CONCURS INTERJUDETEAN DE CREATIE PLASTICA “PE URMELE COPILARIEI” EDIŢIA III

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ in diferite domenii: verbal, plastic, imaginativ si creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Limbajul plastic reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor, de exprimare a creativităţii. De aceea, foaia de hartie si culorile pot să devină prietenii copilului de la cea mai fragedă vârstă. Incercam sa introducem in viata copiilor unul din prietenii si in acelasi timp educatorul nostru din toate timpurile, cartea. In carti gasim o lume de basm specifica varstei copilariei. Tot aici aflam cu incantare lumea minunata si frumos relatata a copilariei lui Ion Creanga.

Nume proiect: CONCURS INTERJUDETEAN DE CREATIE PLASTICA “PE URMELE COPILARIEI” EDIŢIA III

Organizatori: COORDONATORUL PROIECTULUI : PROFESOR IFRIM MARINA B. COORDONATORI : INSPECTOR : GINA IORDACHE DIRECTOR : CHICOS MARGARETA PROFESOR: IFRIM MARINA

Condiţii de participare: • Realizarea unui parteneriat între instituţii diferite (grădiniţă, şcoală, Biblioteca), având ca scop educarea unei personalităţi armonioase, în concordanţă cu cerinţele şi provocările mileniului. • Implementarea si organizarea unui

Perioadă înscriere: 17.05.2016 - 01.06.2016

Perioadă desfăşurare: 17.05.2016 - 29.07.2016

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL

CONCURS INTERJUDETEAN  DE CREATIE PLASTICA

 

 

APLICANT  :  GRADINITA NR.50, SECTOR 1 , BUCURESTI

Anul şcolar 2015-2016

Motto:

A-DENUMIREA PROIECTULUI

TITLUL: „PE URMELE COPILARIEI!”

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:

PERIOADA DE DESFASURARE:  2015-2016

COORDONATORUL PROIECTULUI  : PROFESOR  IFRIM MARINA

B. COORDONATORI :

INSPECTOR : GINA IORDACHE

DIRECTOR : CHICOS MARGARETA

PROFESOR: IFRIM MARINA

 

COLABORATORI:

Asociatia Salvati Copiii

Primaria sectorului 1

Scoala nr.186 “Elena Vacarescu ”

Scoala de arte plastice “Nicolae Tonitza”

 

C. ARGUMENT:

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ in diferite domenii: verbal, plastic, imaginativ si creativ.

Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Limbajul plastic reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor, de exprimare a creativităţii. De aceea, foaia de hartie si culorile pot să devină prietenii copilului de la cea mai fragedă vârstă.

Incercam sa introducem in viata copiilor unul din prietenii si in acelasi timp educatorul nostru din toate timpurile, cartea. In carti gasim o lume de basm specifica varstei copilariei. Tot aici aflam cu incantare lumea minunata si frumos relatata a copilariei lui Nica. Ion Creanga ne-a lasat mostenire volumele sale in care gasim atat amintirile sale din copilarie cat si o serie de basme. Toate acestea au incantat generatii de-arandul si vor mai incanta. Sa nu uitam ca basmele au un rol important in dezvoltarea imaginatiei copiilor cat si in evaluarea binelui si raului.

Sa imagineze personaje, scene in care se petrece actiunea si sa redea prin activitati artistico-plastice tablouri cat mai interesant create.

Prin activităţile ce vor fi desfăşurate pe parcursul acestui an şcolar, proiectul educativ „PE URMELE COPILARIEI!” urmăreşte să îndrepte atenţia copiilor, părinţilor, dar şi a cadrelor didactice spre importanţa pe care o au cărţile în formarea şi educarea copiilor corelate cu activitatile practic aplicative si artistice. Lumea copilariei a fost redata in nenumarate scrieri ale autorilor clasici si contemporani de pe toate meridianele. Lucrurile aflate din cărţi îi îmbogăţesc copilului  mintea şi sufletul, îl ajută să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi.

D. DESCRIEREA PROIECTULUI

 

SCOP:

 

 • ·
 • ·

OBIECTIVE SPECIFICE

Privind preşcolarii :

 • ·               O1 -dezvoltarea gustului pentru artele frumoase;
  • ·        O2 -exersarea  unor  tehnici de limbaj plastic de  interpretare  independentă   şi  creatoare  a  textelor  audiate;
  • ·       O3 -formarea  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  informaţie - cultură - societate ;
  • ·      O4 -dezvoltarea  capacităţii de  înţelegere  şi  transmitere  de  intenţii, gânduri, semnificaţii  mijlocite de  limbajul  oral  şi plastic;
   • ·     O5 -stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie între copiii din instituţii şcolare partenere prin derularea în comun a activităţilor propuse ;
   • ·     O6 -cultivarea dragostei pentru limba româna, pentru  tradiţiile poporului  român;

 

Privind părinţii:

 • ·   O7 -conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi educarea copiilor;
 • ·

Privind cadrele didactice:

 • ·   O9 -abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de formare;
 • ·   O10 -familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copiilor de la vârste mici;

GRUP ŢINTĂ:

 • ·         Direct:

-  preşcolari din gradinitele partenere

-  cadre didactice implicate în proiect

 • ·         Indirect:

-părinţii preşcolarilor  implicaţi în proiect,

-comunitatea locală.

DURATA: an scolar 2015-2016

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI

Calendarul activităţilor:

 • ·         Pregătirea implementării proiectului-2015

-Formarea echipei, organizarea echipei în conceperea proiectului;

-Discuţii cu cadrele didactice în legătură cu necesitatea derulării acestui proiect şi a modului de desfăşurare;

-Întocmirea Acordurilor de parteneriat între Gradinita Nr.50 şi celelalte institutii;

-Întocmirea proiectului educativ şi înaintarea lui spre analiză;

Desfăşurarea propriu-zisă a proiectului -

2015-2016

-lansarea proiectului;

-implementarea proiectului.

 

MODALITATI DE MONITORIZARE:

 

-      realizarea unor expozitii tematice cu lucrarile plastice ale prescolarilor.

-   monitorizarea activităţii-aprilie - iunie 2016

-   evaluarea curentă

-   evaluarea finală-iunie 2016

-   întocmirea raportului de evaluare-iunie 2016

 

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

 

-      se vor forma si valorifica competente in planul creativitatii, al relationarii intre copii.

 

CONTINUITATEA/SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

 

-      prescolarii vor fi mereu in centrul atentiei dascalilor, iar produsele micilor artisti vor fi un imbold pentru continuarea proiectului.

 

ACTIVITATILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE SI DISEMINARE:

 

-      expozitie in sala de festivitati a gradinitei.

-  diseminarea rezultatelor proiectului în rândul preşcolarilor, părinţilor, comunităţii locale  iunie 2016.

 

E. EVALUARE-CALITATE

 • ·         Criterii de evaluare - numărul de participanţi

- modul de implicare al acestora

-soluţionarea problemelor, flexibilitatea, motivarea,             interesul pentru proiect

 

 • ·         Evaluare internă:

-evaluări curente, intermediare şi finale

-întocmirea şi analiza rapoartelor de activitate,

- expoziţii, album foto, înregistrare video

-diplome pentru preşcolari şi pentru cadre didactice .

 

 • ·         Evaluare externă

- promovarea proiectului în revista gradinitei ;

- prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice;

- concurs de lucrari artistico-plastice pe tema copilariei.

 

G. BUGETUL PROIECTULUI:

Surse de finanţare:- autofinanţare cadrele didactice din unitatea iniţiatoare

- donaţii, sponsorizări din partea Comitetului de părinţi, agenţi economici.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 • ·         Inscrierea paricipantilor ( anexa 1) si depunerea lucrǎrilor se va face prin poştǎ pânǎ la data de 1 iunie  2016 pe urmǎtoarea adresǎ :

IFRIM MARINA

GRADINITA NR. 50

STR. CADEREA BASTILIEI NR. 13 B.

SECTOR 1

BUCURESTI.

 • ·         Concursul va avea urmǎtoarele secţiuni:

A . - Amintiri din copilarie

 1. picturǎ,
 2. colaj,
 3. tehnici combinate,

B . – Basmul

1. picturǎ,

2. colaj,

3. tehnici combinate,

4. desen.

Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, pe suport A4, respectând tematica concursului. Pe verso lucrǎrilor se vor trece: numele şi prenumele elevului, titlul lucrǎrii, grupa, gradinita, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumǎtor.

 • ·
 • ·        
 • ·         Lucrǎ
 • ·
 • ·         Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstǎ. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor şi adeverinţe de participare  cadrelor didactice îndrumǎ

 • ·         Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa de e-mail

 • ·

 • ·         Jurizarea lucrǎrilor va avea loc pe data de

 • ·         Expedierea  diplomelor se va face  în perioada:

20 iunie 2016 – 20 iulie  2016.

Anexa 1

CONCURS MUNICIPAL DE CREATIE PLASTICA

PE URMELE COPILARIEI

EDIŢIA III


Fişǎ d
e înscriere

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

ADRESA:

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:

GRUPA:

ADRESA PERSONALĂ DE E-MAIL:

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANŢI LA CONCURS

Nr.

crt

Numele şi prenumele

COPILULUI

Titlul

lucrǎrii

Secţiunea

GRUPA

1

2

3


Gradinita……………………………………….

Loc. ………………………………Str. ………….

Jud. ................., cod ..........................                                          Tel.: ................................................................

Nr. înregistrare: .............  Data: .....................

 

Gradinita nr. 50

Str. Nicolae Iorga, nr.5, Sector 1,

Bucuresti

Tel/fax 021 2128804

Nr. înregistrare: .............  Data: .....................

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, .....................................

 

 1. Părţile contractante:

 

A) GRADINITA NR. 50, Str. Caderea Bastiliei nr. 13 B, sector 1, Bucuresti, reprezentată prin Director prof. CHICOS MARGARETA si ……………………………………………………………. în calitate de Aplicant

B)    ŞCOALA.............................................................................reprezentată prin Director ……………..

…………………......................şiînv./inst./prof. ……………………………………………………….

în calitate de Partener.

 

2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul Municipal de creaţie plastică PE URMELE COPILARIEI

3. Grup ţintă:  preşcolarii.

4. Obligaţiile părţilor:

A) Aplicantul se obligă:

- să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să  emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în şcoală;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5. Durata acordului:

Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pe perioada anului şcolar 2015 – 2016.

 

6. Clauze finale ale acordului:

Concursul Municipal  de creaţie plastică „PE URMELE COPILARIEI “ face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

 

 

 

Propus de: gradinitanr50 | 17.05.2016 07:57 | 1046 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Consimtamantul

Educatia sexuala
Siguranta copilului

Comentarii (3)

0 0

22.05.2016 11:19 stefanescu_luminita

Buna ziua. Am nevoie de fisa de inscriere si acordul de parteneriat in format word. Multumesc.

0 0

24.05.2016 21:01 DanielaGhiea

Buna seara! Am nevoie de fisa de inscriere si de acordul de parteneriat. Multumesc!

0 0

25.05.2016 14:07 gradinitanr50 - Autor

Anexa 1

CONCURS MUNICIPAL DE CREATIE PLASTICA

“PE URMELE COPILARIEI”
EDIŢIA III

Fişǎ de înscriere

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

ADRESA:

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:

GRUPA:

ADRESA PERSONALĂ DE E-MAIL:

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANŢI LA CONCURS

Nr.
crt Numele şi prenumele
COPILULUI Titlul
lucrǎrii Secţiunea GRUPA
1
2
3


Gradinita nr. 50
Str. Nicolae Iorga, nr.5, Sector 1,
Bucuresti
Tel/fax 021 2128804
Nr. înregistrare: ............. Data: .....................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, .....................................

1. Părţile contractante:

A) GRADINITA NR. 50, Str. Caderea Bastiliei nr. 13 B, sector 1, Bucuresti, reprezentată prin Director prof. CHICOS MARGARETA si ……………………………………………………………. în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA.............................................................................reprezentată prin Director
…………………......................şiînv./inst./prof.………………………………………………
în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul Municipal de creaţie plastică „PE URMELE COPILARIEI“
3. Grup ţintă: preşcolarii.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pe perioada anului şcolar 2015 – 2016.

6. Clauze finale ale acordului:
Concursul Interjudetean de creaţie plastică „PE URMELE COPILARIEI “ face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 23 evenimente

«MAI 2021»
LuMaMiJoViSaDu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Educație financiară

Propus de: mariana_ramona

Sondajul zilei

Despre activitățile remediale . Credeți că elevii dvs. au nevoie de ele? Comentați!

592 voturi | 16 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN