Structura confecţiilor textile


Detalii proiect

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzau, Buzau, Buzau

Nivel învăţământ: Învăţământ profesional şi tehnic
Disciplină: Textile pielărie
Clasă: Clasa a 9-a, Clasa a 10-a, Clasa a 11-a, Clasa a 12-a

Proiect destinat elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, clasele IX-XII, în vederea îmbunătăţirii pregătirii tehnice de specialitate în domeniul Industrie textilă şi pielărie.
Activităţile proiectului au ca suport cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de elevi la disciplinele de specialitate din planul de învăţământ.
În urma desfăşurării activităţilor proiectului, elevii dobândesc următoarele competenţe:
- capacitatea de a analiza şi identifica particularităţile estetice, constructive şi tehnologice din schiţele modelelor, esențiale în proiectarea constructivă şi tehnologică a produselor de îmbrăcăminte;
- capacitatea de caracterizare corectă si completă a calităţii unui produs de îmbrăcăminte;
- capacitatea de a cunoaşte conexiunile care se stabilesc între componentele de proiectare şi fabricaţie;
- capacitatea de a realiza transferul de informaţii în ceea ce priveşte elementele analizate la modele aparţinând şi altor tipuri de produse de îmbrăcăminte.
De asemenea, prin generarea de cunoștințe, abilități și aptitudini practice, proiectul contribuie la crearea de competențe ce vizează creativitatea și inițiativa.

Loc de desfăşurare: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

Perioadă desfăşurare: 10.09.2018 - 31.08.2019