Pagina mea - cosma_teodora

Teodora Cosma - profesor Matematica

Învăţământ gimnazial - Colegiu Tehnic Transport Cai Ferate "A.Saligny" Simeria

Simeria, Hunedoara, Romania

 

• Despre mine *

Sunt absolventa Facultății de Matematică a Universității ,,Babeș Bolyai" din Cluj – Napoca, promoția 1986, un profesor de matematică entuziast, pozitivist, cu un stil de predare adaptat tipului de activitate, orientat spre atingerea parametrilor maximali în procesul de predare - învățare - evaluare, centrați pe elevi.
Lucrez în învăţământ din anul 1986 şi sunt profund recunoscătoare educatorilor şi formatorilor mei. În anul 1989 am obţinut definitivatul în învăţământ cu media 9,87; în anul 1994 am obţinut gradul didactic al II-lea cu media 10; în anul şcolar 1996-1997 am obţinut gradul didactic I cu media 10. Sunt absolventă a cursurilor postuniversitare de psihopedagogie, modulele I (media 9,50) și II (media 10), studiate în anii universitari 2012 - 2013, 2013 - 2014.
Sunt apreciată pentru: seriozitate, competență, performanță, gradul de empatie în activitățile cu elevii.
Din ianuarie, 2000, lucrez la Şcoala Gimnazială ,,Sigismund Toduţă”, structură a Colegiului Tehnic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny” din oraşul Simeria, judeţul Hunedoara, școli unde am studiat şi eu.
Am avut diferite responsabilităţi, cum ar fi: profesor diriginte, îndrumătoare a cercului de matematică, îndrumătoare a cercului de informatică, membră în comisii de inventar, membră în comisia de elaborare a orarului şcolar, responsabila comisiei de întocmire a orarului şcolar, membră în colective de realizare a unor materiale metodice la nivelul catedrei şi pentru Consfătuirea Cadrelor Didactice, la nivelul zonei, sub-grup moderator pe portalul eTwinning(la grupul B, în cadrul grupului Creative Classroom), formator, profesor metodist, profesor mentor, membră în comisia de acordare a burselor şcolare, responsabila comisiei de acordare a rechizitelor şcolare; membră în comisia pentru formare și perfecționare continuă.

• Interese educaţionale

Sunt interesată să-mi perfecţionez continuu activitatea profesională, conştientă de rolul pe care îl am în societate, pentru a forma cetăţeni foarte bine pregătiţi pentru viitor, responsabili, motiv pentru care manifest multă deschidere spre nou, spre colaborare şi comunicare, deoarece: didactica modernă aplicată, actuală, dezvoltă inteligenţele multiple ale elevilor şi le orientează spre creativitate activităţile independente şi de grup, optimizându-le parametrii formatori, atât în cadrul clasei, cât şi în cadrul comunităţii şi în lume, iar în învăţămăntul românesc modern, utilizarea instrumentelor digitale, colaborarea şi metodele moderne de predare-învăţare-evaluare diferenţiată, centrează pe elev activităţile, eficientizându-le şi direcţionându-le spre obţinerea de performanţă.
Acestea, se reflectă în activitățile pe care le desfășor, în comunicările ştiinţifice pe care le-am realizat, prezentate la numeroase simpozione organizate la nivel local, naţional, unele publicate şi în activităţile colaborative de pe portalul european eTwinning.
Mă preocupă utilizarea tehnologiei în activitatea didactică, pentru eficientizarea activităților și pentru evitarea eșecului școlar, pentru cunoaşterea elevilor şi a claselor lor, pentru a stabili relații multiple între cei trei factori educaţionali: şcoală-elev-familie, care vizează reuşita procesului instructiv-educativ, modern.

• Hobby-uri

Matematica de vacanță, literatura, poezia, artele (fotografia, filmul, populare, muzica, baletul, teatrul, pictura, sculptura, gastronomia etc.), unele activități sportive ș. a.

• Realizări în carieră *

Publicaţii:
1. Teodora Brădeanu (studentă), conf.dr. Marian Ţarină - The divergence Operator For Finsler Tensor Fields, în volumul editat
de S.S.M.R.S.R. ,,The Proceedings of the Fourth National Seminar on Finsler and Lagrange Spaces”,
Universitatea din Braşov, 1986;
2. Teodora Brădeanu – Consideraţii asupra definiţiei unui arc convex, în volumul ,,Lucrările celei de a XVIII-a Conferinţe
Naţionale de Geometrie şi Topologie, Secţia 3 – învăţământ”, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Oradea,
1987;
3. Teodora Brădeanu - Consideraţii asupra calculului lungimii unui arc convex, în volumul 5 al Lucrărilor Seminarului de
,,Didactica Matematicii”, Universitatea din Cluj – Napoca, 1989;
4. Teodora Brădeanu – Quelques Aspects Concernant Le Développement De La Géométrie Au Temps De La Révolution
Française, în volumul ,,Seminar On Geometry”, ,,Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, 1989;
5. Teodora Cosma – Generalisations metriques des espaces absolus, în volumul ,Proceedings Of 23 Conference On
Geometry And Topology”, ,,Babeş- Bolyai” University of Cluj-Napoca, 1994;
6. http://www.didactic.ro/cosma_teodora
7. http://www.olimpiade.ro/cosma_teodora
8. http://www.iteach.ro/cosma_teodora
9. http://www.etwinning.net/cosma_teodora
10. http://www.concursurilecomper.ro/cosma_teodora/mentor - ,, Matematica în lumea basmelor. Scenetă pentru clasele V-VIII “, în Revista Învățământului Preuniversitar, ianuarie, 2012;
11. http://www.concursurilecomper.ro/cosma_teodora/mentor - ,, Portofoliu de evaluare la disciplina matematică”, în Revista Învăţământului Preuniversitar, ianuarie, 2012;
12. http://www.concursurilecomper.ro/cosma_teodora/mentor - ,, Proiect de mentoring educaţional”, în Revista Învăţământului Preuniversitar, ianuarie, 2012;
13. http://www.concursurilecomper.ro/cosma_teodora/mentor - ,, Varietăţi Matematice. Proiect educaţional”, în Revista Învăţământului Preuniversitar, ianuarie, 2012;
14. Articolul ,,Mathematical Variety”, decembrie, 2011, http://iteach.ro/pg/blog/cosma.teodora/read/29710/mathematical- variety.
15. http://www.facebook.com/cosma_teodora.5 -pagini educaţionale.
16. http://www.facebook.com/pages/Cosma-Teodora-Varietăţi-Matematice/204205382964480 – pagini educaţionale.
17. http://mathematicalvariety.blogspot.com. – material didactice diverse.
18. ,,Christmas wishes in Europe” author irene_pateraki published 18 Dec, 2011, http://www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookId=107887, ca membră a grupului eTwinning ,,Creative Classroom”, moderat de d-na profesor Irene Pateraki.
19. ,,Creative Use Of Web 2.0 Tools” author irene_pateraki published 18 Apr, 2012,
http://www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookId=123597, ca membră a grupului eTwinning ,,Creative Classroom”, moderat de d-na profesor Irene Pateraki.
20. ,,Creative Drama Activities” author irene_pateraki published 04 Jun, 2012,
http://www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookId=131152, ca membră a grupului eTwinning ,,Creative Classroom”, moderat de d-na profesor Irene Pateraki.
21. ,,Summer wishes on Europe” author irene_pateraki published 31 May, 2012, http://www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookId=130768, ca membră a grupului eTwinning ,,Creative Classroom” , moderat de d-na profesor Irene Pateraki.
22. http://it.calameo.com/read/001252744e610decfa618
23. Cosma, T., Dorneanu, C.B., Dragomir, A., Giurculeț, V., Hajer, E., Negrescu, A.(coordonator)- ,,Teste pentru Concursul Școlar Național de Competență și Performanță ComPer”. Matematică, pentru clasele V – VIII, Etapa I, 2012 – 2013, Editura Paralela 45, Pitești, 2012;
24. Ciocănaru, V., Cosma, T., Dicu, N., Dobre, L., Florea, A., Molea, G., Negrescu, A. (coordonator), Popa, A.C., Popa, S., Uleanu, V., Zubașcu-Andreica, F. - ,,Teste pentru Concursul Școlar Național de Competență și Performanță ComPer”. Matematică, pentru clasele V – VIII, Etapa a II –a și Etapa Națională, 2012 – 2013, Editura Paralela 45, Pitești, 2013;
25. ,,Our Creative Poems"- Creative Classroom, http://issuu.com/irenepat/docs/creative_classroom_group_collaborat_b61fefee54f646;

Rezultate ale elevilor:
1. Rezultate bune şi foarte bune la examenele de admitere în liceu ( am avut elevi care au obținut note de 9,50 - 10); la examenele de bacalaureat ( am avut elevi care au obţinut nota 10 la matematică) şi la admiterile în facultăţi, în perioada 1987- 1999.
2. Rezultate bune şi foarte bune la admiterile în licee în perioada 2000-2013 (am avut elevi care au obținut note de 9 - 10).
3. Rezultate bune şi foarte bune la Olimpiada de Matematică (etapele: în şcoală, locale şi judeţene).
4. Premii şi menţiuni la etapele judeţene de Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice şi Referate ale elevilor.
5. Rezultate bune la Concursurile ,,Winners”.
6. Rezultate bune şi foarte bune ( până la proba judeţeană de baraj) la Concursul ,,Cangurul”.
7. Premii ,,Perseverenţa” la Concursurile ,,SMART” şi rezultate bune.
8. Menţiune ,,Drepturile Omului”, la Concursul de creaţie plastică ,,Imagini din copilăria mea”, organizat de Şcoala ,,Constantin Brâncoveanu” din Slatina, judeţul Olt, în decembrie, 2010.
9. Diplomă de participare la Concursul Naţional de Creaţie Literară şi Plastică, pe tema ,,Drepturile Copilului”, ,,Imagini din copilăria mea”, organizat de Şcoala cu clasele I-VIII ,,Constantin Brâncoveanu” din Slatina, judeţul Olt în ianuarie, 2011.
10. Rezultate bune şi foarte bune la concursul de matematică în limbi străine ,,Mathmoiselle”, pe care l-am organizat la nivelul catedrei de matematică, la nivelul şcolii, în anul şcolar 2010-2011, în colaborare online cu d-na prof. Agenna Ionescu, de la Colegiul Naţional de Arte ,, Dinu Lipatti” din Bucureşti.
11. Locurile I, al II-lea şi al III-lea la Concursurile COMPER pe facebook, eleve din clasele a V-a şi a VI-a, în anul şcolar 2010-2011.
12. Rezultate bune la Concursurile Naţionale ,,COMPER”, în anii şcolari 2010-2011, 2011-2012.
13. Rezultate bune şi foarte bune (premiile: I, al II-lea, al III-lea, menţiuni), la ediţia I a Concursului ,,Varietăţi Matematice”, pe care l-am organizat la nivelul catedrei de matematică din şcoală, în anul şcolar 2010-2011.
14. Rezultate bune şi foarte bune (premiile: al II-lea, al III-lea şi diplome de participare), la ediţia a II- a a Concursului ,,Varietăţi Matematice”, pe care l-am organizat la nivelul catedrei de matematică din şcoală şi pe portalul eTwinning în cadrul proiectului ,,Mathematical Variety”, în anul şcolar 2011-2012.
15. Premiul al II -lea, la secțiunea ,,Grafică", la Simpozionul Regional ,,eTwinning – o comunitate de învățare”, cu lucrarea ,,Colaborare și creativitate”, desfășurat în 23 martie 2013, la Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu” – Galați.
16. Mențiune la Festivalul Național ,,Copilăria - un univers magic", avizat de M.E.N., A3, poziția 22, obținută de trei elevi, la 1 iunie 2013.


Comentarii (10)

0 0

23.10.2013 20:51 popescusilvica

Felicitări și mult succes în activitatea dumneavoastră!

0 0

27.11.2013 18:07 anysoara

Felicitari pentru activitatea dv. didactica si rezultatele foarte bune obtinute!
Sunt interesata sa colaboram in diverse proiecte.
adresa mea de e-mail: anisoaraiordache1956@yahoo.com

0 0

27.11.2013 18:08 anysoara

Ma intereseaza si un parteneriat intre scoli.

0 0

08.01.2014 16:25 kapuselvira

O activitate bogata, un portofoliu impresionant, rezultate remarcabile, impliniri si satisfactii pe masura. Sincere felicitari!

0 0

30.10.2016 13:56 Alesea1987

buna ziua. Va rog frumos daca aveti posibilitate sa scrieti baremul de corectare la fisa http://www.didactic.ro/materiale-didactice/aplicatiile-numerelor-in-cotidian-clasa-a-v-a, Fișă de lucru cu probleme date la concursul ,,Cangurul''. multumim foarte mult. sunt profesoara incepatoare de aceea am nevoie de ajutor. multumim foarte mult. oleseamoga@mail.ru

0 0

12.05.2017 17:18 isabela_tentu

Buna ziua,
Doresc mai multe informatii despre proiectul Varietati Matematica

0 3

04.09.2017 20:44 tcotfas

structura gresita, vacante aiurea

0 0

28.08.2019 14:53 sulugiucdumitru

AVETI UN CV FOARTE BOGAT. MUNCA ASIDUA SI REZULTATE PE MASURA. FELICITARI DOAMNA PROFESOARA SI MULT SUCCES IN ACTIVITATEA DUMNEAVOASTRA VIITOARE !!!

0 0

12.10.2019 08:24 adrian86

aveți un suport de curs pentru opțional 2020?

0 0

06.03.2021 09:41 maiaaugusta

Buna ziua! Predau in mediul rural. Sunt prof. debutanta (primul an) si mi s-a cerut sa fac remediere in programul Scoala dupa scoala cu clasele VII-VIII simultan. Elevii propusi au grave goluri in cunostinte (nu stiu notiuni elementare de calcul incepand cel putin cu cele din clasa a V-a).Daca se poate, ma puteti ajuta cu o eventuala planificare pentru aceste remediale macar orientativ?

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.