Pagina mea - marianarusu

rusu mariana - profesor

scoala 1, cudalbi

Galati, Galati, Romania

 

• Despre mine *

• Interese educaţionale

• Hobby-uri

• Realizări în carieră *


Comentarii (1)

0 0

26.04.2014 18:08 decebaluss

Buna ziua,

Datorita unei erori nu am putut incarca proiectul Simpozionului national Constantin Brancoveanu... sper sa se rezolve saptamana viitoare, insa pana atunci va atasez aici cateva date:
CONDIŢII DE PARTICIPARE

Secţiuni:

Secţiunea I – Prezentări PowerPoint ale unor parteneriate, proiecte şi activităţi pe tema simpozionului desfăşurate cu elevii;
Secţiunea a II-a – Referate pe tema simpozionului.
Conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate: comunicări în care abordarea teoretică se va îmbina cu exemple concrete de realizare a educaţiei nonformale, exemple de bună practică, proiecte de lecţii, proiecte educaţionale, prezentare de idei de rezolvare a problemelor actuale de istorie naţională.
Un autor poate participa cu o singură lucrare. O lucrare nu poate avea mai mult de doi autori.

Înscrierea participanţilor:

prin e-mail la adresa noidacii@yahoo.ro se vor trimite
lucrările înscrise (prezentate după indicaţiile de mai jos) fişele de înscriere completate, acordul de parteneriat scanat, mandatul poştal scanat în fişiere separate;
subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei
(persoanelor) care a (au) scris materialul, la fel se vor denumi şi fişierele trimise la care se va adaugă felul acestuia. (Exemplu: nume_prenume_referat; nume_prenume_mandat nume_prenume_fişă; nume_prenume_acord);

Participarea: directă sau indirectă

Participanţii a căror prezentare necesită materiale-suport
(retroproiector, flip-chart, videoproiector, etc.) sunt rugaţi să precizeze acest lucru în fişa de înscriere.

Taxa de participare:

- Taxǎ de participare la simpozion – 10 lei.
- 35 lei pentru fiecare autor în parte, care doreşte publicarea articolului în cartea simpozionului.

se va depune direct la secretariatul unităţii şcolare organizatoare
sau se va trimite prin mandat poştal pe adresa: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALŞ, STR. CIREŞULUI, NR. 26, ORAŞ BALŞ, COD 235 100, JUDEŢUL OLT (la detalii plată se va menţiona „Pentru profesor Antonie Denisa– taxă simpozion”)

Data limită de trimitere a lucrărilor: 25 aprilie 2014

Cerinţe de realizare a lucrărilor:
Secţiunea I
Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office PowerPoint (maxim 30 slide-uri, primul slide va conţine datele de prezentare, iar ultimul bibliografia);
Secţiunea a II-a
Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office Word (minimum 3 pagini - fără imagini, maximum 5 pagini - cu imagini);
Setări de pagină:
format A4, margini de 2 cm;
titlul lucrării se va scrie folosind Times New Roman, 14 pt, bold, centrat;
numele autorului şi funcţia didactică: dreapta, Times New Roman, 12 pt, sub titlul lucrării, la un un rând;
Nu folosiţi prescurtări!
afilierea instituţională a autorilor: dreapta, Times New Roman, 12 pt, sub numele autorului (instituţie, localitate, judeţ);
Nu folosiţi prescurtări!
textul lucrării se va scrie la două rânduri sub afilierea instituţională folosind Times New Roman, 12 pt, distanţă rânduri 1,5, justified, cu diacritice;
bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, în ordinea alfabetică a autorilor;
responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului/autorilor lucrărilor publicate.

Respectarea condiţiilor de redactare este obligatorie! Nerespectarea acesteia atrage după sine neincluderea materialului în cartea simpozionului.
Participanţii vor primi diplomă de participare, adeverinţă, contractul de parteneriat semnat şi ştampilat de aplicant, iar cartea simpozionului prin poştă (contracost – 35 lei). În fişa de înscriere autorul va specifica adresa la care va fi expediată diploma.
Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate greşit pe formularul de înscriere.

Evaluarea şi certificarea activităţii:
reflecţii individuale, exprimare de opinie în cadrul grupului;
realizarea unui afiş, a unor pliante, a unei mape ce va cuprinde lucrările cadrelor didactice participante, a unei cărţi cu ISSN;
informaţii despre simpozion vor apărea în presa locală;
pentru toţi profesorii participanţi la simpozion se vor acorda:
 diplome de participare;
 adeverinţe de participare;
 cartea simpozionului publicată cu ISSN.(contracost- 35 lei)
Fiecare cadru didactic participant la acest simpozion va intra în posesia diplomelor până la data de 31 august 2014 (în cazul celor a căror participare este indirectă).

Persoana de contact:

profesor Antonie Denisa
telefon 0754.039 550

profesor drd. Cǎlugǎru Iulian Viorel
telefon 0788. 034 667

e-mail: noidacii@yahoo.ro

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.