Pagina mea - eirenee

Irina-Elena Damaschin - profesor Limbi moderne

Învăţământ liceal - Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iasi

Iasi, Iasi, Romania

 

• Despre mine *

Sunt profesor titular de limba franceza, cu grad didactic I, la un colegiu tehnic din mediul urban, din judetul Iasi si predau de 15 și 5 luni ani limba franceza. Pana acum am dobandit experienta relevanta in invatamant, domeniu in care lucrez de 16 ANI cu contract perioada nedeterminata, ca profesor de limba franceza. De la 1 septembrie 2011 am statutul de profesor titular in invatamantul preuniversitar, fiind angajata pe perioada nedeterminata.
Sunt o persoană destul de logică, ce reflectează, analitică, ce se bazează pe fapte şi practică, destul de sociabilă, entuziastă, muncitoare şi deschisă către ceilalţi.
Am un fler deosebit pentru munca tehnică şi de detaliu. Îmi place să mă implic pentru a învăţa cu ușurință şi folosi informaţiile noi, datorită unui autodidacticism înnăscut. Sunt o persoană competitivă, întreprinzătoare, hotărâtă şi orientată spre scopul final. Din când în când descopăr creatoare moduri pentru a-mi realiza obiectivele, fie cele legate de muncă, fie de nevoile personale. Pot spune că sunt propriul meu manager, învăţând să-mi planific activităţile, să-mi administrez timpul şi să-mi concentrez efortul zilnic pentru a atinge obiectivele propuse. Cei din jur mă vor vedea o persoană destul de sociabilă, entuziastă, voioasă, empatică şi deschisă către ceilalţi. Alte competențe :
- atitudine proactivă;
- participare anuală în intervalul 2006-2011 la Concursul Național pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate, titularizabile/netitularizabile din învățământul preuniversitar;
- capacitate de adaptare și flexibilitate în gândire;
- cunoștințe IT (hardware și software) și de tehnoredactare computerizată;
- dipoziție de lucru pentru program prelungit;
- disponibilitate de autoreînnoire echilibrată prin participare asiduă la programe de formare continuă (cursuri de perfecționare POSDRU, înscriere grade didactice);
- adaptare la situații atipice;
- dublă specializare (limba și literatura română-limba și literatura franceză);

• Interese educaţionale

• Hobby-uri

• Realizări în carieră *

În perioada 23 mai 2019, am participat în calitate de profesor coordonator de elevi la Concursul Național ”Valențe europene în educație”, ediția aIII-a care face parte din CAEJ 2019, poziția 82, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean din Iași și Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” din Iași. La acest concurs, elevă din clasa aXII-a G a câștigat o MENȚIUNE pentru participarea indirectă la secțiunea aII-a ”Traducere (retroversiune)”.
În data de 24 mai 2018, am participat în calitate de profesor coordonator de lucrări ale elevilor și profesor membru în comisia de jurizare la Concursul Interdisciplinar ”Le Printemps m’inspire – Primăvara mă inspiră”, editia aV-a, înscris în CAEJ, la poziția 92, aprobat prin decizia 315/ 19.01.2018. Concursul s-a desfășurat la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” din Iași, în calitate de organizator în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași.
Premiul I – secțiunea ”Creație literară”, pentru lucrarea ”Le Printemps à pas d’escargot” (diploma cu nr. 1052/05.06.2018) - elevă din cl. aX-a D - prof.coord. Damaschin Irina-Elena
Premiul II – secțiunea ”Creație plastică”, pentru lucrarea ”Les Fleurs du printemps” (diploma cu nr. 1053/05.06.2018) - elevă din cl. aX-a D - prof.coord. Damaschin Irina-Elena
În perioada 04 – 05 mai 2018, am participat în calitate de profesor coordonator de elevi la Concursul Național ”Valențe europene în educație”, ediția aII-a care face parte din CAEJ 2018, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean din Iași și Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” din Iași. La acest concurs, elevă din clasa aXI-a G a câștigat o MENȚIUNE pentru participarea indirectă la secțiunea aII-a ”Traducere (retroversiune)”.
În data de 29 martie 2018, am participat în calitate de profesor coordonator de elevi la Concursul Internațional ”Belgique romane” ediția 2017 – 2018, organizat de către Federația Wallonie-Bruxelles din Belgia prin ABPF - Asociația Belgiană a Profesorilor de limba franceză, în parteneriat cu ARPF - Asociația Română a Profesorilor de limba franceză, și APFM - Asociația Profesorilor de limba franceză din Republica Moldova. Premiile câștigate: premiul I – elevă din clasa aXI-a G;
În luna martie 2017, am participat în calitate de profesor coordonator al lucrării Voyage en ballon realizată de elevul din cl. aX-a G, care a obținut Premiul I la secțiunea ”Images” din cadrul CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE PRODUCȚII ELECTRONICE «LES DIX MOTS DE LA FRANCOPHONIE EN ROUMANIE», cu tema : ”Dis-moi dix mots sur la toile”, ediția 2017.
În perioada 25-30 mai 2017 am participat în calitate de profesor coordonator al lucrării elevei din clasa aX-a E (o traducere din Codrin Liviu Cuțitaru, Scriptor sau cartea transformărilor extraordinare, editura Polirom, 2017) care a câștigat o MENȚIUNE la Concursul național de traducere și retroversiune ”Ars Traducendi”, ediția aII-a, desfășurat în cadrul Simpozionului Internațional ”Literatura și celelalte arte”, SECŢIUNEA a III-a. PROTEUS - Lingvistică și Criptografie.
În data de 16 mai 2017 am participat în calitate de profesor evaluator, coordonator și însoțitor de elevi la CONCURSUL REGIONAL DE LIMBĂ FRANCEZĂ ”N.I.POPA”, inițiat de ISJ Iași, competiție constituită dintr-o probă scrisă la care elevii din clasa aIX-a D au câștigat PREMIUL II șiTREI MENȚIUNI.
În luna martie 2016, am participat în calitate de profesor coordonator al lucrării « L’essentiel du mal » realizată de elevul Anghel Victor Vlad (cl. aIX-a H) și a lucrării colective realizate de către elevii de la filiera vocațională, care au obținut două MENȚIUNI la secțiunea ”Texte-poésie”, respectiv secțiunea ”Animations” din cadrul CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE PRODUCȚII NUMERICE «LES DIX MOTS DE LA FRANCOPHONIE EN ROUMANIE», cu tema : ”Dis-moi dix mots en langue française”, ediția 2016. Document doveditor: diploma cu nr.112.81/25.05.2016 ; Document doveditor: diploma cu nr. 4.81/25.05.2016.
În perioada 27 septembrie – 30 septembrie 2021, am organizat activități în cadrul orelor de limbă franceză sub titlul ”La grande chasse aux langues échappées”, pentru a marca Ziua Europeană a Limbilor, celebrată anual pe 26 septembrie, având ca suport teste online propuse pe site-ul Centrului European pentru limbi moderne de la Graz din Austria-https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/fr-FR/Default.aspx, și materiale educative ilustrate din kitul despre ”Călătoria lingvistică a Larei” https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx. Plecând de la sloganul "Tous ensemble pour les langues qui se ressemblent... redevable à sa famille, chaque langue sort de sa coquille.", am realizat un afiș on-line pe care l-am postat pe platforma GClassroom, deoarece am desfășurat și ore online cu unele clase de elevi pe această tematică. – Document doveditor : certificat digital de participare EDL_Event_03102021-063917, generat automat pe site-ul dedicat https://edl.ecml.at
În perioada noiembrie – decembrie 2021, conform cadrului de colaborare propus de comun acord de Asociația Bloc Zero, am elaborat un plan de proiecții a trei filme – în data de 10 noiembrie 2021 - proiecția filmului ”Am fost învingător” (în regia lui Jonas Odell, 2015, 14 min) și în data de 24 noiembrie 2021 - proiecția filmului ”Oaia neagră” (în regia lui Ed Perkins, 2018, 27 de min). Cele două proiecții au fost organizate în cadrul orelor de consiliere și orientare de la clasa a X-a I, lecțiile fiind create cu ajutorul aplicației Google Slides și postate pe platforma classroom, împreună cu link-ul pentru fiecare din cele două filme https://vimeo.com/402512790/d67fac53d8 și https://vimeo.com/459387621/082e1ffeff, pentru o mai bună experiență colectivă. Document doveditor : diploma cu nr. 109/2021 pentru
participarea la atelierul de formare intensivă în folosirea filmului ca instrument în educațional, care s-a desfășurat online în perioada 3 - 4 noiembrie 2021. Atelierul de formare intensivă face parte din proiectul Kinoteca – Educație prin film, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
În perioada octombrie 2021 - februarie 2022, am participat la programul de formare a cadrelor didactice - Deprinderi pentru viaţă, abilități și interacțiuni – program oferit de dna prof. univ. dr. Cecilia Essau de la Universitatea Hampton din Marea Britanie și dna psiholog clinician dr. Alina Dafinoiu, program ce se adresează profesorilor aflaţi situaţia de a lucra cu elevi ai căror părinți sunt plecați în străinătate şi care doresc să vină în sprijinul elevilor care au nevoie de suport specializat din punct de vedere educaţional pentru dezvoltarea abilităţilor de gestionare a problemelor de viaţă. În perioada martie – iunie 2022, am desfășurat activitățile aferente programului inițiat de către IȘJ Iași - Interacţiuni creative – oportunităţi educative, ca a doua parte a proiectului Deprinderi pentru viață, abilități și interacțiuni. Conform calendarului, la sfârșitul fiecăreia din cele trei etape ale proiectului – ”Cultura te face mare”, ”Jurnalul unui adolescent voluntar” și ”Acces la succes” – unitatea de învățământ având calitatea de școală inițiatoare, a completat câte un formular alocat activităţii respective, în vederea raportării acesteia în ultima zi din intervalul alocat fiecărei etape, către Inspectoratul Școlar al Județului Iași, împreună cu o scurtă prezentare a activităţii însoţită de un afiş/ imagine reprezentativă/produs final. Acest program a presupus încheierea unui acord de colaborare între o școală din mediul urban și o școală din mediul rural, în vederea desfășurării de activități specifice celor trei etape ale proiectului inițiat de către Inspectoratul Școlar al Județului Iași : Cultura te face mare: 16-31 martie 2022, Jurnalul unui adolescent voluntar: 1-14 aprilie 2022 și Acces la succes: 9- 23 mai 2022.
În data de 20 februarie 2022 am participat cu lucrarea ”LA FETE DU CARNAVAL DANS LES QUATRE COINS DE LA FRANCOPHONIE” căreia i s-a acordat PREMIUL I, ilustrând exemple de bune practici în predarea culturii și civilizației franceze, în cadrul Expoziției Internaționale – Concurs ”Învingător prin artă”, ediția a XII-a de la Chișinău - Republica Moldova, organizată de către Asociația Cultural-Științifică ”Vasile Pogor” din Iași, în parteneriat cu instituții din învățământul peuniversitar și universitar, precum Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Iași, Școala de Arte Plastice ”Alexei Șciusev” și Liceul Teoretic European de la Universitatea de Studii Europene din Chișinău, Republica Moldova. – Document doveditor : adeverința din 28 februarie 2022.
În perioada martie - aprilie 2022 am coordonat lucrările a trei elevi din clasa a XI-a care au participat la Concursul „Valențe europene în educație”, ediția a V-a, din 05 mai 2022 secțiunea traduceri în limba franceză, clasele XI-XII. Concursul este cuprins în Oferta Inspectoratului Școlar Județean Iași a activităților educative pentru anul 2022 la secțiunea D – proiecte județene, poziția 72. Trei elevi din clasele a XI-a au obținut trei premii la acest concurs. – Documente doveditoare : diplome din 05 mai 2022.
În perioada mai – iunie a anului școlar 2021 – 2022, am participat cu un număr de 14 elevi la activitățile propuse de Programul Junior Achievement for România, în baza acordului electronic semnat la data de 02.10.2021. În cadrul acestui program, am implementat în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară modulul ”Educație pentru sănătate” cu activitatea punctuală ”Our journey starts with a step” din data de 11 mai 2022.


Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.