Proiect Educațional "Dă BLOCK agresivităţii. Şi „glumele” dor. Stop Cyberbullying!"


Noutăţi

Proiect Educațional la nivelul unității de învățământ "Dă BLOCK agresivităţii. Şi „glumele” dor. Stop Cyberbullying!"; An școlar: 2018-2019

                                                                             Argument

      Organizația Salvați Copiii promovează drepturile copiilor în România încă din anul 1990 și face parte din alianța internațională Save the Children, activă în peste 120 de țări. Ora de Net este din 2009 singurul program de siguranță online pentru copii din România. Acesta face parte din inițiativele rețelelor internaționale INSAFE și INHOPE, cele mai mari coaliții care promovează folosirea creativă, utilă și sigură la nivel mondial; parteneri ai Ministerul Educației Naționale; în 2014 a lansat primul „Ghid de siguranță online în mediul școlar” din România, asumat și folosit deja de peste 5700 de profesori; peste 4000 de voluntari - elevi, cadre didactice, psihologi, asistenți sociali - din toate județele țării s-au alăturat Programului educațional Ora de Net (fost Sigur.info); peste 2500 de instituții din întreaga țară au fost gazde pentru activitățile educaționale, workshopurile, cursurile de formare sau concursurile propuse; în cadrul programului Ora de Net colaborăm cu peste 300 de specialiști care lucrează în beneficiul copiilor în vederea creșterii nivelului de informare cu privire la siguranța online; în fiecare județ este disponibilă o echipă interdisciplinară din care fac parte reprezentanți ai instituțiilor care contribuie la protecția, educația și consilierea copiilor.

              Partenerii acestei rețele naționale de specialiști coordonată de Salvați Copiii sunt : Ministerul Educației Naționale (prin structurile Inspectoratelor Școlare, Centrelor de Resurse și Asistență Educațională, Caselor Corpului Didactic), Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (prin Direcțiile de asistență socială și Protecția Copilului) și Inspectoratul General al Poliției Române (prin structurile care aparțin de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate).

                                                                             *

              Copiii de astăzi nu sunt diferiți în esență de cei care am fost și noi la vârsta respectivă însă modelul cultural și social este altul în prezent, iar dreptul la exprimare este mai des exercitat atât individual, cât și colectiv.

              Chiar dacă cel mic pare că descoperă cu tenacitate și abilitate vastul mediu virtual și pare că știe mai bine decât tine cum să manevreze dispozitivele, el nu are experiența de viață pentru a se menține în siguranță și are nevoie de tine, adultul semnificativ din viața lui, să fii alături de el și, la început, să îi ghidezi incursiunea online, iar apoi să rămâi disponibil pentru el ca să împărtășească descoperirile, trăirile, situațiile neplăcute și succesele.

              Copiii merită să se simtă în siguranţă pe net iar jignirile, ameninţările şi cuvintele urâte pot să-i rănească mai tare decât violenţa fizică.

                Studiile realizate de către Organizația Salvați Copiii arată că fenomenul de cyberbullying este unul prevalent în rândul copiilor și tinerilor, 69% din copiii români declarând că au fost martorii unei astfel de situații.

                Cyberbullying-ul este un comportament agresiv intenționat care este menit să provoace disconfort sau durere, implică un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă și se manifestă repetitiv, regulat prin intermediul dispozitivelor tehnologice.

                Spre deosebire de situațiile clasice de bullying, în care comportamentul se oprește la un moment dat iar situația umilitoare sau agresivă se încheie, hărțuirea online pare să fie fără sfârșit.

                Având în vedere impactul emoțional, social și cognitiv pe care fenomenul de cyberbullying îl poate avea asupra dezvoltării psihologice a copiilor, Organizația Salvați Copiii lansează inițiativa Dă BLOCK agresivității! Şi „glumele” dor. Stop cyberbullying!”.

                  Proiectul educațional „Dă BLOCK agresivității!” este o inițiativă națională lansată în cadrul programului european Ora de Net și susținută de Orange România. Aceasta se va derula în perioada 9 octombrie – 9 decembrie 2018 și se adresează cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal.

                   Pentru a reduce și combate fenomenul de cyberbullying, echipa Ora de Net pune la dispoziția cadrelor didactice un pachet de resurse care conține atât o serie de clipuri video care abordează acest subiect, cât și planuri pentru 3 lecții care pot fi implementate la clasă cu elevii. Perioada de desfășurare a campaniei se încheie la data de 9 decembrie 2018

                  Experiențele online și cele offline sunt iremediabil interconectate și nu le mai putem analiza separat impactul asupra aspectelor vieții individuale și colective. Tehnologia continuă ritmul accelerat de dezvoltare și este important pentru prezentul și viitorul copiilor să îi susținem pentru dezvoltarea competențelor și abilităților care îi sprijină să folosească inteligent și echilibrat instrumentele și dispozitivele digitale. Mai mult decât atât, în calitate de persoane preocupate de educație este esențial să începem să creăm contexte de învățare care să ia în considerare și să pună în valoare caracteristicile nativilor digitali pentru a îi pregăti pentru viața secolului XXI.

                 Strategiile, metodele și instrumentele folosite în sistemul de învățământ în care fiecare dintre noi am crescut nu mai dau rezultate favorabile în contextul realității de acum și au nevoie să fie revizuite și, dacă e cazul, înlocuite. Nu avem soluțiile perfecte, însă credem cu tărie că impactul pozitiv este determinat, în primul rând, de schimbarea de paradigmă asupra relației copilului cu adultul de la care și împreună cu care învață.

                 Încurajăm crearea unei conectări autentice cu copilul și menținerea unei perspective care ne amintește că suntem mult mai mult asemănători decât suntem diferiți. Atât copiii, cât și noi, adulții avem nevoie să ne vedem unii pe alții, să ne simțim auziți, înțeleși și apreciați pentru ce suntem și prin resursele pe care le vom pune la dispoziție vom propune acest lucru într-un mod experiențial.

                Comisia Europeană a publicat propunerea pentru Competențele-Cheie pentru Învățarea Durabilă, înlocuind recomandarea din 2006 privind aspectele esențiale pentru un proces de învățare în secolul XXI. În cadrul acestui program au fost definite următoarele 8 competențe esențiale. Schimbările aduse în noul document au la bază integrarea tehnologiei care a căpătat o importanță tot mai mare în viețile noastre și creșterea sectorului de educație non-formală.

                 Competențe-cheie sunt acele competențe de care au nevoie toți indivizii pentru împlinire și dezvoltare personală, angajare, includere socială și cetățenie activă. Ele sunt compuse din cunoștinte, abilități și atitudini și merg mai departe de noțiunea academică de cunoștințe.

              Recomandarea UE numește și descrie următoarele 8 Competențe :

Competența de Scriere și Citire;

• Competența Lingvistică;

• Competența Științifică, de Inginerie, Tehnologică și Matematică;

• Competența Digitală;

• Competența Personală, Socială și de Învățare;

• Competența Civică (subliniază rolul cetățeniei, a valorilor democratice și a drepturilor omului);

• Competența Antreprenorială;

• Competența de Conștientizare Culturală și Expresie.

                Dezvoltarea competenței digitale este pilonul de bază pentru proiectele, resursele și activitățile propuse în programul Ora de Net. La aceasta se adaugă Competența Personală, Socială și de Învățare care influențează modul în care ne trăim viața și acționăm în relație cu propria persoană și cu ceilalți.

                  Competența digitală acoperă alfabetizarea informațională și statistică, inclusiv gestionarea conținutului digital; comunicare, colaborare și participare în societate prin intermediul noilor tehnologii; creația de conținut digital, conform cu principiile etice; siguranța online și rezolvarea de probleme și reducere a riscurilor online.

                 Competența personală, socială și de învățare acoperă o serie de abilități transversale precum creativitatea, gândirea critică, rezolvarea problemelor, luarea de decizii, autoreglarea, perseverența și abilitatea de a face față necunoscutului și complexității.

                 Scopurile proiectului:

             1.reducerea și combaterea fenomenului de cyberbullying;

             2.integrarea noilor tehnologii într-un mod creativ, util și sigur în viața elevilor și în procesul educațional.

 

                 Obiectivele proiectului:

               1.Înțelegerea exemplelor/ fenomenului de bullying/ cyberbullying și caracteristicile sale din perspectiva celor 3 roluri implicate (victimă, agresor, martor);

             2. Folosirea lucrului în echipă pentru a îmbunătăți colaborarea între elevii clasei și a comunicării dintre elevi, învățători și profesori;

             3.Identificarea a minim 3 soluții (ciclul primar)/ 6 soluții (ciclul gimnazial) axate pe reducerea situațiilor de cyberbullying, câte una pentru fiecare rol implicat (victimă, agresor, martor).

               4. Identificarea unei propuneri de intervenție la nivelul instituției de învățământ care poate preveni astfel de situații între elevi, elevi-profesori și care reduce efectele negative ale fenomenului;

               5. Implicarea copiilor în reducerea fenomenului prin informarea online sau offline a altor elevi sau adulți interesați

 

                 Obiective -cadre didactice- (facilitatori Ora de Net):

              - promovarea practicilor, politicilor și infrastructurii necesare pentru ca instituțiile de învățământ din România să se alinieze la standardele europene de educare a generației nativilor digitali;

             - să descopere un mod de abordare relațional al procesului de educație, unul pornind de la nevoile reale ale copiilor și vizând starea lui de bine, în care să folosească atât competențele și abilitățile sale, cât și resursele lor interioare;

               -să contribuie la stabilirea identității și a rolului său în societate în calitate de cetățean digital;

                 -să identifice argumente, principii și instrumente care să îl ajute să promoveze și să susțină parteneriatele cu familia, cu comunitatea și cu alte rețele de profesioniști pentru a îmbogăți experiența și procesul de dezvoltare și învățare al copiilor;

                 -să contribuie la educație validând realitatea prezentă și să actualizeze credințele, instrumentele și metodele de lucru cu copiii pentru a-i pregăti pentru un viitor în era digitală;

                 -să creeze contexte care îi inspiră pe copii să își asume propriul lor proces de învățare, să aplice ceea ce descoperă și să devină ei multiplicatori ai unor astfel de activități.

                 - să li se amintească elevilor că fiecare dintre noi suntem mult mai asemănători decât ni se pare la o privire superficială și că genul, culoarea pielii, mediul din care provenim sau statutul social sunt doar aspecte ale ființei noastre însă, pe fond, toți avem aceleași emoții, aceleași nevoi de conectare, de apartenență, de impact și în fiecare moment facem tot ce știm mai bine pe baza experienței pe care o avem;

                 - să încurajeze copiii să devină autonomi în învățare, să preia responsabilitatea pentru propria dezvoltare;

                 - să privească elevii participanți ca potențiali multiplicatori ai activității și ambasadori ai folosirii creative, utile și sigure a Internetului.”

                 În calitate de Facilitator Ora de net, activez în regim de voluntariat în acord cu prevederile Legii Voluntariatului 78/2014. Rolul meu va fi acela de a susține și raporta activitățile de consultare și pe cele educaționale pe tema folosirii creative, utile și sigure a Internetului de către copii și tineri.

 

 

                   Obiective elevi:

                 -să își împărtășească experiența, să fie implicați, să devină participanți activi în propria dezvoltare, să se simtă competenți și importanți;

                 -să integreze Internetul și noile tehnologii într-un mod creativ, util și sigur în viaţa lor;

 

                    Grup țintă: elevii claselor primare și gimnaziale de la Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău

         Resursele proiectului:

         a). Resurse umane:

         -facilitatori Ora de Net: Prof.înv.primar Ifrim Nicoleta și Prof.informatician Lazăr Paul;

         - cadre didactice din unitatea de învățământ;

         -părinții elevilor;

 

         Resurse materiale:

         -sala de clasă, laboratorul de informatică;

         -videoproiector, Laptop, Resursă clip video, Coală de flipchart/ Planșă Markere Post-it/ Bilețele verzi, Pixuri

         -fotografii

         -lucrări realizate de elevi:

 

         Durata: 9 octombrie – 9 decembrie 2018

 

         Diseminare/ Mediatizare:

         Postarea activităților desfășurate pe blog-ul clasei: "Caleidoscop educațional" (http://cristeanicoletaifrim.blogspot.com/2018/02/ziua-sigurantei-pe-internet.html), publicarea activităților desfășurate în Revista de schimb cultural internațional "Primii pași spre carte", pe Facebook;

         -Realizare de fotografii/ videoclipuri;

         -Popularizarea proiectului în cadrul Comisiei Metodice și a proiectelor de parteneriat eTwinning;

 

         Experiența participanților: îmbunătățirea colaborării între elevi și a comunicării dintre elevi și învățător, libertatea de exprimare a gândurilor şi a opiniilor personale, schimb de experienţă, cunoaşterea preocupărilor, opiniilor, ideilor elevilor, dezvoltarea creativităţii, încurajarea copiilor de a nu oferi informații personale în jocuri și în discuții cu persoane necunoscute și, mai ales, că dacă ceva neplăcut li se întâmplă la școală sau pe Internet să le transmită părinților și învățătorului pentru a rezolva situația, înțelegerea exemplelor de bullying/cyberbullying și caracteristicile sale din perspectiva celor trei roluri implicate (victimă, agresor, martor); identificarea unor soluții și modalități de intervenție care pot fi aplicate de către întreg colectivul intituției de învățământ și de către părinții elevilor, pentru prevenirea și combaterea actelor de bullying/cyberbullying, din mediul școlar, din comunitate și din mediul online; în cadrul acestui proiect, elevii înțeleg că vor fi potențiali multiplicatori ai activităților susținute și ambasadori ai folosirii creative, utile și sigure a Internetului ș.a.

 

Evaluarea Proiectului:

             -Chestionare elevi, părinți și cadre didactice din unitatea de învățământ;

           - Trenulețul "Cyberbullying" cu mesaje, sloganuri, îndemnuri de prevenire și combatere a Cyberbullying-ului, cu definiții și informații explicite, referitoare la noțiunile de Bullying/ Cyberbullying.

           - Creații artístico-plastice și tehnologice;

           -Fotografii realizate pe parcursul derulării proiectului;

            -Raportarea activităților urmând pașii înscriși pe www.oradenet.ro/fii-voluntar, aprobarea rapoartelor, pe contul de pe platforma VoluntApp.

          -Realizarea unui portofoliu electronic cu dovezi ale activităților desfășurate.

            

         Bibliografie:

       -Resurse video: "Dă BLOCK agresivității! Și „glumele” dor. Stop Cyberbullying!"

         https://oradenet.salvaticopiii.ro/block-agresivitatii

         http://cristeanicoletaifrim.blogspot.com/2018/02/ziua-sigurantei-pe-internet.html

 

proiect_educational_da_block_agresivitatii._si_glumele_dor._stop_cyberbullying.docx - 45KB

Propus de: IfrimNicoleta | 03.02.2019 08:29