Siguranţa alimentară


Coordonator: evita_m
Liceul Economic Administrativ Rosiorii de Vede, Rosiori de Vede, Teleorman
0 membri

Noutăţi

REGULAMENTUL CONCURSULUI „SIGURANŢA ALIMENTARĂ. ŞI NOI CE MAI MÂNCĂM?”/ „HRANĂ DE CALITATE PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ ”

I. Secţiuni

Concursul cuprinde patru secţiuni, după cum urmează:

1. CUM ALEGEM PRODUSE ALIMENTARE PENTRU CONSUM

  • Creaţie foto:- 5 fotografii de sine stătătoare sau imprimate color pe coli A4, care să redea exemple de bune practici din viaţa cotidiană inspirate din tematica concursului, pentru toate categoriile de participanţi.

2. MĂNÂNC ŞI TRĂIESC ÎN STIL EUROPEAN

  • Creaţie plastică: picturi, desene, colaje, postere, pliante, fluturași, alte materiale publicitare, folosind orice tehnică, A4 , A3 sau orice format care să redea tematica ,pentru toate categoriile de participanţi.
  • Creaţie tehnico-informatică: desen, grafică pe calculator, Power Point, Photoshop, Proshow Gold, Movie Maker etc. orice format, pentru elevii din ciclul liceal în tematica indicată.

3. LEGISLAŢIA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTAR

  • Eseu: un eseu de 2 pagini, care să surprindă o situaţie, în care să se evidenţieze legislaţia sanitar-veterinară în domeniul alimentar. Redactarea   eseurilor se va face pe format A4, font de 12 (Times New Roman), la un rând, pe o singură parte, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) cu caractere româneşti. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat. La două rânduri de titlu se va scrie autorul, coordonatorul şi instituţia (Times New  Roman 12). La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12). Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Lucrările care respectă cerinţele vor fi incluse în publicaţia “Siguranţa alimentară .Ghid de bune practici”, cu ISBN.

4. EXPOZIŢIE DE PREPARATE/REŢETE TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI FANTEZII GASTRONOMICE ROMÂNEŞTI”

       Pentru participanţii direcţi – preparate gastronomice însoţite de fişa tehnologică (caracteristici tehnice si nutriţionale ale produsului realizat).

În cadrul fiecărei secţiuni se vor organiza subsecţiuni, pe grupe de vârstă: clasele a V-a – a VIII-a / clasele a IX-a – a XII-a.

 

     II. Condiţii de participare

        Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII şi IX-XII; cadrelor didactice; specialiştilor din domeniu.Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 5 lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune;

un elev poate participa la mai multe secţiuni. Lucrările elaborate trebuie să respecte tematica secţiunii şi cerinţele precizate. Este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunile 1-4, cu excepţia eseurilor, în partea din dreapta jos, pe verso, să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele participantului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.

     III. Criterii de evaluare / jurizare

    1.Creaţie foto : încadrarea în tema concursului, claritatea transpunerii mesajului, creativitatea şi originalitatea, calitatea tehnicii de fotografiere;

2.Creaţie plastică şi creaţie tehnico-informatică: creativitatea în conceperea unui mesaj centrat pe tema aleasă, bogăţia limbajului vizual plastic, organizarea spaţiului plastic compoziţional, acurateţea lucrărilor, unitatea lucrării, originalitate, relaţionarea mesajului cu subiectul dat şi relevanţa acestuia;

3.Eseu: respectarea etapelor de realizare a unui eseu, relevanţă eseului din punct de vedere al temei, originalitate, aplicabilitate, impact şi importantă;

    4.Preparate/reţete tradiţionale româneşti: încadrarea în tema concursului, creativitate si originalitate, calitatea senzorială a preparatelor (aspect exterior, aspect pe secţiune, gust, miros, consistenţă), calitatea igienico-sanitară.

Înscrierea paricipanţilor se va face în perioada,15.02.2017 – 20.08.2018 pe baza Fişei de Înscriere (anexa).

     Lucrările elevilor şi fişa de înscriere vor fi transmise:

  • ca fişiere ataşate, pe adresa de email:siguranta.alimentara@gmail.com

sau

  • în format letric pe adresa: Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Str. Republicii, Nr. 11, Roşiorii de Vede, Cod poştal 145 100, Judeţul Teleorman.

Jurizarea materialelor trimise pe secţiuni se va face de către o comisie constituită din reprezentanţi ai organizatorilor şi partenerilor, în perioada 20-15 agust 2018.  Ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni, premii speciale şi diplome de participare, adeverinţe pentru cadrele didactice implicate în organizare; numărul de premii şi menţiuni nu poate depăşi 25% din numărul total de participanţi. Pe diplome se va menţiona numele cadrului didactic coordonator . Expedierea premiilor/diplomelor de participare se va face în perioada 20.08.2018 – 31.08.2018, pe adresele indicate de îndrumători în fişele de înscriere şi pe plicurile autoadresate. Participanţii vor trimite şi un plic autoadresat, format A4, timbrat - timbru de 4 lei, în vederea primirii diplomelor.

Propus de: evita_m | 08.07.2018 10:12