se evidențieze motive populare traditionale românești. Acestea pot fi de pe ceramica populară românească, costume populare, tradiții populare deosebite, peisaje sau scene în care să se evidențieze bucuria oamenilor în raport cu păstrarea tradițiilor populare din satele românești.

 

Lucrările fotografice vor fi trimise prin poștă, până la data de 15.05.2020 la adresa de mai jos cu mențiunea pe plic pentru concursul:,,Simboluri și tradiții populare românești”- prof. Olănescu Diana-Rita. Adresa de mail:rita_art2012@yahoo.com

 

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI

Strada Piaţa Trandafirilor nr. 29,

COD POŞTAL 455100

 

 

4. Secțiunea Compunere/Eseu structurat:

 

La această secțiune elevii vor realiza o compunere (clasele II-IV) sau eseu structurat (clasele V-VIII) cu tema ”Tradiții europene”, în care vor descrie obiceiuri sau tradiții dintr-o țară europeană.

 

Compunerea va fi realizată pe 1-2 pagini, tehnoredactată în format Word, Times New Roman, caractere de 12, spaţierea între rânduri de 1,5, cu tiltlu la alegere (respectând tema concursului, poate să fie scrisă sub forma unei poveşti/povestiri).

           Eseul structurat nu va depăşi 3 pagini, tehnoredactat în format Word, Times New Roman, caractere de 12, spaţierea între rânduri de 1,5, cu tiltlu la alegere (respectând tema concursului). Eseul va fi structurat astfel: introducere, cuprins, concluzie, referințe bibliografice. La sfârșitul eseului/compunerii se va menționa numele complet al autorului, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon și liceul/şcoala de proveniență.

Eseul se notează cu note de la 1 la 10, după următorul Barem:

(1) Structura eseului - 4 puncte

a) Descrierea unui obicei/unei tradiții dintr-o țară europeană;

b) Structurarea ideilor în lucrare

c) Inserarea unor imagini relevante;

d) Formularea unor puncte de vedere personale.

(2) Conținut – 3 puncte

a) Formularea clară și coerentă a ideilor

b) Formularea și susținerea unui punct de vedere propriu

c) Evaluarea punctului de vedere propriu prin raportare la alte puncte de vedere posibile

d) Adecvarea conținutului la temă.

(3) Norme de redactare – 2 puncte

a) Adecvarea stilistică la tematică

b) Respectarea normelor de exprimare, de ortografie și punctuație

c) Încadrarea în limita de spațiu.

(4) 1 punct din oficiu

 

Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului de înscriere şi trimiterea lui împreună cu lucrările, acordul de parteneriat în două exemplare semnat şi ştampilat, un plic format A4 timbrat şi autoadresat.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune, diplome de participare, iar pentru cadrele didactice îndrumătoare adeverinţe.

Jurizarea se va face de către cadre didactice şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere .

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare lucrările care nu respectă cerinţele regulamentului.

Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor.

 

Trimiterea lucrărilor se face până la data de 15MARTIE 2020 (data poştei) pe adresa:

 

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI

Strada Piaţa Trandafirilor nr. 29,

COD POŞTAL 455100

 

Pe plic va rugăm să specificaţi “PENTRU CONCURS”.

Un cadru didactic poate participa cu maxim 10 lucrări.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

E-MAIL: club_cehu@yahoo.com

TELEFONIC:

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI- 0260650823

Persoane de contact: Prof. OLĂNESCU DIANA tel. 0742073372

                               Prof. POP TEODORA tel. 0743030385

                                 Prof. SAMEL ȘTEFAN tel. 0754510632

 

 

 

DIRECTOR,

PROF. DRD. GAVRA AUGUSTIN-LEONTIN

 

 

 

 

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: dora_pop | 18.02.2020 19:04 | 1138 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 17 evenimente

«IULIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

675 voturi | 9 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN