Jocuri educaţionale

Pinguinii
Înmulţiri în concentrul 0-1000
Matematica Clasa a III-a

Dale
Forme geometrice în plan
Matematica Clasa a VI-a

Înghetata crescătoare
Formarea numerelor alcătuite din sute, zeci, unităţi
Matematica Clasa a III-a

Concurs judeţean "Avem o tradiţie care nu trebuie uitată!"

Concursul se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor şi răspunde nevoilor de a sădi în sufletele micilor elevi, dragostea pentru păstrarea tradiţiilor si obiceiurilor .Prin acest concurs dorim să conştientizăm copiii asupra valorii creaţiilor populare transmise din generaţie în generaţie de-a lungul timpului. Ea trebuie să păstreze şi să cultive interesul pentru cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor, de la cele mai mici vârste, ca un semn de respect pentru trecutul tuturor popoarelor, dat fiind faptul că suntem diferiţi ,dar totuşi egali si trebuie să ne cunoaştem reciproc tradiţiile şi obiceiurile

Nume proiect: "Avem o tradiţie care nu trebuie uitată!"

Organizatori: Şcoala Gimnazială nr.1 Valcău de Jos COORDONATORI: Sârca Marinela-Şcoala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos; Dura Corina- Şcoala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos; Moisi Mirela- Liceului Tehnologic nr.1 Nușfalău; Ola Liliana- Şcoala Gimnazial

Condiţii de participare: Elevii vor realiza, sub îndrumarea cadrului didactic, lucrări cu privire la tradiția locală sau națională. Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 3 lucrări care respectă tematica dată.Iar în cadrul celei de a doua secţiuni, cu par

Perioadă înscriere: 16.11.2017 - 15.03.2018

Perioadă desfăşurare: 13.05.2018

Inspectoratul Școlar al Judetului Sălaj

Şcoala Gimnazială nr.1 Valcău de Jos;

Liceului Tehnologic nr.1 Nușfalău;

Şcoala Gimnazială nr.1 Ip.

Vă invită să participați la

CONCURS JUDEŢEAN

Avem o tradiţie care nu trebuie uitată!

Motto:

“Un popor  fără tradiţii este un popor fără viitor.”

Alberto Lleras Camargo

 

Argument:Concursul se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor şi răspunde nevoilor de a sădi în sufletele micilor elevi, dragostea pentru păstrarea  tradiţiilor si obiceiurilor  .Prin acest concurs dorim să conştientizăm copiii asupra valorii creaţiilor populare transmise din generaţie în generaţie de-a lungul timpului. Ea trebuie să păstreze şi să cultive interesul pentru cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor, de la cele mai mici vârste, ca un semn de respect pentru trecutul tuturor popoarelor, dat fiind faptul că suntem diferiţi ,dar totuşi egali si trebuie să ne cunoaştem reciproc tradiţiile şi obiceiurile.

 

Organizator: Şcoala Gimnazială nr.1 Valcău de Jos;

Data: 13 MAI 2018;Ora:11:00;

Echipa de proiect:

!Gui Mircea- Director al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Valcău de Jos;

COORDONATORI:

Sârca Marinela-Şcoala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos;

Dura Corina- Şcoala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos;

Moisi Mirela- Liceului Tehnologic nr.1 Nușfalău;

Ola Liliana- Şcoala Gimnazială nr.1 Ip.

Parteneri:

Liceul Tehnologic nr.1 Nuşfalău

Şcoala Gimnazială nr. 1 Ip

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, România

Casa de Cultură şi Artă Sălaj, Zalău

Primăria Comunei Valcău de Jos

 

 

 

 

 

Scop: Concursul judeţean Avem o tradiţie care nu trebuie uitată! are drept scop cultivarea dragostei pentru tradiţii si îmbogatirea cunoştinţelor despre tradiţii.

 

Obiective:

ü  Cultivarea dragostei pentru tradiţii şi folclor;

ü  Îmbogățirea cunoștințelor despre tradiţiile specifice mai multor popoare;

ü  Stimularea interesului pentru păstrarea şi  aflarea tradiţiilor locale şi nu numai;

ü  Dezvoltarea relaţiilor interpersonale şcolare;

 

Grup ţintă:

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar;

- elevi din învăţământul   primar.

Secțiunile concursului

Elevii vor realiza, sub îndrumarea cadrului didactic, lucrări cu privire la tradiția locală sau națională.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 3 lucrări care respectă tematica dată.

Înscrierea on-line a lucrărilor în concurs se va face până la data de 15 martie 2018, prin completarea

unei Fișe de înscriere și expedierea acesteia prin e-mail la adresa:

concurs_tradiții@yahoo.com. Toate lucrările vor fi trimise în original pe adresa Mirela Moisi, Nuşfalău ,Str.Apei, nr.9, cod postal 457260, jud.Sălaj, până la data de 1 aprilie 2018, însoţite de  fișa de înscriere(anexa 3) listată, un plic autoadresat şi timbrat, pentru primirea ulterioară a adeverinţelor şi diplomelor.

Pentru înscrierea la concurs, NU se percep taxe.

Lucrările nu vor fi returnate!

 

În elaborarea lucrărilor se va avea în vedere specificul tematicii pentru ambele secțiuni: creaţii plastice, creaţii literare şi montaje, scenete(în cazul participării la acestă secțiune se va trimite tabelul anexa 1 ,prin plic iar prezența este obligatorie)

I.Secținea I pentru elevi

1. Creații plastice

Lucrările pot fi executate pe formatele A3 sau A4 în următoarele condiţii tehnice: ulei,

acuarelă, vopsele acrilice, peniţă, pastel, tehnică mixtă, pe hârtie sau colaj,fotografie.

Lucrările vor purta un titlu conform temelor enunțate şi se vor eticheta pe verso, cu majuscule,

astfel: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului

didactic coordonator, localitatea.(conform anexei 2)

Criterii de apreciere a lucrărilor:

- încadrarea în temă;

- gradul de acoperire al lucrării, armonia cromatică;

- originalitate;

- aspect îngrijit.

Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.

 

2. Creații literare

Se pot înscrie elevi din învăţământul primar .

Cerinţe pentru redactarea compunerilor:

Compunerea să fie scrisă doar cu litere de mână  pe format A4 sau A5;

La sfârșitul compunerii, în partea dreaptă, se scrie numele si prenumele elevului, clasa, școala și

numele cadrului didactic îndrumător.

Criterii de evaluare a creațiilor literare

Respectarea structurii specifice tipului de scriere pentru care s-a optat;

Încadrarea în temă /concordanță între titlu și conținut;

Viziune personală, originală asupra temei propuse;

Organizarea ideilor în scris;

Acurateţea şi bogăția limbajului;

Stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; claritatea enunţului; varietatea lexicului;

Respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;

Aşezarea corectă în pagină.

Fiecare elev poate participa cu o singură creaţie literară !

Se vor acorda diplome  pentru locurile I , II, III şi menţiuni,

diplome, pentru fiecare nivel de clasă/ diplome de participare pentru elevi şi diplome pentru

cadrele didactice coordonatoare.

În data de 13 mai 2018, se va organiza o expoziției cu lucrările elevilor la Căminul Cultural din localitatea Sub Cetate,tot acolo se vor susține și montajele literare cu public deschis.

 

II.Secțiunea a-II-a pentru elevi

Montaj literar sau scenetă care să vizeze un obicei local al zonei din care provin elevii,prezenţa fiind obligatorie în locaţia ,data şi ora menţionate mai jos.

 

Regulament de participare

 

1.Înscrierea participanților (anexa 1) se face on-line la oricare din următoarea adresă de e-mail: concurs_tradiții@yahoo.com în perioada  15 martie– 1 aprilie 2018. Concursul se va desfășura ,  în 13 mai 2018.

Nu se percepe taxă de participare!

2.Obligatoriu, fiecare scoală va participa cu un grup de maxim 10 elevi,în funcţie de montajul ales.Numărul elevilor va fi specificat în tabelul de înscriere ,cât şi numele grupului. Grupul constituit fie dintr-o clasă sau mai multe va prezenta montajul pregătit în prealabil,care va reprezenta un obicei traditional specific zonei din care provine.Montajul va dura maxim 15 de minute+ 5 minute pentru amenajarea scenei.

Notă! Montajele vor fi bine alese, specifice nivelului de vârstă şi cât mai originale!

3.Fiecare şcoală  poate participa cu un număr maxim de 10 (zece) elevi.,un grup.Va fi premiat grupul.Fiecare cadru didactic va primi diploma de participare.Se acceptă maxim două cadre didactice însoţitoare a unui grup.

4.Participanții vor fi jurizați de cadre didactice de specialitate, stabilite de profesorii coordonatori. Nu se admit contestații.

5.Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni . Se vor acorda diplome de participare tuturor cadrelor didactice îndrumătoare.

6.Se va avea in vedere :-originalitatea si diversitatea obiceiului prezentat:

-autenticitatea costumului popular sau a costumatiei necesare;

- folosirea materialelor şi resurselor tradiţionale zonei;

- utilizarea unui vocabular regional, specific obiceiului prezentat;

7.Fiecare grup va avea la dispoziţie cinci minute pentru amenajarea scenei.

8.Informații suplimentare puteți solicita la adresele de e-mail sarcamarinela@yahoo.com sau  corinadura95@yahoo.com , respectiv la numerele de telefon 0770.105.496– Prof. înv. primar Sârca Marinela  sau 0763641114 –Prof. pt.înv. primar Dura Corina.

 

Înscrierea participanţilor on-line (elevi şi cadre didactice) se va face până la 15 martie 2018, expedirea lucrărilor ,fie online, fie prin postă se vor primite până la data de 1 aprilie 2018. Diplomele pentru cei cu participare indirectă vor fi trimise până la data de 30 iunie 2018.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

PROGRAMUL ZILEI DE 13 MAI 2018

11:00 – 11:30  PRIMIREA INVITAŢILOR, Alocuţiuni organizatori

 

1130 – 1500 prezentarea scenetelor

 

1500 – 1530 Festivitatea de premiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

FIȘA DE ÎNSCRIERE

„Avem o tradiţie care nu trebuie uitată!”

Ediția a-II-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

ADRESA:

CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR/CADRE DIDACTICE ÎNDRUMĂTOARE:

1.

2.

Tabel nominal cuprinzând participanții la concurs

Denumirea grupului:……………………………….

Titlul obiceiului /montajului ales:………………………………………….

Nr.crt.

Numele și prenumele elevului

Clasa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Anexa 2

Concursul de desene, colaje: „Avem o tradiţie care nu trebuie uitată!

Ediţia a-II-a, 13 mai 2018

Titlul lucrării: ............................................................................................................................

Numele şi prenumele elevului: ...............................................................................................

Clasa:……………………………………….

Unitatea şcolară: ......................................................................................................................

Coordonator: ............................................................................................................................

 

 

 

 

"

 

 

 

 


Anexa 3

FIŞA DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC

NUME……………………………………………………………………………...

PRENUME cadru didactic ……………………………........................................

Profesia: ……………………………………………………………………………

Unitatea de învăţământ: ……………………………………………...................

Adresa de corespondenţă: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Participare directă:

FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEVI

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului

clasa

secțiunea

Titlul lucrării

1

2

Participare directă: DA NU

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială nr.1 Valcău de Jos                                   Școala  ..................................................                                                                                                                                                       

Nr._____ din ___                                                                       Nr. _____ din ___

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

  1. Părţile contractante:

A) Şcoala Gimnazială nr 1 Valcău de Jos cu sediul în localitatea Valcău de Jos, strada Principală, nr 100, reprezentat de domnul director prof.Gui Mircea și

B) ..................................................................................cu sediul în..........................................,  str................................................... reprezentat de director ............................................................. și profesor coordonator........................................................

Convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat pentru stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul educaţiei.

 

  1. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul  Concursului Judeţean“Avem o tradiţie care nu trebuie uitată!

  1. Obligaţiile părţilor:

A)Aplicantul se obligă :

- să informeze şcolile, instituţiile partenere despre proiectul educaţional;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţilor;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ  imaginea proiectului;

- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor cuprinse în proiect.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- Participarea prin angajaţii comunitari, la activităţile iniţiate de şcoală pentru sprijinirea elevilor şi a cadrelor didactice îndrumătoare;

- Sprijinirea  unităţii şcolare în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a acţiunilor.

 

  1. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în anul şcolar 2017-2018.

Modificarea acestui protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin act adiţional datat şi semnat de ambele parţi.

Coordonatori/iniţiatori de proiect: prof. Sârca Marinela, prof.Dura Corina, prof.Mirela Moisi, prof.Ola Liliana.

Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în vigoare de la data semnării.

 

 

 

 

 

Aplicant, Partener,

Şcoala Gimnazială nr 1 Valcău de Jos                     Instituția/Școala ..........................................

Director,  Prof.Gui Mircea                                        Director,     ...................................

 


 

Propus de: maarryy | 17.11.2017 19:42 | 3211 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Cum afecteaza rusinea parintii

Echilibrul emotional

Gestionarea esecului

Increderea in sine

Comentarii (9)

0 0

11.01.2018 19:18 suiram_elisav

Bună seara,

Vreau să știu dacă putem participa și noi
Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu”- Titu

Cu deosebită stimă
prof. Trandafir Marius
adresa de email: marius.vasile65@gmail.com

0 0

12.01.2018 09:13 maarryy - Autor

Buna dimineata!

Dacă în cadrul Liceului în care lucraţi dumneavostră există clase ale ciclului primar, puteţi participa cu elevii claselor preg.- a-IV-a.Va aşteptam cu mare drag! Detalii suplimentare puteţi primi scriind un email pe adresa sarcamarinela@yahoo.com

Cu stima
prof. Sârca Marinela
O zi frumoasă!

0 0

17.01.2018 19:02 nata333

ELEVII DIN REPUBLICA MOLDOVA POT PARTICIPA?

0 0

18.01.2018 19:48 maarryy - Autor

Ar fi o deosebită plăcere și bucurie să avem participanţi si din Republica Moldova.Detalii suplimentare la adresa de email: sarcamarinela@yahoo.com

0 0

23.01.2018 23:19 Neosimina

Buna seara,
Concursul dumneavoastra este inclus in vreunul din calendarele: CAEN, CAER, CAEJ......Va multumesc frumos!
Cu respect,
prof. Neo Simina

0 0

27.01.2018 16:28 maarryy - Autor

Buna ziua!
Concursul este inclus in calendarul CAEJ din acest an.

O zi frumoasa!

0 0

27.01.2018 16:41 Neosimina

Va multumesc pentru raspuns! O zi buna!

0 0

10.02.2018 17:48 tanaseflorentinna

Buna ziua ! Pot participa si preșcolari la acest concurs ?

0 0

11.02.2018 18:10 maarryy - Autor

Buna seara! Pot participa in cadrul sectiunii care cuprinde creatiile plastice.

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 10 evenimente

«AUGUST 2020»
LuMaMiJoViSaDu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Modelăm

Propus de: ramona_stefania_popescu

Sondajul zilei

Care dintre scenariile de începere școlii, propuse de guvern, este potrivit la școala dvs.?

294 voturi | 15 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Cum veți începe școala? Votați!