Jocuri educaţionale

Cu răţuştele la culcare
Formarea numerelor. Clasa miilor, clasa unităţilor
Matematica Clasa a III-a

Ispita fructelor
Ordinea operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde în exerciţii
Matematica Clasa a III-a

Testoasa
Elemente intuitive de geometrie. Forme plane
Matematica Clasa a III-a

CONCURS INTERJUDETEAN

Concursul interjudețean de creație artistică și plastică se adresează elevilor,preșcolarilor ,cadrelor didactice în activități care să le dezvolte potențialul creativ.

Nume proiect: FEERIE DE IARNĂ

Organizatori: Grăd. cu PP. Nr.1 Motru-Gorj.Cadre didacticeimplicate: Diretor Barbu Camelia,educ.Răduica Maricica,Dincă Ana,Drăgan Alexandra. Școala Gim. Nr.2 ,Motru.Cadre didactice implicate:Director ,Sanda Ion,înv.Stamatoiu Ancuța. Grăd. cu PN. Nr.7 Motru

Condiţii de participare: FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

Perioadă înscriere: 09.01.2017 - 26.01.2017

Perioadă desfăşurare: 26.01.2017 - 28.01.2017

Concurs interjudețean de Creaţie Artístico-Plastică

Ediția a III- a  2017

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

Str.Victoriei,Nr.132-134,Tg-Jiu

TEL./FAX   0253227177

Nr....................../.........................

INSPECTOR  ŞCOLAR GENERAL,

PROF.    ION  IŞFAN

INSPECTOR ȘCOLAR  DE SPECIALITATE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR,

Prof.VĂGĂUNĂ  ANCA  LIDIA

INSPECTOR  ŞCOLAR  PENTRU EDUCAŢIE  PERMANENTĂ

Prof.GRIGORE   ALEXANDRESCU

Grădinița  cu PP Nr.1 Motru Şcoala Gimnazială Nr.2 Motru  Str.Minerului ,Nr.13                                                   Str.Tineretului Nr.10                                                                                                  Loc.Motru ,Jud.Gorj                                                               Loc.Motru ,Jud.Gorj

Nr.................../............................                                            Nr.................../.........................

DIRECTOR:                                                                                DIRECTOR:

BARBU CAMELIA                                                                         SANDA ION

AN ȘCOLAR:2016-2017

COORDONATORI:

Prof.Barbu Camelia ,director Gradinita PP Nr.1 Motru

Prof.Sanda Ion ,director Sc.oala Gimnaziala Nr.2 Motru

Prof.Stamatoiu Ancuta inv.Scoala Gimnaziala 2 Motru

Prof.Raduica Maricica educatoare Gradinita PP Nr. 1 Motru

Prof .Grasu Iulica ,educatoare Gradinita cu P.N. Nr. 7 Motru

Prof .Ibinceanu Lucia ,educatoare Gradinita cu P.N. Nr. 7 Motru

ORGANIZATORI  CONCURS:

 

GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM   PRELUNGIT   NR.1,   MOTRU-GORJ
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  NR.2, GRĂDINIŢA   CU  PN. NR.7   MOTRU-GORJ

Grădiniţa cu P.P. Nr. 1

Æ  Director:Prof. Barbu Camelia – Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof. Răduica Maricica – Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof. Popescu Alina – Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof.Dincă Ana -Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof. Drăgan Alexandra- Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof.Pîrvulescu Alina -Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru-Gorj

Æ  Prof. Sanda  Ion - Școala Gimnazială  Nr.2 Motru

Æ  Prof. Grasu Iulica - Școala Gimnazială Nr.2 Motru

Æ  Prof. Ibinceanu Lucia- Școala Gimnazială  Nr.2 Motru

Æ  Prof. Drunea Eugenia -Școala Gimnazială Nr.2

Æ  Prof. Stamatoiu Ancuța- Școala Gimnazială  Nr.2 Motru

Æ  Prof. Vintilescu Loredana- Școala Gimnazială Nr.2 Motru

Æ  Prof. Ancuțeriu Camelia -Școala Gimnazială Nr.2 Motru

COLABORATORI:

 • ·        
 • ·        
 • ·        
 • ·        
 • ·        
 • ·        
 • ·         PARTENERI:

Coordonator :  Maricica   RADUICA.

Coordonator :  Iulica  GRASU.

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

Insp. General si Insp. de Specialitate

 

Gradinite si şcoli primare din județ și din țară.

Informaţii suplimentare:

Grad. PP NR.1   Motru – Gorj   si  Gradinita cu P.N. 7  -Motru

Scoala Gimnazială  Nr.2, Motru-Gorj

PERSOANE DE CONTACT :RADUICA  MARICICA;telefon 0736575122

STAMATOIU ANCUTA;telefon  0736776625

FISA DE INSCRIERE

Concurs  interjudețean  de  Creaţie  Artístico-Plastică

Ediția a III a

<>

Numele cadrului didactic: ____________________________________

Specialitatea:_________________________________________________

Unitatea de învăţământ_______________________________________

Clasa/Grupa_________________________________________

Telefon:________________________________

Adresa unde se vor trimite diplomele__________________

Nr. crt.

Nume şi prenume elev

Titlul lucrării

Secţiunea

Nume şi prenume cadru didactic (şcoala)

1.

2.

3.

E-mail:_________________________________

 

Numele şi prenumele elevului:

Clasa:

Şcoala:

Localitatea:

Judeţul:

Îndrumător:

 

 

 

 

 

GRĂDINIŢACUP.P.NR.1                                        ŞCOALA/GRĂDINITA..............................

STR.MINERULUI, NR.13                                           STR..................................NR......... .............

MUNICIPIUL MOTRU, GORJ                                  JUD........................... LOC..........................

EMAILgrădiniţa1motru@yahoo.com EMAIL.........................................................

NR………/…………… NR……..../……………………

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MOTRU

Str.Tineretului Nr.10 ,Loc. Motru,Jud. Gorj

NR...................../......................

ACORD DE PARTENERIAT

1.Părţile contractante:

GRĂDINIŢA CU P.P., NR.1, STR. MINERULUI, NR.13, MUNICIPIUL MOTRU,

JUDEŢUL GORJ,, reprezentată prin Director  prof. Camelia Barbu,prof.Raduica Maricica, , în calitate de Aplicant  al Concursului Interjudetean  ,,FEERIE DE IARNĂ ”,editia  III ,2017.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, STR. TINERETULUI, NR. 10, MUNICIPIUL

MOTRU, JUDEŢUL GORJ, reprezentată prin Director prof. Ion Sanda şi prof. Ancuţa Stamatoiu, în calitate de  Aplicant   al Concursului Interjudetean  ,,FEERIE DE IARNĂ  ” , editia III  , 2017.

GRADINITA CU P.N. NR.7,STR. TINERETULUI NR.10, MUNICIPIUL, MOTRU,JUD.GORJ, reprezentata prin prof.Iulica Grasu ,Ibinceanu Lucia,Frentescu Loredana,Drunea Eugenia ca Aplicant  al Concursului Interjudetean  ,,FEERIE DE IARNĂ ”,editia  III ,2017.

PARTENERI-ŞCOALA/GRĂDINIŢA......................................................................................................

reprezentată prin Director …………………………….…………………… şi înv./inst./prof. ………………………………………………………………………… în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul Interjudețean  de creaţie plastică  „FEERIE DE  IARNĂ “.

3. Grup ţintă: preşcolarii şi şcolarii claselor I – IV din județ și din ţară.

4. Obligaţiile părţilor:

A) Aplicantul se obligă:

- să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor şi elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să  emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi;

- să distribuie diplomele de participare preşcolarilor, elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în unitate;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

5. Durata acordului:

Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pe perioada anului  şcolar 2016 – 2017.

6. Clauze finale ale acordului:

Concursul Interjudețean de Creaţie Plastică ,,FEERIE DE IARNĂ ” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din localitate și din țară.

Parteneriatul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din localitate si din tară.

APLICANT                                                                                    PARTENERI

Grăd. cu P.P. Nr.1, Motru                         Șc. Gim. Nr. 2 Motru

Director,                                                     Director,

Prof. Camelia Barbu                                     Prof. Ion Sanda

CRED-GRĂDINIȚA  PP NR.1                                                                   Avizat,

Str.Minerului Nr.13,Motru-Gorj                                             Inspector Şcolar General I.S.J., Gorj

Nr..................../...........................                                                            Prof. IŞFAN ION

Director: BARBU CAMELIA

Școala Gimnazială Nr.2

Str.Tineretului Nr.10,Motru-Gorj

Nr................../.............................. COORDONATORI: BARBU CAMELIA

Director: Sanda Ion RĂDUICA MARICICA

IBINCEANU LUCIA

GRASU IULICA

STAMATOIU ANCA

REGULAMENT

privind organizarea și desfășurarea concursului interjudeţean

,,FEERIE     DE    IARNĂ”

Ediția a III- a

CAPITOLUL I- Cadrul general

Art.1. (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului ministrului MECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.

(2) Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial care manifestă înclinaţii şi interes deosebit pentru desen, pictură, colaj , precum și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Art.2. (1) Concursul își propune cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al copiilor; stimularea creativităţii şi originalităţii în realizarea unor lucrări practice.

(2) Concursul promovează în rândul preșcolarilor/elevilor libertatea de exprimare prin intermediul desenului, picturii, colajului; respectul pentru valorile fundamentale cultural-religioase şi fair-playul competiţional.

(3) În mod explicit obiectivele concursului sunt: dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii; îmbinarea şi armonizarea de culori; dezvoltarea spiritului de competiţie; stimularea potenţialului artistic şi creativ al  preşcolarilor şi elevilor; promovarea lucrărilor efectuate de copii; dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor.

CAPITOLUL II -Organizarea și desfășurarea concursului

Art..4. Perioada la care se desfăşoară  este stabilită în conformitate cu graficul stabilit de unitatea de învățământ organizatoare și Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, după cum urmează: 26 ianuarie 2017- data concursului interjudețean.

COORDONATORI:

Æ  Prof. Ion Işfan- Inspector Şcolar General ISJ Gorj

Æ  Prof. Grigore Alexandrescu – Inspector şcolar educaţie permanentă – I.S.J. Gorj

Æ  Prof. Anca Lidia Văgăună- Inspector de specialitate învăţământ preşcolar I.S.J. Gorj

ECHIPA DE ORGANIZARE:

Æ  Prof. Barbu Camelia – Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof. Răduica Maricica – Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof. Popescu Alina – Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof.Dincă Ana -Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof. Drăgan Alexandra- Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof.Pîrvulescu Alina -Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru

Æ  Prof. Sanda  Ion - Școala Gimnazială  Nr.2 Motru

Æ  Prof. Grasu Iulica - Școala Gimnazială Nr.2 Motru

Æ  Prof. Ibinceanu Lucia- Școala Gimnazială  Nr.2 Motru

Æ  Prof. Drunea Eugenia -Școala Gimnazială Nr.2

Æ  Prof. Stamatoiu Ancuța- Școala Gimnazială  Nr.2 Motru

Æ  Prof. Vintilescu Loredana- Școala Gimnazială Nr.2 Motru

Art.5. Lucrările preșcolarilor/elevilor ce susţin concursul în altă localitate decât în cea în care domiciliază vor fi trimise obligatoriu de profesorul coordonator prin poştă( sau onlain) până la data poştei 25 ianuarie 2017.

Lucrările participante la concurs vor fi însoţite de acordul de parteneriat (semnat și stampilat în doua exemplare) și în mod obligatoriu de fişa de înscriere.  Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3  lucrări, indiferent în ce secţiune se încadrează acestea.

Cadrele didactice vor  primi diplome de participare, adeverinta de participare la Expoziția Interjudețeană “Feerie de iarnă” și diplomele cu premii ale copiilor. Diplomele vor fi expediate în luna februarie ( cel târziu martie), după ce va apărea Calendarul Activităților Educative, pentru a putea menționa pe diplome  poziția pe care o ocupă în CAE.

Art.  6. Concursul se desfăşoară pe două secțiuni:

Secțiunea I

v  Lucrări artistico-plastice

Secțiunea a II-a

 • Abilităţi practice ;
  • colaje;
  • machete;
  • tehnică mixtă.

Lucrările participante la concurs se vor trimite la adresa:

RĂDUICA  MARICICA,GRĂDINIŢA CU P.P., NR.1,STR.MINERULUI, NR.13

LOC.MOTRU, JUD. GORJ.PENTRU   CONCURSUL    INTERJUDEŢEAN   „FEERIE  DE  IARNĂ”

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon:

0736575122 -Prof. Răduica Maricica sau la adresa de e-mail: maricicaraduica@yahoo.com

Art.7. Pentru buna desfăşurare a concursului comisia de organizare și evaluare se constituie în conformitate cu prevederile art. 20 (1) din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

Art.8. Se constitue câte o comisie de evaluare pentru fiecare secţiune în parte.

Art.9. Comisia de organizare și evaluare elaborează criteriile de calificare, cu respectarea prevederilor din regulamentele specifice fiecărui concurs și numărul de locuri alocate.

Art.10. (1) Cu o săptămână înainte de concursul propriu – zis, profesorii coordonatori ai preșcolarilor/elevilor participanţi au obligaţia să transmită lucrările la comisiile stabilite, pe secțiuni.

(2) Fiecare lucrare va fi în format A4.

Lucrările pentru secţiunea I şi II, selectate la nivelul fiecărei şcoli vor fi semnate pe verso, nedepăşindu-se numărul stabilit, cu nume, prenume, şcoala/grădinița, clasa/grupa, profesor îndrumător.

 

Nume si prenume:

Grupa/Clasa:

Gradinita/Scoala:

Titlul lucrarii:

Prof. coordonator

 

Nume si prenume:

Grupa/Clasa:

Gradinita/Scoala:

Titlul lucrarii:

Prof. coordonator

 

Art. 11. Comisiilor le revin următoarele responsabilităţi: de a puncta lucrările, care cu o săptămână înainte de susţinerea concursului trebuie trimise spre a fi selectate de către comisia organizatoare şi expuse pentru ziua concursului.

CAPITOLUL III -Evaluarea

Art. 12. Comisiile stabilite vor analiza conţinutul lucrărilor şi vor acorda un punctaj între 0 şi 100. În vederea evaluării lucrărilor se vor avea în vedere următoarele criterii generale: proporţia; echilibrul; ritmul plastic; culoarea; originalitatea; tehnică proprie sau specifică (desen, pictură, grafică sau decorativă); transmiterea unui mesaj.

Art.13. Punctajul final al lucrării se obţine prin media aritmetică, fără rotunjiri, constituită din punctajul acordat de fiecare membru al comisiei, fiecărui preșcolar/elev participant, conform criteriilor de evaluare:

Materiale şi tehnici utilizate în compoziţiile realizate

20p

Creativitatea în alegerea temei

20p

Originalitatea în compoziţia lucrării

20p

Aspectul estetic şi acurateţea lucrărilor

20p

Diversitatea şi expresivitatea lucrărilor

20p

COMISIA DE EVALUARE- SECŢIUNEA DESENE/PICTURI:

v  Prof. Drunea Eugenia

v  Prof. Raduica Maricica

COMISIA DE EVALUARE- SECŢIUNEA COLAJE

v  Prof.Ancuțeriu Camelia

v  Prof.Dincă Ana

CAPITOLUL IV- Stabilirea rezultatelor

Art.15. Rezultatul final al probei de concurs  este punctajul obţinut, prin media aritmetică, fără rotunjiri, acordat de membrii fiecărei comisii. Punctajul stabilit este certificat de preşedintele de comisie şi rămâne definitiv.

Art.16. Ierarhia se stabileşte pe secțiuni în ordinea descrescătoare a punctajelor  obţinute.

Art.17. Rezultatele concursului sunt făcute publice în ziua concursului.

Art.18. Concursul nu admite contestaţii.

CAPITOLUL V- Premierea

Art. 19. Premierea lucrărilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor. Astfel:

100 –premiul special

99 – 95 – premiul I

94,9 – 90,0 – premiul II

89,9 – 85,0 – premiul III

84,9 – 75,0 – menţiune

Art. 20. Premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 3035/2012, anexa 1.

Art. 21. Profesorii coordonatori vor primi diplome de participare.

CAPITOLUL VI -Dispoziţii finale

Art.22. Prezentul regulament se va aplica începând din anul şcolar 2016/2017.

Art. 23. Cheltuielile de organizare și desfășurare vor fi suportate, din fonduri proprii, de către fiecare partener. Partenerii au libertatea de a-și găsi sponsori pentru cheltuielile necesare desfășurării concursului.

COMISIA DE REGULAMENT

Prof. Camelia Barbu

Prof. Răduica Maricica

Prof.Popescu Alina

NOTĂ:

v  Lucrările elevilor şi preşcolarilor trebuie să respecte tema dată, utilizând materiale şi tehnici de lucru la alegere.

Lucrările elevilor nu se restituie.

v  Se vor acorda premii Special, I, II, III, menţiuni pentru copii şi elevi şi adeverinţe  de participare pentru cadrele didactice.

v  Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia participanţilor, gradul de acoperire a foii, acurateţea lucrării.

v  Nu se admite intervenţia cadrului didactic în lucrare, aceasta va fi descalificată.

 

Propus de: raduica | 12.01.2017 15:53 | 1561 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Pesimismul

Echilibrul emotional

Manipularea in relatia parinte copil

Comunicarea parinte - copil

Umorul in viata de familie

Simtul umorului

Comentarii (1)

0 0

14.01.2017 23:15 mihay_sv

Trimitem plic autoadresat sau ne trimiteti rezultatele pe adresa de e/mail ?

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 19 evenimente

«MARTIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Grupa mare, GPP Vladesti

Propus de: Alina_M80

Sondajul zilei

Despre activitățile remediale . Credeți că elevii dvs. au nevoie de ele? Comentați!

372 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN