Jocuri educaţionale

Cu răţuştele la culcare
Formarea numerelor. Clasa miilor, clasa unităţilor
Matematica Clasa a III-a

Ispita fructelor
Ordinea operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde în exerciţii
Matematica Clasa a III-a

Duelul primăverii
Probleme care se rezolvă prin 1-2 operaţii
Matematica Clasa a II-a

CONCURS INTERJUDETEAN "MAGIA CRACIUNULUI"

CONCURS CUPRINS IN CALENDARUL ISJ TIMIS POZITA 203

Nume proiect: MAGIA CRACIUNULUI

Organizatori: GRADINITA P.P. CHISODA

Condiţii de participare: CONCURS ADRESAT PRESCOLARILOR SI SCOLARILOR MICI

Perioadă înscriere: 25.11.2016 - 12.12.2016

Perioadă desfăşurare: 15.12.2016 - 16.12.2016

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

LICEUL TEORETIC ,,DAVID VONIGA” GIROC

STRUCTURA - GRĂDINIŢA P.P. CHIŞODA

NR.           DIN

CONCURS INTERJUDEŢEAN

“MAGIA CRĂCIUNULUI”

(cuprins în calendarul ISJ Timiş, poziţia 203)

EDIŢIA a II-a

2016

 

 

 

 

AVIZAT,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PROF. AURA - CODRUŢA DANIELESCU

AVIZAT,

INSPECTOR ȘCOLAR

PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE,

PROF. LADISLAU DOMOLKI

AVIZAT,

LICEUL TEORETIC ,,DAVID VONIGA”

GRĂDINIŢA P.P. CHIŞODA

DIRECTOR,

PROF. PASCU MIHAELA

ARGUMENT

Iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet.

Acest concurs urmăreşte implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în exprimarea valorilor morale ce transced timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin diferite forme artistice ce se regăsesc şi în tradiţiile populare, cunoaşterea semnificaţiei acestor sărbători, a modului cum ele pot modela şi îmbogăţi sufletele noastre.

 

SCOPUL:

 • ·         Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor prin realizarea unor lucrări originale pe tema dată, aplicând tehnici specifice artelor plastice;
 • ·         Cunoaşterea tradiţiilor şi a valorilor morale transmise de acestea;

 

OBIECTIVE:

 • · Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor;
 • · Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică;
 • · Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse;
 • · Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor;
 • ·

 

COORDONATORI DE PROIECT:

 • ·         Inspector școlar pentru învățământ preșcolar:
 • ·         Inspector școlar pentru activități extrașcolare
 • ·         Pascu Mihaela
 • ·        
 • ·         Mărguş Cosmina
 • ·         Popovici Snejana Ionela

ORGANIZATORI: Liceul Teoretic ,, David Voniga” Giroc

 • ·         structura

- Director adj. Prof. Petchescu Nicolae

- Prof. înv. preșc Mărguş Cosmina

- Prof. înv. preșc Cionca Ileana

- Prof. înv. preșc Simion Oana

- Prof. înv. preșc Cheie Simona

- Educ. Grimm Maria

- Educ.Predincea Oana                    

 • ·         Grădinița lui Goghiță: Director,

PARTENERI: - Grădinița P.P. Peciu Nou

- Grădinița P.P. Giroc

- Grădinița P.P. NR. 14 - Timiṣoara

- Şcoala Gimnazială “Iosif Ciorogariu”- Chiṣoda

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Grădinița P.P. Chişoda

TIPUL CONCURSULUI: Interjudeţean

EDITIA a-II-a

RESURSE:

 • ·        UMANE: cadrele didactice ṣi copiii de la grădinițele participante, parteneri
 • ·        FINANCIARE: -donații
 • ·        MATERIALE:
 • ·        TEMPORALE: 1 noiembrie 2016- 15 februarie 2017

Grupul Ţinta caruia i se adresează proiectul: Copii ṣi cadre didactice din ȋnvățămȃntul preṣcolar ṣi ṣcolar (clasa pregatitoare, clasele I-IV) din țară.

 1. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
 • ·        Numele instituției/unității de ȋnvățămȃnt inițiatoare: Grădinița cu Program Prelungit Chiṣoda
 • ·        Adresa completa:
 • ·        0256412287
 • ·        Persoane de contact:

email:cosminamargus@yahoo.ro

telefon:0732156080

 • ·        Echipa de proiect:

Prof. ȋnv. preṣc. Mărguṣ Cosmina

Prof. ȋnv. preṣc. Popovici Snejana

Prof. ȋnv. preṣc. Cionca Ileana

Prof. ȋnv. preṣc. Cheie Simona

Prof. ȋnv. preṣc. Simion Oana

Educatoare: Predincea Oana

Educatoare: Grimm Maria

 

 1. INFORMAŢII DESPRE CONCURS

Titlul concursului interjudețean: „Magia Crăciunului”

Concursul este cuprins în clendarul Isj Timiṣ: pozitia 203

Categoria ȋn care se ȋncadrează proiectul: cultural – artistic, arte vizuale

Secţiunile concursului:

1. Creaţii plastice/practice (pentru preşcolari/şcolari) - lucrările vor fi realizate pe hârtie A4, în tehnică de lucru/materiale la alegere;

2. Felicitări (pentru preşcolari/şcolari) - lucrările vor fi realizate pe hârtie A4, în tehnică de lucru/materiale la alegere;

3. Obiecte decorative (pentru preşcolari/şcolari) – vor fi realizate obiecte decorative specifice sărbătorilor de iarnă, din materiale textile, materiale din natură, materiale reciclabile;

REZUMATUL PROIECTULUI „Magia Crăciunului”

Activitatea se desfăṣoară sub forma unui concurs adresat preṣcolarilor și școlarilor mici din țară, scopul acestuia fiind cunoaṣterea, dezvoltarea ṣi stimularea potențialului artistic ṣi creativ al copiilor. Activitatea constă ȋn realizarea unor felicitări, colaje, desene, picturi cu scopul de a ilustra magia Căciunului.

 

DESCRIEREA EVENIMENTULUI „Magia Crăciunului ”

 • ·        Lansarea oficială a proiectului ṣi promovarea acestuia pe site-urile de specialitate: 18 noiembrie –1decembrie 2016
 • ·        Înscrierea participanților ṣi primirea lucrărilor: 25 noiembrie -12 decembrie 2016
 • ·        Faza locală a concursului- Organizarea unor expoziții cu lucrările copiilor ȋn unitățile participante (la nivelul fiecărei unitați): 23 noiembrie 2016-24 noiembrie 2016
 • ·        Faza interjudeţeană a concursului - organizarea unei expoziții cu lucrarile selectate ȋn faza locală : 15 decembrie 2016
 • ·        Evaluarea/jurizarea lucrărilor: 16 decembrie 2016
 • ·        Realizarea raportului pentru activitatea desfaṣurată: 20 decembrie 2016
 • ·        Expedierea diplomelor participanților la concurs: 10 ianuarie 2016- 15 februarie 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

a) Înscrierea

Fiecare cadru didactic poate participa cu lucrări la oricare secțiune la care se ȋnscrie. Se vor juriza numai lucrările care abordează tematica propusă. Formularele de ȋnscriere – pentru fiecare cadru didactic, care participă la faza interjudețeană, vor fi completate ṣi trimise odată cu lucrările copiilor la urmatoarea adresa:

Grădinița P.P. Chișoda – Ed. Cionca Ileana

Str. Nicolae Firu, Nr.56

Sat Chișoda

Comuna Giroc

Judeţul Timiș

Cod postal 307221

Cu mențiunea: Pentru concursul „Magia Crăciunului”

Data limită de trimitere a lucrărilor este 12 decembrie 2016 (data poştei).

Plicul va conţine:

 • ·         lucrările copiilor, un plic A4 timbrat (cu timbre în valoare de 3 lei), autoadresat (cu adresa unde doriți să primiți diplomele);
 • ·         acordul de parteneriat pe unitate ȋn doua exemplare, semnat, stampilat şi cu număr de ȋnregistrare,
 • ·         fiṣa de ȋnscriere.

b) Condiţii de participare:

 • ·         Se pot ȋnscriere la concurs preṣcolari ṣi ṣcolari (clasele pregătitoare, I-IV) din țară.
 • ·         Fiecare cadru didactic poate participa cu un numar maxim de trei lucrări (indiferent de secțiune).
 • ·         Se vor desfăṣura doua faze de concurs: faza locală ṣi faza interjudețeană.
 • ·         Creațiile artistice vor fi realizate ȋn tehnica de lucru la alegere, respectȃndu-se tema concursului
 • ·         Fiecare lucrare trebuie să aibă o etichetă pe spate ȋn coltul din dreapta jos unde se vor specifica următoarele:
 • ·
 • ·
 • ·
 • ·
 • ·
 • ·         Criterii de evaluare: creativitate, originalitate, ingeniozitate, estetica lucrării, gradul de

complexitate al lucrării.

 • ·         Respectarea termenului de trimitere a lucrărilor la adresa menționată.
 • ·         Nu se percepe taxă de participare la concurs

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Grădinița P.P.Chiṣoda

Telefon :0256412287

 

„Magia Crăciunului„

Concurs Interjudeţean

-editia   a-II-a -

2016

Numele ṣi prenumele cadrului didactic : …………..………………………………………

Unitatea de ȋnvățămȃnt: …………..……………………………………………………..…..

Adresa unității de ȋnvățămȃnt : ……………………………………………………………...

Telefon: ...…………………………………………………………… …………..…………

E-mail: ……………………………………………………………………..........................

 

Nr. Crt.

Numele ṣi prenumele preṣcolarilor/școlarilor

Grupa/ clasa

Secțiunea I

Secțiunea

a-II-a

Secțiunea

a-III-a

 1. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic ,,David Voniga”                                            Unitatea …..........

Localitatea: Giroc; Judeţ: Timiș                                              Localitatea........................

Str. Trandafirilor, Nr.59                                                         Str. ......................................

Tel: 0256/412 287                                                                  Tel.: .........................................

Nr.       din                                                                             Nr. din

ACORD DE PARTENERIAT

Ȋncheiat astăzi .......................................

1.Parţile contractante:

A. Liceul Teoretic ,,David Voniga” – Giroc reprezentată prin Prof. Pascu Mihaela în calitate de director;

B.Unitatea ............................................................................................., reprezentată de director,..................................................................................ṣi..................................

..........................................................................................................................................

ȋn calitate de partener ȋn cadrul Concursului Interjudeţean “MAGIA CRĂCIUNULUI”, ediția a-II-a, 2016.

2.Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat ȋl reprezintă colaborarea celor doua instituții partenere ȋn vederea organizării ṣi desfăṣurării de activități extraṣcolare prin concursul “MAGIA CRĂCIUNULUI”

3.Obligațiile părților:

A. Unitatea aplicantă se obligă:

-să informeze grădinițele despre organizarea concursului;

-să colecteze lucrările realizate de parteneri;

-să asigure jurizarea lucrărilor;

-să trimită tuturor participanților diplomele obținute;

-să mediatizeze rezultatele concursului.

B.Unitatea parteneră se obligă:

-să ȋnscrie copiii la concurs;

- să ȋndrume preṣcolarii ȋn realizarea lucrărilor;

-să expedieze lucrările pe adresa grădiniței coordonatoare;

-să distribuie copiilor participanți diplomele ṣi premiile obținute;

4.Durata acordului: noiembrie 2016 - februarie 2017

5.Clauze finale:

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se desfăṣoare conform scopului stabilit.

Prezentul contract de ȋncheie ȋn 2 (două) exemplare originale câte unu pentru fiecare parte.

 

Liceul Teoretic ,,David Voniga”Giroc                                   Unitatea ............................

Director,                                                                                  Director,

Prof. Pascu Mihaela                                                                 Prof.

 

 

 

Propus de: cosminamargus1 | 19.11.2016 08:50 | 1597 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

De ce tipa parintii la copii

Comunicarea parinte - copil

Vocea interioara pozitiva

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 23 evenimente

«APRILIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Toate evenimentele

Fotografia zilei


COROANA DE PRIMAVARA

Propus de: laura_iordache10

Sondajul zilei

Despre activitățile remediale . Credeți că elevii dvs. au nevoie de ele? Comentați!

526 voturi | 10 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN