CONCURS JUDEŢEAN ,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR", organizat de Grădiniţa Nr. 42 ,,Ion Creangă", Craiova

Concursul ,,Călătorie în lumea poveştilor lui Ion Creangă" îşi propune valorificarea competenţelor şi abilităţilor plastice şi estetice ale preşcolarilor şi şcolarilor din învăţământul primar şi gimnazial, oferind posibilitatea acestora de a-şi demonstra imaginaţia şi sensibilitatea artistică.

Regulamentul şi fişa de înscriere la concurs se găsesc în fişierul ataşat.

Vă aşteptăm cu drag!

Învăţământ preşcolar | Toate disciplinele | Ştiri

Propus de: clarisa_godeanu | 17.03.2011 00:19 | 3379 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Intaririle pozitive

Comunicarea parinte - copil

Conversatiile cu copiii

Comunicarea parinte - copil

Jocuri de iarna

Jocuri si jucarii

Comentarii (3)

0 0

22.03.2011 01:27 maria_voinicu

Nu aveti fisier atasat!!!
Va rugam sa-l atasati in timp util pentru a participa la simpozionul dumneavoastra sau sa prelungiti perioada de depunere a lucrarilor!

0 0

22.03.2011 01:33 clarisa_godeanu - Autor

GRĂDINIŢA NR. 42 „ION CREANGĂ” CRAIOVA
STR. AUREL VLAICU NR.10
Tel. 0351/170367; 0351/808076; 0251/522966
Email:gradinita42ioncreanga@yahoo.com

SIMPOZION JUDEŢEAN

I. ARGUMENT
Ion Creangă este, fără îndoială, cel mai de seamă povestitor român, creator al unei opere intrate în conştiinţa noastră naţională, în lectura tuturor vârstelor, având ca temă principală vârsta fericită a omului de pretudindeni: COPILĂRIA.
Creangă reactualizează lumea copilăriei, în care găseşte nu doar farmec şi lirism, nu doar comic debordant, ci chiar fantasticul poveştilor populare . O face pentru că maturitatea îşi caută mereu evadarea.
Scriitorul ne oferă spectacolul vârstei fericite, povestea copilăriei care a aparţinut biografic lui Ion Creangă, dar care, prin caracterul ei plin de veselie, de nevinovăţie, reprezintă imaginea copilăriei de pretutindeni şi de oricând imaginea,,copilăriei copilului universal’’
Marele povestitor a cunoscut preocupările şi preferinţele copiilor pentru că şi-a petrecut întreaga viaţă printre ei şi de aceea a reuşit să creeze poveşti care să-i atragă, dar, în acelaşi timp, să-i educe şi să-i instruiască , ajutând astfel la formarea unei concepţii optimiste despre viaţă . Copilăria lui încântă orice copil, indiferent de timpul în care trăieşte.

II. OBIECTIVE GENERALE
• valorificarea experienţei didactice;
• cunoaşterea şi preţuirea operei marelui povestitor;
• educarea respectului faţă de valorile naţionale prin implicarea efectivă în păstrarea şi promovarea acestor valori.

III. OBIECTIVE SPECIFICE
• Să se stimuleze interesului cadrelor didactice pentru abordarea tematicii supuse atenţiei ;
• Să se popularizeze experienţele didactice în rândul cadrelor didactice participante;
• Să se dezvolte unele relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora .

• Grupul-ţintă:
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din cel puţin 10 localităţi din judeţ şi din Craiova
• Durata (iniţiere – finalizare):23 martie-30martie
Data desfăşurării simpozionului: 30 martie 2011, Ora: 13,30
• Programul simpozionului:
- ora 13.30-14.00 Primirea participanţilor şi a invitaţilor la Grădiniţa Nr. 42 "Ion Creangă"
- ora 14.00-14.30 Festivitatea de deschidere şi lansarea numărului 5 al revistei grădiniţei
,,Vis de copil”
- ora 14.30 -15.00 Vizitarea expoziţie
- ora 15.00 -16.30 Susţinerea lucrărilor pe două secţiuni
- ora 17.00 - Concluzii

Sesiune de comunicări pentru cadre didactice pe tema propusă pe două secţiuni:
Secţiunea –I - învăţământ preşcolar
Secţiunea –II – învăţământ primar/ gimnazial
RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. 2-4 pagini format A4;
2. În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri;
3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea şcolară, curriculară şi extracurriculară;
4. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an);
5. In funcţie de complexitate lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va achita taxa de participare si va primi diplomă de participare;
6. Lucrările se vor înainta organizatorilor in format electronic până la 23.03.2011, pe adresa de e-mail gradinita42ioncreanga@yahoo.com, clarisa¬¬¬_65@yahoo.com , jolie_anda@yahoo.com,
7. Pentru cei interesati ca lucrările sa fie publicate într-o revista cu ISBN costurile se stabilesc şi se comunică ulterior în funcţie de numărul de participanţi
8. Inscrierea se va face online pe adresa: clarisa¬¬¬_65@yahoo.com, şi jolie_anda@yahoo.com , sau la sediul grădiniţei până la 23 martie 2011 la adresele de email si va cuprinde: fisa de înscriere – pentru fiecare cadru didactic, lucrarea pe suport scris şi magnetic şi copia scanată a chitanţei de achitare a taxei.
9. Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute.

TAXA DE PARTICIPARE este de 15 lei / autor pentru: realizarea diplomelor de participare, a mapelor, pentru costuri de organizare.
- Taxa de participare se poate achita în contul IBAN. RO68RNC0750114605090001, sau direct la sediul grădiniţei la adresa: Grădiniţa nr. 42 „ION CREANGĂ” CRAIOVA la adresa: Str. Aurel Vlaicu Nr.10, Tel. 0351/170367; 0351/808076; 0251/522966
. MOD DE CERTIFICARE/PARTICIPARE EFECTIVĂ:
• Diplome de participare
• Vor primi diplome doar cadrele didactice care participă efectiv la activitate
PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:
* GODEANU CLARISA
Tel: 0768814220 E-mail: clarisa¬¬¬_65@yahoo.com
* STANCIU NICOLETA
Tel: 0740182344E- mail: jolie_anda@yahoo.com
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

“ UNIVERSUL COPILĂRIEI OGLINDIT ÎN OPERA LUI
ION CREANGĂ ”

SIMPOZION JUDEŢEAN

AUTORUL LUCRĂRII:
NUMELE..............................................................PRENUMELE..................................................
ADRESA .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
TELEFON FIX/ MOBIL ................................................................. ………………………………
E-MAIL ...........................................................................................................................................
GRĂDINIŢA ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................. ........................................................................................................................

PARTICIPARE:
DIRECTĂ
MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII :
VIDEOPROIECTOR / FLIPCHART

TAXA DE PARTICIPARE A FOST ACHITATĂ CU :
Chitanţă NR.. ................../...................

0 0

22.03.2011 01:34 clarisa_godeanu - Autor

GRĂDINIŢA NR. 42 „ION CREANGĂ” CRAIOVA
STR. AUREL VLAICU NR.10
Tel. 0351/170367; 0351/808076; 0251/522966
Nr.fax: 0251/522966;
Email:gradinita42ioncreanga@yahoo.com
ARGUMENT:

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime. Acest concurs urmăreşte tocmai stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor şi şcolarilor din învăţământul primar, mai ales că tema propusă este una foarte atractivă pentru aceştia: scene şi personaje din poveştile marelui scriitor îndrăgit de toate vârstele şi anume Ion Creangă .

 OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII/SCOPUL
• Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor şi şcolarilor din învăţământul primar.
• Cultivarea dragostei, respectului şi preţuirii faţă operele marilor povestitori români.

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII
- aplicarea unor tehnici specifice artelor plastice şi practice (desen, pictură, colaj) în realizarea unor compoziţii care să respecte tema concursului (personaje din poveştile îndrăgite, sau scenă din povestea preferată);
- ilustrarea poveştilor lui Creangă prin desene, picturi şi colaje, folosind tehnici cunoscute;
- valorificarea competenţelor şi abilităţilor plastice , practice şi estetice ale preşcolarilor şi şcolarilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial;
- promovarea capacităţii creatoare a copiilor prin organizarea de expoziţii cu lucrările realizate de ei.
 GRUPUL-ŢINTĂ
Cadre didactice, preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar din cel puţin 10 localităţi din judeţ şi din Craiova

 DURATA (iniţiere - finalizare)
23martie – 30 martie 2011

SECTIUNI: 1 Desene, picturi;
2 Colaje
- Lucrările participanţilor vor fi structurate pe cinci nivele de vârstă :

1- preşcolari 3-5 ani
2- preşcolari 5-7 ani
3- elevi cls. I- aIIa
4- elevi cls. aIIIa- aIVa
5- elevi cls aVa- aVIIIa
I. COMISIA DE ORGANIZARE:
Prof. ILEANA STANCIU– director Grădiniţa Nr. 42 "Ion Creangă"
Prof. GODEANU CLARISA – Grădiniţa Nr. 42 "Ion Creangă"
Prof. ŢÂŞTEA AURELIA – Grădiniţa Nr. 42 "Ion Creangă"
II. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
- Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere;
- Depunerea lucrărilor se face până la data de 23 martie 2011 la sediul unităţii, împreună cu formularul de înscriere;
- Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări;
- Taxa de participare este de 5 lei/ cadru didactic. Taxa de participare va fi plătită în contul IBAN. RO68RNC0750114605090001deschis la BCR , sucursala Craiova, Dolj. Dovada achitarii taxei va fi trimisă împreună cu materialul pe adresa: Grădiniţa Nr.42 ,,Ion Creangă”, Craiova, Jud. Dolj– cu menţiunea „Pentru concursul ,,Călătorie în lumea poveştilor lui Ion Creangă ”.
- Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Nu se acordă premii materiale
- Pentru identificarea lucrărilor si pentru buna desfăşurare a expoziţiei avem rugămintea ca pe fiecare lucrarea să fie menţionate următoarele:
titlul lucrării, numele şi prenumele copilului,grupa/ clasa, îndrumătorul, grădiniţa/ şcoala, localitatea, judeţul;
- Se vor acorda premii I, II , III, menţiuni şi premii speciale pentru creativitate, ingeniozitate şi originalitate pentru fiecare nivel. Pe diplome va fi precizat si numele cadrului didactic îndrumător.
- Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 28-30 martie.2011.

Pentru relaţii suplimentare, ne puteţi contacta pe adresele de email: gradinita42ioncreanga@yahoo.com, clarisa¬¬¬_65@yahoo.com, auratistea@yahoo.com

VIII. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ
Toate cadrele didactice vor primi diplomă de participare. Pentru fiecare nivel de vârstă al copiilor surprinşi în materialul prezentat la concurs : Nivelul I , Nivelul II – preşcolari, Clasele I-II, Clasele III- IV, Clasele V- VIII se vor trimite diplomă cu premiile I, II, III şi menţiune.
Toate cheltuielile vor fi făcute din taxa de participare .
IX. PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:
*Prof. GODEANU CLARISA
Tel: 0768814220 E-mail: clarisa¬¬¬_65@yahoo.com
* Prof . ŢÎŞTEA AURELIA
Tel: 0768952870 E-mail: auratistea@yahoo.com

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Numele îndrumătorului: ……………………………………………
Prenumele îndrumătorului: …………………………………………
Specialitatea: ………………………………………………………..
Adresa................................................................................................
Nr. tel. fix......................................mobil...........................................
Adresa e-email..................................................................................
Unitatea de învăţământ: ……………………………………………..
…………………………………………………………….................
Copii participanţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele Grupa
Clasa Secţiunea Titlul lucrării

1
2
3

Semnătura cadrului didactic

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 15 evenimente

«FEBRUARIE 2023»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Obiecte decorative

Propus de: ancuta-loredana

Sondajul zilei

Considerati ca rezolvarea exercitilor din auxiliare este eficienta in privinta succesului elevului? Comentați!

162 voturi | 4 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: yasminaa Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN