Jocuri educaţionale

Armonia culorilor
Fracţii egale
Matematica Clasa a IV-a

Una din trei
Apele curgătoare şi vegetaţia României
Geografie Clasa a IV-a

Curcubeu
Elemente intuitive de geometrie. Forme spaţiale
Matematica Clasa a III-a

CONCURS DE ESEU ȘI CREAȚIE PLASTICĂ „LUMEA DIN CUVINTE ȘI CULOARE” ediția a V-a - 2018

Concursul se desfăşoară pe cinci secţiuni: Secțiunea I: Concurs de caligrame pornind de la un text literar preferat, aparținând literaturii universale, în limbile română, franceză, engleză, germană; Secțiunea II: Concurs de eseuri „Cartea preferată”, redactate în Times New Roman, caracter 12, de maximum 2 pagini, format A4, în limba română, franceză, engleză, germană; Secțiunea III: Concurs de ilustrație de copertă a cărții preferate, format A4, alb-negru sau color; Secțiunea IV: Concurs de desene, pictură și fotografie, format A4 (alb-negru sau color), pornind de la un text literar; Secțiunea V: Concurs de scurt-metraje pornind de la o carte, cu durata de 8-15 minute Secțiunea VI: Atelier-concurs pornind de la un text literar la prima vedere, care va fi interpretat într-un eseu de 150-300 de cuvinte și ilustrat într-o compoziție plastică (pictură, grafică).

Nume proiect: CONCURS DE ESEU ȘI CREAȚIE PLASTICĂ „LUMEA DIN CUVINTE ȘI CULOARE”

Organizatori: Colegiul Național „Ion Maiorescu” din Giurgiu, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, Casa Corpului Didactic Giurgiu, Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu”, Giurgiu

Condiţii de participare: Concursul se adresează elevilor din clasele a V-a – a XII-a.

Perioadă înscriere: 31.10.2017 - 16.04.2018

Perioadă desfăşurare: 16.04.2018 - 04.05.2018

CONCURS  DE ESEU ȘI CREAȚIE PLASTICĂ

LUMEA DIN CUVINTE ȘI CULOARE

ediția a V-a - 2018

REGULAMENT DE  DESFĂŞURARE

Colegiul Național „Ion Maiorescu” din Giurgiu, în colaborare cu Inspectoratul  Şcolar Judeţean Giurgiu, Casa Corpului Didactic Giurgiu, Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu”, Giurgiu, şi unităţile şcolare participante organizează, sub egida Ministerului Educaţiei Naționale, Concursul naţional de eseu și creație plastică LUMEA DIN CUVINTE ȘI CULOARE”.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul se adresează elevilor din clasele a V-a – a XII-a.

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară pe cinci secţiuni:

Secțiunea I: Concurs de caligrame pornind de la un text literar preferat, aparținând literaturii universale, în limbile română, franceză, engleză, germană;

Secțiunea II: Concurs de eseuri „Cartea preferată”, redactate în Times New Roman, caracter 12, de maximum 2 pagini, format A4, în limba română, franceză, engleză, germană;

Secțiunea III: Concurs de ilustrație de copertă a cărții preferate, format A4, alb-negru sau color;

Secțiunea IV: Concurs de desene, pictură și fotografie, format A4 (alb-negru sau color), pornind de la un text literar;

Secțiunea V: Concurs de scurt-metraje pornind de la o carte, cu durata de 8-15 minute

Secțiunea VI: Atelier-concurs pornind de la un text literar la prima vedere, care va fi interpretat într-un eseu de 150-300 de cuvinte și ilustrat într-o compoziție plastică (pictură, grafică).

Pentru concursul de eseuri „Cartea preferată”, elevii au libertatea de a-şi alege cartea. Eseurile vor fi trimise în format electronic, redactat în Times New Roman, caracter  12, de maximum 2 pagini A4 la adresa de email cuvintesiculoare2018@yahoo.com. Pentru concursul de ilustraţie, de asemenea, vor avea libertatea alegerii cărţii şi a mijloacelor prin care vor realiza ilustraţia: desen, pictură, colaj, format A4, alb-negru sau color.

Concursul de desene, pictură şi fotografie, format A4, pornind de la un text literar, presupune realizarea unor desene, picturi şi fotografii care să ilustreze tema cărţii alese de concurent, semnificaţiile acesteia.

Scurt-metrajul va fi realizat de către concurenţi pornind de la o carte aleasă de ei, va trebui să se încadreze în 8-15 min. Se va acorda doar un premiu dacă se lucrează în echipă. Toţi membrii echipei trebuie să fie elevii şcolii participante.

Pentru atelierul-concurs „Lumea din cuvinte şi culoare”, se va extrage un bilet de concurs ce va conţine un text literar şi elevii se vor exprima atât într-un eseu de 150-300 de cuvinte, cât şi printr-o compoziţie plastică (pictură, grafică). Proba durează 90 de minute şi se va desfăşura la Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu.

 

Vor fi acordate 3 premii (I, II, III) şi 3 menţiuni pentru fiecare secțiune, pentru fiecare nivel de studiu (liceal sau gimnazial). Comisia de evaluare are dreptul de a oferi mai multe premii, în funcţie de numărul de participanţi.

 

a. Înscrierea candidaţilor se va face prin email la adresa : cuvintesiculoare2018@yahoo.com. În cazul participării la secţiunea VI, atelier-concurs, vă rugăm să precizaţi elevii participanţi, pentru organizarea pe săli şi multiplicarea subiectelor.

b. Lucrările de la celelalte secţiuni vor fi trimise prin poştă (în plic cu confirmare de primire) până la data de 16.04.2018, pe adresa: Colegiul Național „Ion Maiorescu”, strada Nicolae Droc-Barcian, nr. 8, Giurgiu, cu menţiunea Pentru concursul ,,Lumea din cuvinte și culoare”.

Pe spatele  fiecărei  lucrări, în colţul din dreapta jos, se va scrie secţiunea, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala de provenienţă, adresa, localitatea, judeţul.

Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maximum 5 lucrări, oricare ar fi secţiunea.

Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 16 aprilie -  4 mai 2018.

 

 

PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III şi trei menţiuni pentru fiecare secţiune, nivel liceal și un premiu I, un premiu II, un premiu III şi trei menţiuni pentru fiecare secţiune, nivel gimnazial. Comisia de evaluare are dreptul de a oferi mai multe premii, în funcţie de numărul de participanţi.

Premierea se va realiza pe data de 4.05.2018 la Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu.

Diplomele vor fi trimise premianţilor în decurs de o lună.

PERSOANA DE CONTACT:

Prof. Ciulacu Elisabeta, tel. 0723311037, email e_ciulacu@yahoo.com

Echipa de proiect :

Colegiul Național „Ion Maiorescu”, Giurgiu

Coordonatori :

prof. Mitea Monica

prof. Anton Corina

prof. Ciulacu Elisabeta

prof. Chițu Anca

prof. Decea Dalia

prof. Bădărău Claudia

Membri:

prof. Burcescu Venera

prof. Adriana Preotu

prof. Grozea Violeta

prof. David Cristina

Bibliotecar, Gogoașă Ionica

Secretar, Oprea Mioara

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu

Coordonator: inspector pentru educație permanentă, prof. Andraș Ildiko

Casa Corpului Didactic, Giurgiu

Coordonator: director, prof. Bălan Dumitra

Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu”, Giurgiu

Coordonator: director, Mucenic Dan

 

În vederea organizării ediţiei a V-a a Concursului naţional de eseu şi creaţie plastică "Lumea din cuvinte şi culoare", inclus în CAEN 2017, Colegiul Naţional "Ion Maiorescu" Giurgiu vă invită să deveniţi parteneri. În acest sens, vă rugăm să completaţi acordul de parteneriat în două exemplare şi să-l expediaţi pe adresa Giurgiu, str. Nicolae Droc-Barcian, nr. 8, jud. Giurgiu, până pe 10.10.2017. În cazul în care trimiteţi acordul de parteneriat scanat (cuvintesiculoare@yahoo.com), vă rugăm să reveniţi cu corespondenţa prin poştă pentru a deţine documentele în original. Acordul de parteneriat va fi trimis şcolilor participante odată cu diplomele, la încheierea concursului. Informaţiile se găsesc şi pe site-ul colegiul.

Colegiul Naționl „Ion Maiorescu” Giurgiu                Şcoala..........................................................

Nr. ………./……………….                                           Nr. ……………../………………

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi,………….....…….........., între Colegiul Național „Ion Maiorescu”, Giurgiu, jud. Giurgiu, str. Nicolae Droc-Barcian, nr. 8, tel. 0246215503, cnimgiurgiu@gmail.com,  reprezentată prin director, prof. Mitea Monica, şi coordonatorii: prof. Mitea Monica, prof. Anton Corina, prof. Ciulacu Elisabeta, prof. Decea Dalia, prof. Bădărău Claudia, prof. Chiţu Anca, şi

şcoala .................................................................................................., din ............................................ jud..........................., str. ........................................, nr. ....................., tel. ........................................, email .....................................................................................................,  reprezentată prin director,  ..............................................................................................................................., şi cadrele didactice : ................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

În vederea colaborării pentru realizarea Concursului naţional de eseu și creație plastică „Lumea din cuvinte și culoare”, se încheie acest acord de parteneriat.

Scopul: sporirea interesului elevilor pentru lectură; familiarizarea elevilor cu mediul cultural; formarea elevilor drept cititori pe tot parcursul vieţii; dezvoltarea abilităților de relaționare și comunicare; stimularea creativității elevilor.

 

Instituţia parteneră se obligă :

1. Să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat completat, semnat şi ştampilat şi fişa de înscriere;

2. Să mediatizeze în timp util proiectul în cadrul unităţilor;

3. Să participe la toate activităţile care sunt menţionate în fişa de înscriere direct sau indirect;

Şcoala organizatoare se obligă:

1. Să mediatizeze în timp util regulamentul proiectului regional;

2. Să trimită la timp diplomele de participare şi premiile;

3. Să ţină legătura continuu cu fiecare participant la concurs;

Toţi partenerii din acest proiect se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca activităţile să se desfăşoare conform scopului stabilit.

 

Colegiul Național „Ion Maiorescu”, Giurgiu                      Şcoala...................................................

............................................................                       Director,                                                                             Director,

prof. Mitea Monica                                                           …………………………........................

 

 

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: Chitu_A | 12.10.2017 10:21 | 4519 vizualizări

Comentarii (19)

0 0

12.10.2017 11:20 lilisor_adr

am pierdut termenul de trimitere a acordului de parteneriat.se mai poate trimite?in urmatoarele zile?

0 0

12.10.2017 21:12 agheorghieseidaniela

Cred ca e gresit scris 10.10.2017. Din moment ce perioada de inscriere este octombrie-aprilie, nu inteleg de ce trebuie sa trimitem parteneriatul pana in data de 10 a 10-a. Cred ca prezentul anunt a fost postat in data de 12 a 10-a. Deci dupa termenul limita! Va rog sa-mi spuneti daca nu am inteles eu bine. Multumesc!

0 0

13.10.2017 07:24 Chitu_A - Autor

Puteți trimite acordul de parteneriat până la data de 20 octombrie.

Mulțumim!

0 0

15.10.2017 09:43 nemoniknemonik

Nu prea am inteles din regulament daca trebuie sa participam la toate sectiunile sau doar la la cele care ne intereseaza. Va rog, ma puteti lamuri? Multumesc!

0 0

15.10.2017 11:10 karpop

Buna ziua!
1. Fisa de inscriere este acelasi lucru cu acordul de parteneriat?
2. Este obligatorie participarea la TOATE sectiunile??? (ca asa rezulta din formularea din cadrul acordului...) Noi nu dorim decat participarea la 2 sectiuni, de exemplu.
Multumesc.

0 0

15.10.2017 21:21 Chitu_A - Autor

Nu este obligatorie participarea la toate sectiunile. Fisa de inscriere este diferita de acordul de parteneriat. O vom posta in zilele urmatoare.

0 0

17.10.2017 17:06 green

Puteți atașa un document cu aceste materiale în format electronic?

0 0

17.10.2017 21:13 nemoniknemonik

Le-am gasit eu aici http://maiorescu.ro/nou2015/concurs-national-de-eseu-si-creatie-plastica-2017/

0 0

18.10.2017 09:21 kristianamaior

Felicitari fostilor mei colegi de la Liceul 'I. Maiorescu".
Mult succes!

0 0

21.10.2017 11:32 c_diana

Daca perioada de inscriere incepe pe 31 octombrie, de ce trebuie trimis acordul pana pe 20 (in continut scrie 10 octombrie, desi e postat pe 12), iar concursul este abia in aprilie-mai? Este prea putin timp. Acordul cere si el ceva timp pentru semnaturi si stampile, plus cele trei zile pentru trimiterea prin posta. Poate puteti prelungi acest termen.

0 0

24.10.2017 06:48 Chitu_A - Autor

Il puteti trimite atunci cand il definitivati.

0 0

01.11.2017 17:30 Floaresdana

Vă rog să-mi spuneți dacă mai primiți parteneriat semnat și ștampilat în vederea participării la concurs. Dacă da, poate fi trimis în format electronic?

0 0

23.11.2017 21:05 Chitu_A - Autor

Da

0 0

23.11.2017 17:45 leproffr

Mai acceptaţi acorduri de parteneriat şi în această perioadă?

0 0

23.11.2017 21:04 Chitu_A - Autor

Da.

0 0

27.11.2017 21:23 barny70

Buna seara,suntem o scoala din jud. Dambovita,acceptati parteneriatul trimis prin posta in aceasta perioada?

0 0

29.11.2017 18:13 profpopescuiuli

Bună seara,
Dorim să participăm la concursul organizat de școala dumneavoastră, dar am văzut destul de târziu că deja trebuiau trimise acordurile de parteneriat.
Se mai pot trimite în prima săptămână din decembrie?
Mulțumim

0 0

03.12.2017 09:47 Mira_Odagiu

Se poate participa si fara acordul de parteneriat?

0 0

03.12.2017 22:18 Chitu_A - Autor

Desigur!

Comentaţi

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 30 evenimente

«DECEMBRIE 2017»
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


O viață sănătoasă

Propus de: Xeniuta

Sondajul zilei

Credeti ca unii dintre colegii profesori ar trebui să fie plătiți mai bine de stat?

1111 voturi | 41 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: valilabrador Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Abonaţi-vă la Premium și veți avea mai multe puncte la dosarul personal!