Jocuri educaţionale

Girafa la dietă
Aflarea termenului necunoscut. Metoda balanţei
Matematica Clasa a III-a

Înghetata crescătoare
Formarea numerelor alcătuite din sute, zeci, unităţi
Matematica Clasa a III-a

Foca la distracţie
Adunări şi scăderi în concentrul 0-10000
Matematica Clasa a III-a

Utilizarea metodelor interactive la clasa- exemple de bune practici

Învăţământ primar | Cunoasterea mediului / Stiinte ale naturii

Propus de: biccris | 08.02.2016 01:24 | Revista cadrelor didactice nr. 21/2016 | 1566 vizualizări

Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o
făclie pe care s-o aprinzi astfel încât, mai târziu, să
lumineze cu lumină proprie.

UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE LA CLASĂ

Prof.înv.primar Ramona Beldiman - Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj Napoca

Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care s-o aprinzi astfel încât, mai târziu, să lumineze cu lumină proprie. (Plutarh)

Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei şi ale imaginaţiei, preferate fiind metodele moderne euristice de predare-învăţare, deoarece pun accentul pe capacitatea de a pune întrebări şi de a construi răspunsuri, pe cultivarea unor deprinderi, priceperi şi capacităţi intelectuale; pe dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii.Dintre metodele moderne fac parte cele care duc la creşterea gradului de implicare a elevilor, ce au caracter stimulativ, ce dau posibilitatea alternării activităţilor individuale şi de grup, în scopul atingerii „optimum-ului” motivaţional şi acţional, elevii trebuind să-şi asume noi roluri şi responsabilităţi în propria formare.Interactivitatea presupune interrelaţionarea, directă sau mediată, cu ceilaltţi, cu profesorul şi colegii şi procese de acţiune transformativă asupra materialului de studiu. Experienţele de învăţare în grup sunt marcate de dialog reflexiv, de crearea de moduri alternative de gândire, oferind o cale de stimulare a gândirii critice.
Avantajele interacţiunii în grup sunt multiple: activitatea de grup stimulează efortul şi productivitatea individului;elevul îşi descoperă propriile capacităţi si limite;dinamica intergrupală influenţează favorabil planul personalităţii;subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele; dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună;dezvoltă inteligenţele multiple;stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe;munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi uşor de realizat;timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu;cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile,capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporesc interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru învăţare; lucrul în echipa oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile;se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii;grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscuri; interacţiunea colectivă îi formează pe elevi să fie toleraţti faţă de opiniile celorlalţi şi să accepte ideile colective.În grup, elevii se implică mai mult în învăţare, împărtăşesc celorlalţi ceea ce experimentează, conducând la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii. Participarea activă contribuie la dezvoltarea creativităţii, care stimulează dezvoltarea interesului pentru învăţare ce generează dezvoltarea gândirii.
Metodele activ-participative se clasifică după funcţia lor principală didactică în:
1).Metode moderne de predare-învăţare interactivă în grup: metoda Mozaicului, metoda Cascadei, metoda Piramidei, metoda Turnirului între echipe, metoda Schimbării perechii;
2).Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: tehnica Florii de lotus, Scheletul de peşte, Pânza de păianjen, Cartonaşe luminoase, Lanţurile cognitive, Diagrama cauzelor şi a efectului;
3).Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Brainstorming, Explozia stelară, metoda Pălăriilor gânditoare, Caruselul, Phillips 6/6, tehnica Focus-grup, Patru colţuri, metoda Delphi, Interviul de grup, Studiul de caz, Controversa creativă, tehnica Acvariului;
4).Metode de cercetare în grup: proiectul de cercetare în grup, experimentul pe echipe, portofoliul de grup.
În sprijinul acestor idei vin să stea câteva metode interactive aplicate în activitatea desfăşurată ca profesor la clasa mea.
MOZAICUL este o metodă de învăţare interactivă, care se bazează pe distribuirea sarcinilor de învăţare unor grupuri de elevi, astfel ca, în urma colaborării, fiecare elev să aibă întreaga schemă de învăţare.Pentru lecţia “Genul substantivului” am împărţit fişe cu următorul conţinut:
Experţi 1
1. Recunoaşteţi substantivele din text. Precizaţi ce denumeşte fiecare, felul şi numărul.
“Când eram şcolar, bunica mi-a dăruit, spre bucuria mea, o carte despre călătoria cu balonul, alta despre avalanşe şi o cutie cu creioane colorate.”
2. Formulaţi alte sarcini pentru textul dat.
Experţi 2
1. Număraţi substantivul “şcolar” la :numărul singular numărul plural
2. Daţi şase exemple de alte subst. care se numără “ un” la singular şi “doi” la plural.
De reţinut: Substantivele care primesc prin numărare, la numărul singular cuvântul “un” şi la numărul plural cuvântul “doi “sunt de genul masculin..
Experţi 3
1.Număraţi substantivul “bunica” la :numărul singular numărul plural
2. Daţi şase exemple de alte subst. care se numără “ o” la singular şi “două” la plural.
3. Daţi exemple de substantive proprii numind persoane de sex feminin.
Experţi 4
1. Număraţi substantivul “balon” la :numărul singular numărul plural
2. Daţi şase exemple de alte subst. care se numără “un” la singular şi “două” la plural.
Dintre exerciţiile propuse de grupurile de experţi amintesc:
Grupul de experţi 1
a) Alcătuiţi familia de cuvinte pentru substantivul “şcolar”.
b) Modificaţi numărul substantivelor din text.
Grupul de experţi 2
Dictare gramaticală. Scrieţi numai substantivele masculine dintre următoarele: casă, pom, arici, frumuseţe, cutremur, copil, avion, musafir.
Grupul de experţi 3
Demonstraţi prin numărare substantivele de genul neutru din text.
Pentru a mă convinge că fiecare expert s-a făcut înţeles de grupul iniţial di care făcea parte, am dat în final muncă independentă ce a cuprins:
1. Determinaţi genul substantivelor următoare prin numărare: dulap, carte, iepure.
2. Scrieţi câte trei substantive la numărul singular la toate cele trei genuri. Treceţi-le la plural.
Metoda a dat rezultate foarte bune şi la matematică, la predarea capitolului “Unităţi de măsură”, dar şi în efectuarea unor lucrări practice: trasări de drepte şi unghiuri pe teren, măsurarea şi determinarea perimetrelor unor figuri plane , construirea şi desfăşurarea de corpuri
O altă metodă interactivă folosită la clasă a fost PORTOFOLIUL. Pentru realizarea lecţiei propuse se cere elevilor în prealabil să aducă afise pe diferite teme, listate de pe internet sau procurate de pe stalpii publicitari stradali, din staţiile pentru mijloace de transport in comun, de pe ziduri sau de la avizierele institutiilor ori vitrinele magazinelor . Se formează grupe în funcţie de tematica articolelor. În cadrul grupelor elevii fac schimb de afişe La sfârşitul acestei etape elevii formulează întrebări în legătură cu afisele citite şi aleg ei colegul care va răspunde. Elevii decupează afişele dându-le forma dorită. Toate articolele vor fi lipite alcătuind un panou cu titlul ”Te invit la...”Elevii se familiarizează cu structura unui afiş, cu punctele vizate în întocmirea unui afiş pentru a atrage atenţia oamenilor: un desen reprezentativ pentru text, caractere distincte ca dimensiune, tip, înclinare, coloristică, aşezare în pagină, animaţie, dimensiunea afişului, poziţionarea textului în pagină, suprapunerea caracterelor cu desenul.Evaluarea constă în realizarea unui portofoliu la nivel de clasă cu imagini din timpul activităţii şi planşa finală realizată de elevi prin lipirea de afişe având diferite teme precum circul, teatrul de papusi, spectacole de operă şi balet, concerte, concursuri şcolare, tabere, programe educaţionale, campanii publicitare,carnaval, activităţi extraşcolare, cursuri,complexe rezidenţiale de vânzare , iar pe un panou alaturat vor fi afişate produse ale muncii elevilor.
STUDIUL DE CAZ
Fiecare echipă va primi o fişă cu un text ce prezintă o situaţie de poluare a mediului şi va trebui să răspundă la cerinţele date. Iată un exemplu. Ionel merge cu tatăl sau la pădure. Tatal său adună vreascuri. El scoate cuţitul din traistă şi începe să scrie pe coaja unui copac. După o jumătate de oră de muncă este foarte fericit. A reuşit să scobească în scoarţa copacului numele lui şi pe ale prietenilor săi.
1. Descoperă greşala facută de Ionel.
2. Ce efect poate avea fapta lui Ionel asupra pădurii?
3. Cum putem proteja acest mediu ?
TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ne ajută să ne cunoaştem mai bine elevii şi, să alegem pentru aceştia cele mai bune metode pentru a eficientiza procesul de predare – învăţare – evaluare. Vizual-spaţial ,naturalistă, muzicală-ritmică, logico- matematică, verbal-lingvistică, intrapersonală, interpersonală , corporal – kinestezică. Astfel, la predarea poeziei Uite, vine Moş Crăciun de Otilia Cazimir câteva exemple ar fi
Inteligenţa lingvistică
• Compuneţi o scrisoare de mulţumire adresată lui Mos Craciun, pentru bucuriile pe care le aduce an de an copiilor din lumea intreaga.
• Eşti Moşul şi ai ajuns în timpul călătoriei tale prin lume în noaptea magică de Crăciun în casa unui copil care nu vede. Descrie-i în câteva enunţuri frumuseţea acestei nopţi, înfăţişarea ta, locul din care vii şi cadoul pe care i l-ai adus.
Inteligenţa logico- matematică
• Identifică un număr cuprins în text. Scrie succesorul acestui număr.
• Crează textul unei probleme cu tematica „cadouri” .
• Stabiliţi cel puţin o asemănare şi trei deosebiri între iarnă şi primăvară .
Inteligenţa kinestezică
o Folosiţi corpul pentru a reprezenta :graba iepuraşului; bătaia moşului cu toiagul în poartă;
o Realizează, prin semne, un salut de bun venit adresat de către copii lui Mos Craciun.
Inteligenţa spaţială
 Desenaţi câte un tablou sugerat de strofele poeziei (după preferinţe)
 Realizaţi un tablou pentru un copil din alt oraş. Reprezentaţi prin desen casa voastră, jucăriile preferate.
 Concepeţi o hartă care să prezinte ţările prin care a călătorit Mos Craciun. Pentru fiecare ţară reprezentată pe hartă, confecţionează câte un steguleţ.
 Inventează un simbol pentru sărbătoarea Crăciunului.
Inteligenţa interpersonală
 Spune trei însuşiri despre Craciun, pe care le-ai aflat de la colegii tăi.
 Povesteste cel mai frumos Craciun, relatat de un coleg.
 Enumeră două impresii ale copiilor despre Mos Craciun, pe care doreşti să ţi le notezi în propriul jurnal.
Inteligenţa intrapersonală
 Evocă un sentiment pe care l-ai trăit la vederea Moşului.
 Scrie ce dorinţe ai vrea să-ţi îndeplinească Moş Craciun dacă te-ai întâlni cu el în această iarna.
 Completează oral enunţul:“Dacă aş fi un cadou, aş fi ..., pentru că ... ”
Inteligenţa muzicală
 Desparte în silabe cuvintele din al treilea enunţ, bătând din palme /marcând silabele cu bătăi ale creionului în bancă. Compune o melodie pentru acest enunţ
 Interpretează o colinda de Craciun.
 Folosind cuvintele Mos Craciun, bun, copii, jucarii, compune un scurt text pe o melodie proprie.
TURUL GALERIEI
-Pe peretii clasei vor fi afisate 4 postere cu urmatoarele titluri:
#Codul prietenului naturii – acasa
#Codul prietenului naturii – sala de clasa
#Codul prietenului naturii – curtea scolii
#Codul prietenului naturii – padurea
-Elevii trebuie să se grupeze în jurul posterelor după preferinţe, vor lua posterul de pe perete si vor scrie cât mai multe mijloace de protecţie pentru mediul reprezentat de tema posterului. Fiecare echipă îşi expune posterul .Toate echipele vor trece pe la fiecare poster si vor face completări, dacă este necesar
PROBLEMATIZAREA
Ţii în mâinile tale pamântul!Cum îl ocroteşti?
-Redactarea pe postit-uri de culori specifice planetei Pământ a unor idei ce trebuie puse în practică pentru protejarea naturii de către om. Postit-urile vor fi lipite pe o coală de flip-chart pe care este ilustrată Planeta albastra bolnavă, tristă, poluată.Voi trebuie să contribuiţi prin acţiunile voastre(în faza incipientă sub formă de idei) la curăţarea, vindecarea şi protejarea pământului care e, până la urmă, casa noastra. O faptă bună de-a voastră şterge una rea) .

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 11 evenimente

«NOIEMBRIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Toate evenimentele

Fotografia zilei


AVAP-TOAMNA PASNICA

Propus de: laura_iordache10

Sondajul zilei

Cum evaluați activitatea (predare, învățare, evaluare) în școala la distanță, online? Poate fi un punct de vedere al unui profesor, elev, părinte. Votați dar și comentați.

260 voturi | 9 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Descoperiţi secţiunea Lecţii online! Mii de resurse create de colegi cu tool-uri online!