Noile programe şcolare de gimnaziu: dezbatere în Cancelaria Naţională


Limbi moderne

Care sunt problemele principale din programele şcolare pentru limbile moderne?

Ce ar trebui scos din programele şcolare la disciplina dvs? Ce ar trebui adăugat?

Cum se suprapun anumite conţinuturi comune pentru mai multe discipline? Care ar fi ordinea firească?

Oferiţi exemple cât mai concrete, precizând anul de studiu, capitolul/ conţinuturile la care faceţi referire.

Cu ajutorul colegilor, putem prezenta o listă completă de soluţii pentru programe şcolare mai bune!

Comentarii (8)

1 1

02.06.2016 08:21 narcit

Care sunt problemele principale din programele școlare pentru limbile moderne?
Sunt puține ore de limbi moderne. Limba engleză, de exemplu, care ar trebui să aibă 4-5 ore pe săptămână, este printre puținele discipline care beneficiază de seturi didactice complete (manualul elevului, manualul profesorului, caiet de activități, CD, materiale auxiliare) însă profesorii nu le folosesc fie fiindcă nu dau importanță, fie fiindcă nu își permit achiziționarea lor. Structura unei lecții este deja gândită de experții englezi pas cu pas însă profesorii predau tot după ureche. Orele de limbi străine nu pun suficient accent pe comunicare.
Ce ar trebui scos din programele şcolare la disciplina dvs? Ce ar trebui adăugat?
Se pune mult prea mult accent pe scriere, reguli gramaticale și memorarea vocabularului fără context. Introducerea celei de-a doua limbi moderne la clasa a V-a se face brusc și conținutul lingvistic este încărcat. Ar trebui introduse ore în plus de limbi moderne, TIC și sport (le văd zilnic în programul elevilor), și mai puține de română, matematică și științe exacte, care ar trebui transformate în ore de curiozități științifice (ca materii obligatorii), iar pentru copiii interesați posibilitatea de a alege mai multe astfel de cursuri.
Recomandarea mea este să se dea posibilitatea copiilor să aleagă ce materii opționale să studieze, jumătate din ore să fie opțiunea copilului. Să se lucreze pe niveluri de studiu, începător, mediu și avansat. Să se lucreze pe grupuri, pe perechi și pe proiecte comune. Școala noastră îi învață pe copii să fie egoiști și competitivi individual, nu îi învață să lucreze în echipă, să folosească tehnica brainstormingului sau să intre în competiție cu ei înșiși, nu atât de mult cu colegul de bancă.
Noțiunile de gramatică sau literare învățate la limba străină sunt introduse înaintea noțiunilor învățate la limba română. Și aici ar trebui să existe o corelare între noțiuni. Substantivul învățat la limba română în clasa a V-a ar trebui să apară la limba străină în clasa a 6-a, etc.

1 0

07.06.2016 11:39 love4u

Nu ore in plus.... copii in minus

1 1

02.06.2016 16:25 olaruana

Apreciez revizuirea programelor școlare la clasele primare, disciplina Limba franceză L1, reducerea materialului informațional de achiziționat, precum și adaptarea conținuturilor la societatea modernă. Din păcate, la clasele V-VIII, programele școlare au rămas încă cu un pas în urmă evoluției societății moderne, ca să nu mai vorbim de faptul că manualele școlare au rămas tot cele clasice, în neconcordanță cu programele școlare în vigoare. După mine, ar trebui ca programele școlare să pună mai mult accent pe situațiile de comunicare cotidiene, pe exploatarea documentelor autentice și pe elemente de cultură și civilizație. Ar trebui o corelare a conținuturilor comune pentru limba română- limba franceză. Spre exemplu perfectul-compus al verbului în limba franceză , la clasa a-V-a, se învață înainte ca elevul să dețină această noțiune în limba română.

1 1

03.06.2016 20:14 crispus_caesar

Deși încă nu avem programele la gimnaziu pe care să le putem dezbate, putem să presupunem ce s-ar putea face. De exemplu, s-ar putea continua modelul programei pentru Limbă modernă de la învățământul primar, pentru o direcție unitară și în deplină concordanță cu CECRL.
Ce ar trebui să fie cumva delimitat, este organizarea tematică și actele de comunicare pentru a avea o direcție unitară la nivel de țară și toți profesorii de limbi străine să aibă aceeași direcție.
Să avem parte prin programele școlare de formare în sensul explicării a scopului programelor implicit, dar și explicit.
Să existe un ghid de bune practici și studii de cercetare didactică în sala de clasă pentru a se proba viabilitatea noilor programe.
La nivel de manual, trebuie să învățăm să avem un demers care să ne facă și pe noi să muncim. nu putem ott timpul să ne ducem la oră în inerția ”am manual”!
Mai multe comentarii când apar noile programe!

1 1

07.06.2016 11:38 love4u

OUCH! THE MAIN PROBLEM IS THE NUMBER OF OUR STUDENTS! LOOK ABROAD , DEAR PEOPLE! WHERE ON EARTH CAN YOU SEE 30 STUDENTS IN ONE PLACE IN A FOREIGN LANGUAGE CLASS?? PLUS, FOR EFFICIENCY SAKE.... students are supposed to be SELECTED according to their ABILITIES, TALENT or LEARNING STYLE. SELECTIONS should be run before any contact with the foreign language to study and again before they start attending Highschool. Their testing should be accompanied by the reducing of their number.... It's impossible to learn anything in a 30 student group. Recommended student number 8 to 12. Thank you. Really hope this debate helps . Good and fine intentions are a really efficient STARTER

1 0

08.06.2016 08:28 Mihaela_Carmen_Danaila

Din punctul meu de vedere, o problemă foarte mare este faptul că foarte mulţi elevi au dificultăţi în a formula un răspuns la o întrebare, a-şi exprima o opinie într-o limbă străină, consider că ar trebui introdusă obligativitatea de a face exerciţii de acest tip la toate disciplinele, începând cu limba română. Ora de limba română nu stimulează în niciun fel gândirea, creativitatea, imaginaţia. Elevii sunt obligaţi să memoreze definiţii si să comenteze texte exclusiv pe baza acelor definiţii, nu sunt îndemnaţi să aibă opinii şi impresii personale, să spună de ce le place un text, să creeze texte scurte inspirate din viaţa cotidiană, nu literare sau artistice. Copiii ştiu doar că a scrie un text înseamnă a folosi în mod excesiv epitete, comparaţii, metafore etc. În altă ordine de idei, foarte puţini elevi, aproape doar cei care se meditează, cunosc timpurile verbale, ceea ce face ca, adesea, să nu ştie să traducă în mod corect un verb din franceză în română. Textele de studiat la limba română ar trebui să fie alese nu numai din literatura română, ci şi din literatura universală, astfel elevii ar veni în contact şi cu valorile literaturii universale.

1 0

08.06.2016 08:36 Mihaela_Carmen_Danaila

O altă problemă ar fi că elevii nu au cărţi noi în bibliotecile şcolilor, nu au nici abilitatea de a căuta informaţii în cărţi, de a alcătui o bibliografie.
Compunerile la română constituie, de regulă, teme pentru acasă, iar acasă elevii caută pe internet texte. Asta ar trebui să fie o cerinţă care să se rezolve în clasă mai mult, aşa se poate evalua cel mai corect.

0 1

30.06.2016 19:22 intuitext_

Adaptati manualele de limba franceza dupa manualele de la Institutul francez! Sigma si Cavallioti sunt realmente depasite de vremuri!

Comentaţi

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.